Primaria comunei Cumpăna:

Sos. Constantei nr. 132, cp. 907105

Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Ec. Mariana GÂJU


ANUNT PUBLIC

10.12.2019

 

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 25, 30, 31, 22, 32 din UAT CUMPĂNA, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

23.10.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de referent de specialitate I (electroacustician), în cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Religie și Activități pentru Tineret.. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

16.10.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa a publicat un anunt privind organizarea unei dezbateri publice la sediul Primariei Cumpana, in data de 21.10.2019, ora 17.00, referitoare la PUZ - supermarket Penny. Detalii aici ... (.rar)

 

ANUNȚ

16.09.2019

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 362 alin. 1 – 3 coroborat cu art. 302 și următoarele, comuna Cumpăna organizează LICITAȚIA PUBLICĂ în vederea concesionării unui număr de 5 loturi pentru construirea de locuințe :
1. Teren in suprafață de 438,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.2 C
2. Teren in suprafață de 700,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.11
3. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17,lot1
4. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17, lot 2
5. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17,lot 3
     Terenurile sunt situate in intravilanul Comunei Cumpăna, inventariate în domeniul privat al comunei Cumpăna , conform Hotărârii Consiliului Local Cumpăna nr. 111/24.09.2015, în scopul realizării de Locuințe individuale.

 

Descarca mai multe detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

23.08.2019

 

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: CUMPĂNA
Sectoare cadastrale: 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 din UAT CUMPĂNA, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.979/2016, cu modificările și completările ulterioare.

UAT CUMPĂNA

Data de inceput a afisarii: 02.09.2019
Data de sfarsit a afisarii: 01.11.2019
Adresa locului afișării publice : SOS. CONSTANȚEI, NR. 132, Comuna CUMPĂNA
Repere pentru identificarea locației:INCINTA PRIMARIEI COMUNEI CUMPĂNA.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/..

 

ANUNT PUBLIC

13.08.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 362 alin. 1 – 3 coroborat cu art. 302 și următoarele, organizează LICITAȚIA PUBLICĂ în vederea concesionării unui număr de 14 loturi pentru construirea de locuințe :
1. Teren in suprafață de 437,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Str. Vasile Cârlova nr. 6;
2. Teren in suprafață de 702,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.12
3. Teren in suprafață de 438,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.2A
4. Teren in suprafață de 438,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr. 2B
5. Teren in suprafață de 438,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.2 C
6. Teren in suprafață de 700,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr. 10
7. Teren in suprafață de 700,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.11
8. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17,lot1
9. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17, lot 2
10. Teren in suprafață de 378,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.15-17,lot 3
11. Teren in suprafață de 421,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.1 A
12. Teren in suprafață de 421,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.1 B
13. Teren in suprafață de 423,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Pescărușului nr.1 C
14. Teren in suprafață de 611,00 mp, situat în comuna Cumpăna, Str. Izvorului nr.21
Terenurile sunt situate in intravilanul Comunei Cumpăna, inventariate în domeniul privat al comunei Cumpăna , conform Hotărârii Consiliului Local Cumpăna nr. 111/24.09.2015, în scopul realizării de Locuințe individuale.

 

Detalii aici ... (.rar)

 

ANUNT PUBLIC

26.07.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de referent I, în cadrul Serviciului de Poliţie Locală – monitorizare si supraveghere video. Bibliografie si alte detalii aici ... (.rar)

 

ANUNT COLECTIV nr. 12263/17.07.2019

pentru comunicare prin publicitate

17.07.2019

 

In temeiul art. 47 alin. (4), alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale (somatii) pentru contribuabilii din Anexa 1 - Lista persoane fizice si Anexa 2 - Lista persoane juridice.
   Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Cumpana.
     Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Daca aveti nelamuriri va puteti adresa direct Serviciului Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Cumpana sau direct la numarul de telefon 0241.739.003. Detalii aici ... (.rar)

 

ANUNT PUBLIC

09.04.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizeaza vineri, 12 aprilie 2019 de la ora 17.00 in sala mare a Casei de Cultura o dezbatere publica pe tema Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

06.02.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat rezultatul concursului sustinut in data de 04-06.02.2019 pentru ocuparea unor functi publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cumpana. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

04.02.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat un anunt privind rezultatele obtinute la examenul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din data de 04.02.2019 - proba scrisa. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

29.01.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul din data de 04-06.02.2019 in vederea ocuparii unor functii publice vacante de executie. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

25.01.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat apelul de selectie proiecte 19.2 - M3/ 6A. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

25.01.2019

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat apelul de selectie proiecte 19.2 - M2/ 6A. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

09.01.2019

 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (6) și alin (8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – republicată, prevederile H. G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată cu HG nr. 1173/2008, Primăria comunei Cumpăna, cu sediul în comuna Cumpăna, județul Constanța, șos. Constanței nr. 132, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
     Concursul se va desfășura în perioada 4 – 6 februarie 2019, la sediul Primăriei comunei Cumpăna.
     Condițiile de desfășurare a concursului sunt:
- proba scrisă în data de 4 februarie, ora 10.00
- proba interviu în data de 6 februarie, ora 10.00
- dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Cumpăna
în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României.. Detalii si bibliografie aici ... (.rar)

 


 

ANUNT PUBLIC

20.12.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat rezultatul final al concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local clasa III, grad profesional principal, din cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

19.12.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local clasa III, grad profesional principal, din cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

18.12.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, a publicat rezultatul la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local clasa III, grad profesional principal, din cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

20.11.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța aduce la cunostinta demararea Proiectului privind lucrarile de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru sectorarele: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 25, 30, 31. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

20.11.2018

 

Agentia pentru Protectia Mediului Constanța, informeaza despre aparitia Ordinului 1171/05.11.2018. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

14.11.2018

 

Asociația G.A.L „Canal Dunăre-Marea Neagră 2016” cu sediul în comuna Cumpăna, str. Șos. Constanței nr. 132, Camera nr. 21 , are deosebita onoare de a vă invita în data de 16.11.2018, începând cu ora 11:00, la Camera nr. 21 din cadrul Primăriei comunei Cumpăna, județul Constanța, la Campania de animare a teritoriului în localitatea Cumpăna, în cadrul proiectului „Sprijin pentru funcționare și animare”, Măsura 19 - dezvoltarea locală LEADER, Sub – Măsura 19.4, proiect care face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ – EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE.
     Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală „Canal Dunăre-Marea Neagră 2016” este format din 3 unități administrativ teritoriale: Cumpăna, Valu lui Traian și Poarta Albă.
     Proiectul își propune informarea populației privind programele de finanțare, stimularea participării la programele de finanțare și promovarea măsurilor și a tipurilor de proiecte, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală.
    Totodată, campania de animare are rolul de a informa oportunitatea accesării fondurilor prin intermediul G.A.L.

 

ANUNT PUBLIC

14.11.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de politist local clasa III, grad profesional principal, din cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna. Detalii aici ... (.rar)

 

ANUNT PUBLIC

24.10.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector asistent, din cadrul Compartimentului Investitii, Achizitii Publice, Urbanism, Disciplina in Constructii, Amenajarea Teritoriului. Detalii aici ... (.rar)

 

ANUNT PUBLIC

24.09.2018

 

In scopul stimularii incasarilor veniturilor catre bugetul local al comunei Cumpana, in perioada 10.10.2018 - 31.11.2018, la cererea temeinic justificata a persoanelor fizice si juridice care inregistreaza majorari de intarziere aferente obligatiilor bugetare, CL Cumpana a aprobat acordarea de scutiri ale majorarilor de intarziere. Detalii aici ... (.pdf)


ANUNT

22.08.2018

 

Proiect ACTIVE 16.4.2.001 ROBG-148 finantat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria
Numele furnizorului: SC LEMA CULINEX SRL
Valoarea totala a contractului: 12.500 lei la care se adauga 19% TVA
Tipul procedurii: achizitie directa
Obiectul contractului: “Servicii pentru evenimente – workshop strategie si workshop web portal(pagina+platforma)”.

 

ANUNT PUBLIC

12.06.2018

 

Primăria comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de referent I - operator monitorizare video, baze de date și dispecerat, în cadrul Serviciului de Politie Locală Cumpăna. Detalii si bibliografie aici ... (.rar)

 

ANUNT PUBLIC

18.04.2018

 

UAT COMUNA CUMPANA, organizeaza licitatie publica in conformitate cu prevederile L215/2001 art.36, alin. 5 lit. b, in vederea ”Constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un numar de 10 loturi de teren pentru construirea de locuinte”. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

15.01.2018

 

UAT COMUNA CUMPANA, va asteapta urgent la sediu, cam 14, Registrul Agricol intre orele 8-16.00 cu actele de proprietate pentru terenul extravilan agricol pe care il detineti pentru efectuarea cadastrului sistematic gratuit. Detalii aici ... (.pdf)

ANUNT PUBLIC

22.11.2017

 

Proiect ACTIVE 16.4.2.001 ROBG-148 finantat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria
Numele furnizorului: SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L
Valoarea totala a contractului: 87.406 lei la care se adauga 19% TVA
Tipul procedurii: achizitie directa
Obiectul contractului: “Echipamente pentru sala training din comuna Cumpana, judetul Constanta”

ANUNT PUBLIC

14.11.2017

 

Proiect ACTIVE 16.4.2.001 ROBG-148 finantat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria
Numele furnizorului: SC Associated Group Communications SRL
Valoarea totala a contractului: 551 lei la care se adauga 19% TVA
Tipul procedurii: achizitie directa
Obiectul contractului: “Servicii tipografice si alte servicii conexe,servicii flayout flyer,servicii de design flyer (200 flyere, 100 postere)

 

ANUNT PUBLIC

06.11.2017

 

Asociația G.A.L „Canal Dunăre-Marea Neagră 2016” are deosebita onoare de a vă invita în data de 10.11.2017, începând cu ora 14:00, în Sala mare de ședințe a primăriei Cumpăna, județul Constanța, la Campania de animare a teritoriului în localitatea Cumpăna, în cadrul proiectului „Sprijin pentru funcționare și animare”, Măsura 19 - dezvoltarea locală LEADER, Sub – Măsura 19.4, proiect care face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ – EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE.
     Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală „Canal Dunăre-Marea Neagră 2016” este format din 3 unități administrativ teritoriale: Cumpăna, Valu lui Traian și Poarta Albă.
     Proiectul își propune informarea populației privind programele de finanțare, stimularea participării la programele de finanțare și promovarea măsurilor și a tipurilor de proiecte, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală.
     Totodată, campania de animare are rolul de a informa oportunitatea accesării fondurilor prin intermediul G.A.L.

 

ANUNT PUBLIC

14.09.2017

 

UAT COMUNA CUMPANA, a publicat o informare cu privire la situatia investitiei: ANSAMBLU 3 IMOBILE P+2E pe sos. Constantei nr. 1 E . Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

06.09.2017

 

Descarca Anuntul in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

Primaria comunei Cumpana, organizeza CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE DIRECTOR in cadrul CLUBULUI SPORTIV “ VICTORIA” CUMPANA
(format .pdf)

 

ANUNT PUBLIC

11.07.2017

 

UAT COMUNA CUMPANA, TITULAR AL PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL) ZONA H5 - LOCUINTE P:P+1E AMPLASAT IN COMUNA CUMPANA, STR.PETRU RARES NR.2 SI STR.BANU MARACINE NR.2 A, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT CA S-A DEPUS DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE MEDIU PENTRU AVIZAREA PUZ ZONA H5.
     Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str.Unirii, nr.23, zilnic intre orele 08-16,in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

 

ANUNT PUBLIC

10.07.2017

 

UAT Comuna Cumpana, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL PARCELARE LOTUL 8 - ZONA INDUSTRIALA - IN 28 PARCELE amplasate in Comuna Cumpana, str.Industriala, nr.22, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PARCELARE LOTUL 8 - ZONA INDUSTRIALA - IN 28 PARCELE.
      Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str.Unirii, nr.23, zilnic intre orele 08-16,in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

 

ANUNT COLECTIV

31.05.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT IMPORTANT

12.05.2017

 

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 57/30.03.2017 s-a aprobat procedura privind reglementarea acordarii esalonarii la plata a creantelor bugetare restante datorate Bugetului Local de catre persoanele fizice si juridice. Astfel, organul fiscal competent, definit potrivit art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, poate acorda, pentru creantele bugetare restante pe care le administreaza, inlesniri la plata sub forma esalonarii pentru obligatiile fiscale.
     Prezenta procedura se aplica contribuabilor, persoane fizice si juridice de drept public si privat, indiferent de modul de organizare, pentru o perioada de cel mult 5 ani.
Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Serviciul Impozite şi Taxe, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre de consiliu local. Vezi Hotararea aici...
(format .pdf)

 

ANUNT COLECTIV

10.05.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT IMPORTANT

13.04.2017

 

Comuna Cumpana a publicat un anunt referitor la desfasurarea intre 18 si 21 aprilie 2017 in intervalul orar 10.00-15.00 a unui exercitiu national de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei in situatii de protectie civila PROCIV 2017. Vezi anuntul complet... (format .pdf)

 

ANUNT COLECTIV

11.04.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT COLECTIV

03.04.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT COLECTIV

29.03.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT COLECTIV

22.03.2017

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

 

ANUNT

21.03.2017

 

Comuna Cumpana a publicat un anunt referitor la consultarea pietei privind achizitia de echipamente si retea internet wireless in comuna Cumpana, judetul Constanta. Vezi anuntul complet... (format .pdf)

 

ANUNT

10.03.2017

 

UAT Comuna Cumpana titular al proiectului “Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere 32 unitati locative, etapa III – 1 ANL 6, Scara A si Scara B”, amplasat in judetul Constanta, comuna Cumpana, strada Vasile Pirvan nr. 1 E, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro
      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ .


ANUNT

27.02.2017

 

Comuna Cumpana a publicat un anunt referitor la organizarea unei Dezbateri publice pe tema Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli pe data de 2 martie ora 17.00 la Casa de Cultura din localitate. Vezi anuntul complet... (format .pdf)

 

ANUNT

16.02.2017

 

Proiectul ˮACTIVEˮ finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A, România - Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 4 ,, O regiune calificată și incluzivă,,
     Perioada de implementare - 18 luni (în prezent se află în perioada de precontractare)

     Primăria comunei Cumpăna este parteneră alături de Primăria comunei Tuzla, Primăria comunei Agigea și Primăria municipiului Balcic în implementarea Proiectul ”ACTIVE” INTERREG V-A , România - Bulgaria.
     În cadrul acestui proiect vor fi calificate 50 de persoane, în fiecare localitate, în meseriile: administrator de pensiune, babysitter, instalator tehnico-sanitare, agent de pază, brutar/patiser.
     Persoanele vor fi selectate din grupa de vârstă 55-70 ani, prioritate fiind acordată persoanelor fără loc de muncă.
     Cursanții vor urma obligatoriu întregul program de formare, alcătuit din: 1 curs din cele menționate mai sus, 1 curs IT pentru începători și 1 curs de limbă străină la alegere între germană/engleză/italiană/spaniolă.

 

Primăria comunei CUMPĂNA anunţă începerea înscrierilor la următoarele cursuri

GRATUITE
de calificare profesională:
- administrator de pensiune (40 zile) – locuri disponibile 10;
- babysitter (20 zile) locuri disponibile 10;
- instalator instalaţii tehnico-sanitare (50 zile) – locuri disponibile 10;
- agent de pază (35 zile) – locuri disponibile 10;
- brutar/patiser (35 zile) – locuri disponibile 10.
ŞI
- cursuri de limbă straină (engleză/italiană/spaniolă/germană) pentru începători (10 zile);
- cursuri iniţiere utilizare calculator (10 zile).

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

- grupa de vârsta: 55-70 de ani;
- minim 8 clase absolvite;
- domiciliul pe raza localităţii Cumpana;

Prioritate la înscriere vor avea persoanele fără loc de muncă.
Înscrierile se vor face pe baza principiului „Primul venit, Primul servit!”

Toate Cursurile se vor desfăşura în comuna Cumpăna!

Vă aşteptăm la sediul Primăriei comunei Cumpăna, zilnic între orele 9.00-13.00 la Serviciul Public de Asistență Socială Cumpăna, camera 1.
Persoană de contact doamna Zamfir Anina - Simona,
relaţii la telefon 0732123377

 

ANUNT

14.02.2017

 

          privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu UAT Comuna Cumpana

UAT Comuna Cumpana anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere 32 unitati locative, etapa III – 1 ANL 6, Scara A si Scara B”, amplasat in judetul Constanta, comuna Cumpana, strada Vasile Pirvan nr. 1 E.
      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni – vineri, intre orele 9 – 13, si la sediul Primariei Cumpana, in zilele de luni – vineri intre orele 9 - 13 .
     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni – vineri, intre orele 9 – 13.

 

ANUNT

21.12.2016

 

UAT Comuna Cumpana titular al proiectului “Modernizare strazile: Mioritei, Vlad Tepes, Narcisei si intersectia strazii Stefan cel Mare cu str. Pades in comuna Cumpana, judetul Constanta – L=1.341 M” , in comuna Cumpana, judetul Constanta anunta publicul interesat asupra larii deciziei etapei de incadrare de catre Agentiea pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.mediu-constanta.ro.
      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

ANUNT

29.11.2016

 

Comuna Cumpana a publicat un anunt in atentia crescatorilor de pasari urmare a notificarii DSV privind confirmarea unui caz de boala: influeza aviara. Vezi anuntul complet... (format .pdf)

 

ANUNT

28.11.2016

 

Comuna Cumpana a publicat Raportul consultarii publicului pentru PUZ Lotizare si stabilire reglementari urbanistice pentru dezvoltare ansamblu rezidential amplasat in sos. Constantei nr. 1C, localitatea Cumpana, judetul Constanta”. Vezi raportul complet... (format .pdf)

 

ANUNT

11.11.2016

 

Comuna Cumpana pentru SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA titular al proiectului “Electrificarea / Extinderea retelei electrice de interes public din zona Movila Stanga, 33 loturi, localitatea Cumpana, judetul Constanta”... (format .pdf)

 

ANUNT

11.11.2016

 

Comuna Cumpana pentru SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA titular al proiectului “Electrificarea / Extinderea retelei electrice de interes public din zona Tabara 1, Str. Amurgului””,... (format .pdf)

 

ANUNT

07.10.2016

 

Descarca Anuntul public privind intenţie elaborare Plan Urbanistic Zonal – lotizare si stabilire reglementari urbanistice pentru dezvoltare ansamblu rezidential, in baza avizului de oportunitate nr. 9783 / 18.12.2015 ... (format .pdf)

 

 

ANUNT COLECTIV

06.10.2016

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT

public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

21.09.2016

 

Comuna Cumpana anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare strazile: Mioritei, Vlad Tepes, Narcisei si intersectia strazii Stefan cel Mare cu str. Pades in comuna Cumpana, judetul Constanta – L=1.341 M” propus a fi realizat in comuna Cumpana, judetul Constanta
     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13, si la sediul Primariei Cumpana, zilnic, intre orele 9 – 13.
     Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str.Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni – vineri, intre orele 9 – 13.

 

ANUNT

09.08.2016

 

Ca urmare a numarului mare de solicitari de reautorizare a unor lucrari de constructii nefinalizate de pe raza Comunei Cumpana, constatand intocmirea neconforma a documentatiilor atasate in raport cu modificarile intervenite fata de Autorizatiile de Construire initiale, aducem la cunostinta beneficiarilor si proiectantilor urmatoarele:
- in conformitate cu prevederile art.54 din Norme 839/2009 pentru aplicarea legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de executie a constructiilor se pot emite autorizatii de construire pentru continuarea lucrarilor ramase de executat numai cu conditia respectarii intocmai a documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire initiale;
- modificarea conditiilor, datelor sau continutului autorizatiei de construire initiale conduce la reluarea procedurii de autorizare, prin eliberarea unui nou certificat de urbanism;
- in conditiile respectarii intocmai, fara modificari, a documentatiei atasate autorizatiei de construire initiale si dupa expirarea termenului de valabilitate al acesteia, lucrarile ramase de executat se vor face in baza unei noi autorizatii si in raport de concluziile referatului de expertiza tehnica.

 

ANUNT

public privind decizia etapei de incadrare

21.06.2016

 

Comuna Cumpana, titular al proiectului “Modernizare drumuri acces Campus Scolar – Grup Scolar Cumpana 8 km”,propus a fi amplasat in comuna Cumpana, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ .
 

 

ANUNT

03.06.2016

 

Program de lucru cu publicul al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidențǎ a Persoanelor Cumpǎna
ȋn data desfǎșurǎrii alegerilor și ȋn ziua premergǎtoare acestora


Sâmbǎtǎ 04.06.2016 – 08.00 - 16.00
Duminicǎ 05.06.2016 – 07.00 - 21.00

 

ANUNT

public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

03.06.2016

 

Comuna Cumpana anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri acces Campus Scolar – Grup Scolar Cumpana – 8 km, in comuna Cumpana, judetul Constanta” propus a fi realizat in comuna Cumpana, judetul Constanta
     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13, si la sediul Primariei Cumpana, zilnic, intre orele 9 – 13.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str.Unirii, nr 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni – vineri, intre orele 9 – 13.

ANUNT

TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE PE RUTA CONSTANTA – CUMPANA SI RETUR

20.05.2016

 

 

Transportul de calători este asigurat de 2 societăţi care deţin licenţe de transport : S.C. Trans Tur SRL ( microbuze) şi S.C. Trans Evren SRL ( autobuze), societăţi care deţin licenţe de transport şi pe alte trasee din judeţul Constanţa.
     Licitatia pentru traseu este sustinuta de catre Consiliul Judetean Constanta si avizat de catre ARR Constanta. Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 400/2013 şi reactualizat prin HCJ nr. 169/2014, hotărâri ce au fost aduse la cunoştinţa operatorilor de transport de pe raza comunei Cumpăna.
     Primaria si Consiliul Local Cumpana hotaraste doar capatul de linie , iar pretul biletului este stabilit de catre transportatori, fara a avea nevoie de aprobarea Primariei si Consiliului Local Cumpana.
     S.C. TRANS TUR SRL ( microbuze ) isi desfasoara activitatea in comuna Cumpana din anii 1990.
     In anul 2005 la insistentele primarului comunei Cumpana care au durat 4 ani, Consiliul Judetean Constanta si ARR Constanta au introdus pe teritoriul comunei si pe S.C. TRANS EVREN ( autobuze ).
     In anul 2008 cand s-au finalizat lucrarile de asfaltare pe strazile : Strajii, Florilor, Lebedelor, Ciresica, Bujorilor, Frunzelor, Morii si Panselei S.C. TRANS TUR ( microbuze ) a fost obligata sa circule pe aceste strazi interioare, stabilindu-se RUTA 1 : Cumpana – Constanta si retur – Blocuri ANL – Str. Morii.
     Creearea acestei rute este de stricta necesitate pentru copiii care merg la institutiile de invatamant , batrani si pentru cei 8.500 de navetisti din cei 15.000 de locuitori ai comunei Cumpana.
     In anul 2015, dupa terminarea lucrarilor de asfaltare a strazilor : George Enescu, Crizantemei, Alexandru Cel Bun, Dealul Spirii, Osman Gafar si Monumentului, primarul comunei Cumpana a reusit sa obtina completarea Programului rutier privind transportul de persoane in comuna Cumpana pe ruta Constanta – Cumpana si retur, stabilindu-se RUTA 2 Cumpăna - Constanța și retur - transport efectuat de microbuzele SC TRANS TUR SRL – BELAZURI – DEALUL SPIRII.
     Introducerea acestui traseu are acelasi scop, de a veni in sprijinul tuturor locuitorilor comunei Cumpana, considerand ca nu este corect ca numai o parte din comuna sa beneficieze de transport cat mai aproape de casa si cealalta sa nu beneficieze.
     In acelasi timp, copiii comunei Cumpana din anul 2009 beneficiaza de TRANSPORT SCOLAR , asigurat cu sprijinul S.C. Trans Tur SRL ( microbuze ).
     Tot din anul 2009 primaria comunei Cumpana a primit prin donatie un microbuz scolar care asigura transportul zilnic catre unitatile de invatamant speciale din Constanta a copiilor cu nevoi speciale, iar in anul 2015 comunei Cumpana i s-a repartizat si al doilea microbuz care asigura buna desfasurare a activitatilor extracuriculare din timpul anului scolar a copiilor prescolari si scolari.

     Solicitarile dumnavoastra pentru introducerea transportului RATC, nu este posibila in acest moment, neexistand legislatie care prevede depasirea granitei unitatii administrativ – teritoriale.
     Se lucreaza la alinierea legislatiei romanesti dupa legislatia europeana privind infiintarea transportului metropolitan.
     Comuna Cumpana face parte din Zona Metropolitana Constanta inca de la infiintarea acestei asociatii de dezvoltare intercomunitara , din anul 2007.

In acest moment, Primaria si Consiliul Local Cumpana nu au posibilitate financiara si nu este eficienta financiar infiintarea unui Serviciu propriu de transport public persoane, din urmatoarele motive : necesitatea unui numar mare de masini pentru transportul de persoane in intervalul orar 6.00 – 8.00 si 16.00 – 21.00 a unui numar de 8.500 navetisti, dar si a costurilor privind mentenanta acestui parc auto care ar duce si mai mult la cresterea pretului.
     Avand in vedere cele expuse mai sus, va rugam sa ne comunicati direct, la sediul primariei Cumpana sau prin intermediul retelelor de socializare ( www.primaria-cumpana.ro, cumpana news), daca Hotararile Consiliului Local Cumpana privind extinderea traseului de transport calatori sunt gresite si va rog sa veniti cu propuneri pentru modificarea si completarea lor.

 

ANUNT COLECTIV

10.05.2016

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT

Construire Complex Sportiv Sf. Nicolae, comuna Cumpana, judetul Constanta”

05.05.2016

 

 

In data de 28.04.2016 a fost publicata pe site-ul e-licitatie.ro invitatia de participare nr. 387682/28.04.2016 referitoare la Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ”Construire Complex Sportiv Sf.Nicolae,comuna Cumpana,judetul Constanta”.
Valoarea estimata a contractului este de 13.509.382 lei fara TVA.
Data limita de depunere a ofertelor: 31.05.2016 ora 10.00
Data si ora deschiderii ofertelor:31.05.2016 ora 12.00
      Obiectivul de investitii ”Construire Complex Sportiv Sf.Nicolae ” va fi amplasat in comuna Cumpana,str.Strajei,nr.45-47,judetul Constanta,suprafata terenului fiind de 26.588 mp.
Suprafata de teren care va fi ocupata definitiv prin realizarea proiectului este de 21.920 mp.
     Prin tema de proiectare s-a propus realizarea urmatoarelor spatii si amenajarii:
Teren de fotbal 105/68 ml
Atletism – pista de alergare -4 culoare
- Aruncarea ciocanului- 2 zone
- Aruncarea discului- 2 zone
- Aruncarea greutatii- 2 zone
Teren de oina 70/32 ml-marcat pe terenul de fotbal
Teren de handbal- 40/20 ml
Teren de volei – 18/9 ml
Teren de baschet 28/15 ml
Doua terenuri de tenis 23.77/10.97 ml
Cladire P+3E(vestiare,sala de conferinta,sala de mese,bucatarie,20 de camera de cazare duble cu bai proprii)
Gradene pentru 842 de spectator si 4 locuri pentru persoanele cu handicap
Cabina paza cu grup sanitar propriu
Casa de bilete cu grup sanitar propriu

 

ANUNT COLECTIV

03.05.2016

 

Descarca Anuntul public privind decizia etapei de incadrare pentru PUZ modernizare drumuri ... (format .pdf)

 

 

ANUNT

P.U.Z. pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN COMUNA CUMPANA SI LOTIZARE PARCELELE A441, A433 SI A420/1, IN SCOPUL REALIZARII UNUI CARTIER REZIDENTIAL CU DOTARI

28.04.2016

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea „ Metodologiei de informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajeare a teritoriului și de urbanism" , a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,, a H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului
     ANUNTAM demararea etapei de informare și consultare a publicului in ziua de 09.05.2016, ora 16 cu privire la documentatia :
- P.U.Z pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN COMUNA CUMPANA SI LOTIZARE PARCELELE A441, A433 SI A420/1, IN SCOPUL REALIZARII UNUI CARTIER REZIDENTIAL CU DOTARI
- Amplasament : jud. Constanta , Com. Cumpana , PARCELELE A441, A433 SI A420/1
- Beneficiar :ASOCIATIA DEZVOLTARE DURABILA CUMPANA
- Proiectant : USONIA S.R.L.
     Consultarea documentatiei poate fi făcută la sediul Primariei Cumpana , Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului pana 06.05.2016 , de luni pana vineri , în intervalul orar 1000 – 1200 .
     Observatiile vor putea fi transmise în scris Biroului Urbanism din cadrul Primariei comunei Cumpana, Soseaua Constantei, nr. 132, sau pe adresa de email: primaria_cumpana@yahoo.com 

 

Descarca de aici detaliile (.rar)

 

ANUNT COLECTIV

18.04.2016

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate (format .pdf)

 

ANUNT

11.04.2016

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA terenul in suprafata de 2.561 mp situat in comuna Cumpana, str. Sos. Constantei nr. 2 B ( lot 4/1) , judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ’’ STATIE PECO SI GPL”.
     Licitatia se va desfasura pe data de 22.04.2016 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
     Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 lei/ mp/an .
     Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
     Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
      Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
     Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 04.04.2016 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 22.04.2016, ora 10.00.
      Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 15.04.2016.
     Alte informatii cu privire la licitatia din data de 22.04.2016 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
     Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.a

 

ANUNT

15.03.2016

 

 

Primaria comunei Cumpana organizeaza miercuri, 23.03.2016 de la ora 17.00, in Sala Mare a Casei de Cultura din localitate o dezbatere publica:

 

Descarca de aici detaliile (.pdf)

 

ANUNT

25.01.2016

 

 

Primaria comunei Cumpana organizeaza luni, 01.02.2016 de la ora 16.00, in Sala Mare a Casei de Cultura din localitate o dezbatere publica avand ca teme:

- Bugetul Local de venituri si cheltuieli;
- Constructie clinica veterinara, garaj, magazie, anexe si imprejmuire teren.

   Dezbaterea este deschisa participarii tuturor cetatenilor interesati.

 

Descarca de aici detaliile (.pdf)

 

 

ANUNT

25.01.2016

 

- P.U.Z. pentru CONSTRUIRE CLINICA VETERINARA, GARAJ , MAGAZIE , FOISOR , PISCINA SI IMPREJMUIRE TEREN

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea „
Metodologiei de informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajeare a teritoriului și de urbanism „ , a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,, a H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

ANUNTAM demararea etapei de informare și consultare a publicului cu privire la documentatia:

- P.U.Z. pentru CONSTRUIRE CLINICA VETERINARA, GARAJ , MAGAZIE , FOISOR , PISCINA SI IMPREJMUIRE TEREN

- Amplasament : jud. Constanta , Com. Cumpana , Strada Soarelui , Nr. 4
- Beneficiar : STANCIU VICTOR SI IOANA
- Proiectant : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - ROMAN N. MARIN , arh . Ene Noela

     Consultarea documentatiei poate fi făcută la sediul Primariei Cumpana , Biroul Urbanism pana 01.02.2016 , de luni pana vineri , în intervalul orar 1000 – 1200 .
     Observatiile vor putea fi transmise în scris Biroului Urbanism din cadrul Primariei comunei Cumpana, Soseaua Constantei, nr. 132, sau pe adresa de email: primaria_cumpana@yahoo.com .

 

Descarca de aici detaliile (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

30.12.2015

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 30.12.2015 (format .pdf)

 

 

ANUNT COLECTIV

28.12.2015

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 28.12.2015 (format .pdf)

 

 

ANUNT COLECTIV

21.12.2015

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 21.12.2015 (format .pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT

11.12.2015

 

Vă informăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2016, compania Congaz, furnizorul şi distribuitorul dumneavoastră de gaze naturale, va fi integrată în GDF SUEZ Energy România, astfel: activitatea de furnizare gaze naturale va fi preluată de GDF SUEZ Energy România, care a adoptat în anul 2015 marca ENGIE, iar activitatea de distribuţie va fi preluată de Distrigaz Sud Reţele, afiliată a GDF SUEZ Energy România.
în consecinţă, începând cu 1 ianuarie 2016:
• tariful reglementat de distribuţie, componentă a preţului de furnizare gaze naturale, va fi cel stabilit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru Distrigaz Sud Reţele1.
• contractele de furnizare gaze naturale semnate cu Congaz rămân valabile şi vor fi preluate de către noul furnizor.

 

Descarca de aici Notificarea Completa (.pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT

27.11.2015

 

Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9 din 28.10.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 812 din data de 02.11.2015, au fost aprobate Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai Birourilor Electorale ale secţiilor de votare.
   Persoanele interesate să devină operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, vor completa cererea anexată cu respectarea condiţiilor din materialul anexat:


a) are cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) a absolvit învăţământul general obligatoriu;
f) are cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.

Persoanele propuse vor fi evaluate în sesiuni de examinare practică de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul AEP şi al INS.
   Persoanele selectate ca operatori de calculator vor primi, pe durata desfăşurării activităţii în cadrul secţiilor de votare, o indemnizaţie stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
    Anexăm modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al Biroului Electoral al secţiei de votare, prcum şi materialul de informare.

 

Descarca de aici Materialul Informativ (.pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT

13.11.2015

 
   În urma întâlnirii de lucru de astăzi, 13 noiembrie 2015, cu primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, unde au fost prezenţi viceprimarul Florin Neagu, consilieri locali, comandantul Poliţiei Cumpăna, Ovidiu Zisu, Chenan Omer, directorul S.C. Transevren şi Constantin Turiceanu, directorul S.C. Transtur, s-a hotărât ca în perioada 13 – 20 noiembrie 2015 să fie monitorizată situaţia. Astfel, comisia alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, consilieri locali, transportatori va monitoriza în perioada menţionată respectarea clauzelor contractului de prestări servicii privind transportul în comuna Cumpăna.
     „Verificările vor fi făcute în teren şi este nevoie în continuare de comunicarea şi colaborarea cu dumneavoastră, stimaţi locuitori ai comunei Cumpăna, pentru remedierea deficienţelor”, a declarat doamna primar, ec. Mariana Gâju.

 

ANUNT PUBLIC

10.11.2015

 

Descarca Anuntul privind repartitia in blocurile ANL in atentia locuitorilor comunei Cumpana (format .pdf)

 

ANUNT PUBLIC

10.11.2015

 

Descarca Anuntul privind locatarii blocurilor ANL (format .pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT

03.11.2015

 

Restricţii de circulaţie pe str. Călţunaş şi str. Monumentului în vederea executării de lucrări în zona drumului public

   Începând de astăzi, 3 noiembrie 2015, se instituie restricţii de circulaţie pe str. Călţunaş şi pe str. Monumentului în vederea executării de rigole carosabile în zona drumului public, după cum urmează:
- pe strada Călţunaş se va realiza o rigolă carosabilă la intersecţia cu str. Crinului, fapt ce impune accesul riveranilor numai de str. Transformatorului;
- pe strada Monumentului se va realiza o rigolă carosabilă, fapt ce impune închiderea locală a străzii, traficul realizându-se pe străzile laterale, respectiv str. Crizantemei sau str. Izvorului.
   Resticţia va fi instituită pentru un interval de 7 zile şi va fi semnalizată corespunzător. Lucrarea este realizată de S.C. GA&MA ACTIV LOGISTIC SRL Constanţa, în cadrul contractului nr. 9201 din 2014. Beneficiarul lucrării este Primăria Cumpăna.
   Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor din zonă şi participanţilor la trafic. Restricţia de circulaţie respectă prevederile legale în vigoare.

 

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 19.10.2015 (format .pdf)

 

 

ANUNT PUBLIC

28.10.2015

 

Achizitie directa
« Servicii de consiliere psihologica si vocationala in cadrul proiectului “Centre socio-educative in comunele Cumpana (judetul Constanta), Vanatori-Neamt (judetul Neamt) si Prundeni (judetul Valcea)- PEC 040


1.Autoritate contractanta: COMUNA CUMPANA,JUDETUL CONSTANTA

2.Obiectul contractului: Servicii de consiliere psihologica si vocationala in cadrul proiectului “Centre socio-educative in comunele Cumpana (judetul Constanta), Vanatori-Neamt (judetul Neamt) si Prundeni (judetul Valcea), PEC040, finantat prin intermediul Programului RO10 - „Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE), 2009-2014, Apelul « SINERGII PENTRU VIITOR », in conformitate cu documentatia descriptiva.

3.Valoarea estimata: 25.403,23 lei fara TVA , oferta financiara nu trebuie sa depaseasca valoarea estimate

4.Data limita de depunere a ofertelor: 03.11.2015

5.Adresa la care se depun ofertele: sediul primăriei comunei Cumpana, Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpana, birou registratura sau pe e-mail: primaria_cumpana@yahoo.com

6.Limba de redactare :romana

7.Anuntul pentru cererea de oferte a fost publicat la data de 28.10.2015

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNT PUBLIC

12.10.2015

 

A fost publicat programul de lucru pentru cabinetele medicale de specialitate din cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna.

 

Descarca de aici programul (.pdf)

 

 

ANUNT PUBLIC

07.10.2015

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA teren intravilan in suprafata de 1509 mp, lot nr. 10/1/2/1/3/2, parcela a496/2 din domeniul privat al comunei cumpana pentru realizarea obiectivului “Hala productie mobilier”. 

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

07.10.2015

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA teren intravilan in suprafata de 1500 mp, lot nr. 4/3, sos. Constantei nr. 2b din domeniul privat al comunei cumpana pentru realizarea obiectivului ”Birouri, atelier de productie usi si ferestre termopan, atelier reparatie diverse utilaje si magazii materiale ”. 

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

01.10.2015

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 01.10.2015 (format .pdf)

 

ANUNT PUBLIC

15.09.2015

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr.10/1/1 in suprafata de 1.500 mp din Parcela A 496/2 , situat in comuna Cumpana , Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ”SEDIU SOCIAL – BIROURI, ATELIERE SI MAGAZII DE MATERIALE”.
   Licitatia se va desfasura pe data de 01.10.2015 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 lei/ mp/an .
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
   Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 10.09.2015 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 01.10.2015, ora 10.00.
    Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 23.09.2015.
   Alte informatii cu privire la licitatia din data de 01.10.2015 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
   Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

15.09.2015

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 10/1/2/1/2 in suprafata de 2.988 mp din Parcela A 496, Str. Strajei nr. 91 D, comuna Cumpana, Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ’’ FABRICA DE ARTICOLE DE IMBRACAMINTE PENTRU LUCRU”.
   Licitatia se va desfasura pe data de 01.10.2015 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 lei/ mp/an .
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
   Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 10.09.2015 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 01.10.2015, ora 10.00.
   Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 23.09.2015.
   Alte informatii cu privire la licitatia din data de 01.10.2015 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
   Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

08.09.2015

 

A fost definitivat programul de lucru pentru cabinetele medicale de specialitate din cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna.

 

Descarca de aici programul (.pdf)

 

 

ANUNT PUBLIC

11.08.2015

 

Va aducem la cunostinta ca lucrarile de construcţie precum şi cele privind infrastructura celor 32 de apartamente de tip ANL, situate în comuna Cumpăna, str. Vasile Pârvan nr. 1 – Blocul ANL 4 , Scara A şi Blocul ANL 5 , au fost finalizate.
     Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cumpăna nr. 104/30.09.2014 privind modificarea şi actualizarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L. în regim de închiriere , vă invităm vineri, 14 august 2015 , ora 11.00 la acţiunea de înmânare a cheilor locuinţelor de tip ANL.
     În speranţa că acest eveniment va aduce multă bucurie familiei dumneavoastră, vă aşteptăm la locaţia celor două blocuri de tip ANL.

 

Descarca tabelul nominal (.pdf)

 

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 07.08.2015 (format .pdf)

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 15.07.2015 (format .pdf)

 

ANUNT IMPORTANT

08.07.2015

 

În situaţia în care intenţionaţi să igienizaţi terenurile proprietate personală prin incendierea miriştilor, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele obligaţii:
- parcelaţi sola în suprafeţe care să nu puneţi în pericol vecinătăţile;
- supravegheaţi sola până la stingerea totală a focului şi asiguraţi-vă că nu există pericolul ca focul să se extindă;
- de asemenea, vă rugăm să nu depozitaţi vegetaţia arsă pe marginea principalelor artere de circulaţie, care, prin fumul produs, poate genera accidente de circulaţie deosebit de grave.

                                                      Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 06.07.2015 (format .pdf)

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 01.07.2015 (format .pdf)

 

ANUNT PUBLIC

30.06.2015

 

INTENTIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL
,,DELIMITAT DE ALEE ACCES PARCARE (NORD), BLOC H2 (EST)
SOS. CONSTANTEI (SUD) SI STR. MORII (VEST), COM. CUMPANA”.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 29.06.2015 (format .pdf)

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 03.06.2015 (format .pdf)

 


 

ANUNT PUBLICITAR

13.11.2014

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 31/3 in suprafata de 1.892 mp din Zona Industriala, situat in comuna Cumpana Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ”DEPOZIT DE CEREALE SI ULEI ALIMENTAR”.
     Licitatia se va desfasura pe data de 03.12.2014 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
- Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 leu/ mp/an .
- Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
- Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
- Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
    
Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 14.11.2014 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 03.12.2014, ora 10.00.
     Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 21.11.2014.
     Alte informatii cu privire la licitatia din data de 03.12.2014 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
     Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNT PUBLICITAR

13.11.2014

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 31/2 in suprafata de 2.500 mp din Zona Industriala, situat in comuna Cumpana Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ’’ FABRICA DE CONFECTII ”.
     Licitatia se va desfasura pe data de 03.12.2014 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
- Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 leu/ mp/an .
- Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
- Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
- Terenul se concesioneaza pe 49 ani.

Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 14.11.2014 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 03.12.2014, ora 10.00.
     Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 21.11.2014.
    Alte informatii cu privire la licitatia din data de 03.12.2014 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
     Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

06.10.2014

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 31/4 in suprafata de 1.750 mp din Zona Industriala, situat in comuna Cumpana Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ” FABRICAREA DE ARTICOLE TEHNICE SI INDUSTRIALE DIN TEXTILE ”.
Licitatia se va desfasura pe data de 27.10.2014 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 leu/ mp/an .
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 07.10.2014 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 27.10.2014, ora 10.00.
Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 17.10.2014.
Alte informatii cu privire la licitatia din data de 27.10.2014 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.
 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNT PUBLIC

06.10.2014

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 31/3 in suprafata de 1.892 mp din Zona Industriala, situat in comuna Cumpana Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ”DEPOZIT DE CEREALE SI ULEI ALIMENTAR”.
Licitatia se va desfasura pe data de 27.10.2014 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 leu/ mp/an .
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 07.10.2014 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 27.10.2014, ora 10.00.
Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 17.10.2014.
Alte informatii cu privire la licitatia din data de 27.10.2014 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNT PUBLIC

06.10.2014

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, art. 36 alin. 5 lit. b, Consiliul Local al comunei Cumpana concesioneaza prin LICITATIE PUBLICA lotul nr. 31/2 in suprafata de 2.500 mp din Zona Industriala, situat in comuna Cumpana Judetul Constanta, teren intravilan, in vederea realizarii obiectivului de investitie ’’ FABRICA DE CONFECTII ”.
Licitatia se va desfasura pe data de 27.10.2014 , ora 11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local Cumpana din sediul Primariei comunei Cumpana.
Pretul de pornire la licitatie este de 1,5 leu/ mp/an .
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la licitatie.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei.
Terenul se concesioneaza pe 49 ani.
Documentele pentru licitatie ( caietul de sarcini, instructiuni pentru participanti) se pot procura contra cost incepand cu data de 07.10.2014 de la sediul Primariei comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr.132, comuna Cumpana, judetul Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, fax 0241/739.003, ultima zi de depunere a ofertelor fiind 27.10.2014, ora 10.00.
Solicitarile de clarificari se pot face pana la data de 17.10.2014.
Alte informatii cu privire la licitatia din data de 27.10.2014 se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 103.
Eventualele contestaţii ce pot apărea în legătură cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot depune la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, telefon 0241-551345, interior 246.

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNT PUBLIC

 

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, prin Centrul Enteprise Europe Network  şi Primaria Comunei  Cumpăna vă invită să participaţi la seminarul:

 

„Caravana Enterprise Europe Network în Cumpăna”

Cumpăna, 30 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, la Sala de Ședințe a primăriei Cumpăna

Str. Șos. Constanței, nr. 132, com. Cumpăna, jud. Constanța

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „ROAD to Local Partnership – ERBSN Caravan in Constanta County” (DRUMUL către un parteneriat local – caravana ERBSN în judeţul Constanţa), finanţat de Comisia Europeană, care îşi propune să stabilească un parteneriat pe termen lung între Centrul Enteprise Europe Network Constanţa (EEN) şi instituţiile locale care pot sprijini întreprinderile.

 

Parteneriatul creat va avea rolul de a asigura accesul gratuit al IMM-urilor locale la servicii de sprijinirea afacerilor, prin diseminarea de informaţii europene din partea Centrului EEN către întreprinderi, cât şi prin solicitarea de servicii de asistenţă pentru acces pe piata UE din partea mediului de afaceri local, prin intermediul Primăriei Cumpăna, către Centrul EEN Constanţa.

 

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte de interes pentru întreprinderile din localitate, interesate să îşi dezvolte şi să îşi internaţionalizeze afacerile:

 

- Prezentarea reţelei europene Enterprise Europe Network (EEN) - servicii de sprijin pentru IMM-uri:

- Surse de finanţare europene

- Servicii oferite IMM-urilor de către organizaţii suport locale (multiplicatori, stakeholderi)

- Teme europene  actuale, de interes pentru IMM-uri

 

Participarea la acest eveniment este gratuită prin completarea şi transmiterea confirmării  până în data de 26 septembrie 2014.

 

Înscrieri şi relaţii suplimentare: Primăria Comuna Cumpăna, persoana de contact Iulia Smalberger - tel. 0755 011901, Fax 0241 739 003 , e-mail: primaria_cumpana@yahoo.com sau CCINA Constanţa - Centrul Enterprise Europe Network, persoana de contact  Corina Ürmösi - tel. 0241 550960, 0734 885011,fax. 0241 619454, email: een@ccina.ro

 

 

17.07.2014 - Descarca Anuntul privind proiectul ”Catre o economie circulara: un program de reducere la zero a deseurilor pentru Europa” (.pdf)

 

14.07.2014 - Descarca Anuntul privind decizia etapei de incadrare - 96 locuinte sociale in comuna Cumpana (.pdf)

 

19.03.2014 - Descarca Fisa de inscriere la festivalul-concurs Dor de Cant Romanesc editia IX - 17-19 mai 2014 (.doc)

 

19.03.2014 - Descarca Regulamentul de organizare a festivalului-concurs Dor de Cant Romanesc editia IX - 17-19 mai 2014 (.pdf)

 

19.03.2014 - Descarca Anuntul privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu referitor la proiectul de modernizare a drumurilor din comuna Cumpana (.pdf)

 

20.02.2014 - Descarca Procesul Verbal de Evaluare a ofertelor primite pentru incheierea unui acord cu un ONG privind realizarea obiectivului de investitii Centru Socio-Educativ in comuna Cumpana (.pdf)

 

10.02.2014 - Descarca Anuntul privind realizarea obiectivului de investitii Centru Socio-Educativ in comuna Cumpana (.pdf)

 

10.02.2014 - Descarca Procesul Verbal de Evaluare a ofertelor primite pentru incheierea unui acord cu un ONG privind realizarea obiectivului de investitii Centru Educational de Zi pentru Copii din Familii Defavorizate (.pdf)

 

22.01.2014 - Descarca Anuntul privind realizarea obiectivului de investitii Centru Educational de Zi pentru Copii din Familii Defavorizate (.pdf)

 

Descarca ACORDUL privind introducerea terenurilor extravilane in intravilanul COMUNEI CUMPANA (.docx)

 

Descarca Documentele privind Festivalul Dor de Cant Romanesc - care se va desfasura la Cumpana incepand cu data de 18 mai 2013 (arhiva .rar)

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 11.01.2013 (format .pdf)

 

Descarca Anuntul privind casatoria din Cordunianu Catalin Dumitru si Militaru Cristina Valentina din 13.10.2011 (format .pdf)

 

Descarca Anuntul privind somatiile de plata pentru comunicarea prin publicitate din 05.07.2011 (format .pdf)

 

Filiala Judeteană Constanta a Asociatiei Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de auditor intern. (arhiva .rar)

 

Descarca documentatia privind lucrarile de refacere a sistemului rutier (arhiva .rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind achizitionare autogunoiere in cadrul proiectului Phare 2006, colectare selectiva si constructia unei statii de sortare (arhiva .rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind proiectare centru multifunctional de asistenta socio-medicala in comuna Cumpana, jud. Constanta (arhiva . rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind proiectarea si executia extinderii retelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare pana la statia de epurare Constanta – Sud si rezolvarea problemelor legate de apele uzate in Comuna Cumpana, judetul Constanta. (arhiva . rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind "Achizitionarea de  containere pentru colectare selectiva deseuri, boxpaleti si cabina poarta statie sortare, Comuna Cumpana judetul Constanta" (format . pdf)

 

Clarificari privind stabilirea cerintelor pentru CIFRA DE AFACERI solicitata pentru atribuirea contractului "Achizitionare autospeciale pentru colectare si transport deseuri, autoincarcator si motostivuitor pentru statia de sortare, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa" (format . pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire pentru autogunoiere, incarcator frontal si motostivuitor aprobate cu anuntul de participare publicat in SEAP si Jurnalul Uniunii Europene nr. 75031/08.04.2009. (format .pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire pentru Proiectare si executie parcare utilaje comuna Cumpana, judetul Constanta. (arhiva .rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind „Proiectare si executie statie de sortare si 37 puncte colectare , comuna Cumpana” In cadrul Proiectului “COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA” Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09, Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09 (arhiva .rar)

 

Descarca documentatia de atribuire privind serviciile de promovare in cadrul proiectului "COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA" (format . pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire privind achizitia de Computere, imprimante si laptop(format . pdf)

 

Descarca Proiectul privind “COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA CUMPANA”, ,,PROGRAM  PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ -  Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte în domeniul protectiei mediului” (format . pdf)

 

Descarca Proiectul privind Masurile active pentru ocuparea fortei de munca din mediul rural, in vederea facilitarii insertiei/revenirii pe piata fortei de munca (format . rar)

 

Descarca Planul de Achizitii al autoritatii locale stabilit programat pe anul 2009 (format . pdf)

 

Descarca documentatia privind achizitionarea sistemului de supraveghere video stradala din comuna Cumpana, cod CPV 32333100-7 (format . pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire privind elaborarea Studiilor  de Fezabilitate pentru Proiectul Integrat de Investitii „Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul celor doua localitati componente ale Asociatiei de Dezvoltare Comunitara  Agigea - Cumpana. (format . pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire privind "Proiectare si executie „Extinderea sistemului de canalizare strazile Liliacului, Morii si Daciei, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa." (format.pdf)           

 

Descarca documentatia de atribuire privind "Achizitionare piatra sparta pentru modernizare drumuri" - Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa. (format .pdf)

 

          Descarca documentatia de atribuire privind achizitia de produse petroliere (format . pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire privind achizitia a doua autoturisme pentru Politia Comunitara (format . pdf)

 

Vezi Dispozitia privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru organizarea referendumului (format .pdf)

 

Descarca documentatia de atribuire pentru cererea de oferta aferenta Intocmirii Studiului de fezabilitate si Evaluarea impactului asupra mediului pentru Proiectul "Colectare selectiva deseuri si constructia unei statii de sortare in Comuna Cumpana". (format .pdf)

 

Primăria comunei Cumpăna va achizitiona computere si imprimanta (descarca documentatia de achizitie de aici)

 

Primăria Cumpăna

Biroul Achizitii

 

ANUNT PUBLIC

 

"CONSILIUL LOCAL CUMPĂNA, titular al proiectului: MODERNIZARE ŞI REABILITARE DRUMURI INTRAVILAN, în comuna Cumpăna, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectuluTei propus pot fi consultate la sediul APM Constanţa – Str. Unirii nr. 23 şi la domiciliul beneficiarului, din comuna Cumpăna, Şos. Constanţei, nr. 132, zilnic între orele 13.00-16.00."

 

ANUNT

 

Primaria comunei Cumpana, judetul Constanta scoate la concurs 2 (doua) posturi de referent  II – personal contractual in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul va avea loc in data de 24 iunie 2009, ora 10.00, la sediul Primariei Cumpana.

Candidatii pot depune dosarele pana cel tarziu 19 iunie 2009, ora 16.00 la sediul Primariei Cumpana.

Dosarul de concurs va cuprinde:

-          cerere de inscriere la concurs;

-          copia actului de identitate;

-          copia diplomei de bacalaureat si a altor acte de studii/cursuri (dupa caz);

-          cazier judiciar;

-          adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa faptul ca este apt de munca;

-          copia carnetului de munca;

Copiile documentelor de mai sus vor fi insotite de actele originale in vederea certificarii pentru conformitate.

 

Conditii de participare la concurs:

-          minim studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat;

-          cunostinte operare PC  (word, excel, acces)

-          cunostinte medii privind o limba straina de circulatie internationala.

  

BIBLIOGRAFIE

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

                                                

1. Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 117 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
4. Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr. 290/2005 cu modificari si completari;
6. Hotărâre nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;

7. Hotarârea Guvernului  nr. 839 din 28 iunie 2006 privind forma si continutul  actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
8. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date;

9.  Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;

10. Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul Funcţionarilor  Publici, republicată;

11. Legea nr.7/ 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici.

 

Primar,

Ec. MARIANA GAJU

 

ANUNT

      

In conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) si alin (3 ) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – republicata , prevederile art. 21, alin. 1 si 4 din  Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria comunei Cumpana, cu sediul in comuna Cumpana, judetul Constanta, sos. Constantei nr. 132,  organizeaza concurs pentru ocuparea a urmatoarelor functii publice vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor:

1.   Sef serviciu – Inspector, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1 – 1 post;

2.   Inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1 – 1 post;

3.   Referent, clasa III, grad profesional principal, treapta de salarizare 1 – 2 posturi;

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Cumpana, soseaua Constantei nr. 132, in data de 18.05.2009, ora 10.00 proba scrisa si 20.05.2009  ora 13.00 proba de interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 08.05.2009, ora 16.00 la sediul Primariei Cumpana, Judetul Constanta.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei si la telefon 0241/739.003.

 

 

Conditii specifice de participare la concursul

Pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul

 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

 

 

1. Sef serviciu - inspector clasa I superior 1  - 1 post

- studii superioare de lunga durata cu profil juridic,  cu diploma de licenta

- vechime de minim 2 ani

- cunostinte operare PC

 

2. Inspector clasa I principal - 1 post

- studii superioare de lunga durata cu profil juridic, cu diploma de licenta

- vechime de minim 5 ani

- cunostinte operare PC

 

3. Referent III principal 1  - 2 posturi

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- vechime de minim 5 ani

- cunostinte operare PC

 

    ACTELE NECESARE IN VEDEREA

PARTICIPARII LA CONCURS

 

In vederea participarii la concursul organizat in data de 18 – 20.05.2009

Candidatii vor depune pana la data de 08.05.2009, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs, dosarul de concurs care va trebui sa cuprinda :

·       Copia actului de identitate;

·       Formularul de inscriere care se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Cumpana;

·       Copiile actelor de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;

·       Copia carnetului de munca, sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, specialitatea;

·       Cazierul judiciar;

·       Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare si  aviz psihologic din care sa rezulte ca este apt pentru functia pentru care candideaza, emise de unitati abilitate de lege;

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

·       Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

 

Descarca Bibliografia necesara (arhiva .rar)

 

 

ANUNT PUBLIC

 

S.C. NEXUM COMPUTERS S.R.L., titulara a proiectului CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, in comuna Cumpana, zona Belazuri 2, lot 2 C, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din cadrul procedurii de reglementare, in cadrul sedintei CAT din data de 13.02.2009 s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare.

        Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Constanta – str. Unirii nr. 23 si la sediul titularului din Aleea Iasomiei nr. 1 , judetul Constanta.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta – str. Unirii nr. 23, in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului.

 

 

ANUNT LICITATIE

 

In temeiul  Art. 36 alin. 2 lit. C si Art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, H.C.L. nr. 101/ 28.08.2008 prin care s-a aprobat Regulamentul de Functionare al Pietei Agroalimentare Cumpana si H.C.L. nr. 124/23.10.2008 privind aprobarea inchirierii spatiilor din Piata Agroalimentara Cumpana,  Consiliul Local al comunei Cumpana scoate  prin licitatie publica un numar de 8 Spatii Comerciale in vederea inchirierii, dupa cum urmeaza :

         - 1 spatiu in suprafata de 24,87 mp. pentru desfacerea produselor din carne;

         - 1 spatiu in suprafata de 21,55 mp. pentru desfacerea produselor lactate;

         - 1 spatiu in suprafata de 21,10 mp. pentru desfacerea produselor de pescarie;

         - 1 spatiu in suprafata de 13 mp.  –  florarie;

         - 1 spatiu in suprafata de 18,35 mp. –  vinuri;

         - 1 spatiu in suprafata de 21,36 mp. – legume – fructe;

         - 1 spatiu in suprafata de 18,90 mp. – patiserie.

         - 1 spatiu in suprafata de  4,5 mp.- farmacie veterinara.

Piata Agroalimentara Cumpana este situata pe Str. Alexandru Alimanisteanu nr. 1, administratorul pietei este Consiliul Local Cumpana.

         Licitatia se va desfasura pe data de 19.12.2008 , ora 1100, la Caminul Cultural Cumpana.

         Documentele pentru licitatie se pot procura  incepand  cu data de 08.12.2008 , ultima zi de depunere a ofertelor fiind 17.12.2008.

         Alte informatii cu privire la licitatia din data de 19.12.2008, se pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la numarul de telefon 0241/739.003 interior 105.

 

Descarca documentatia (arhiva .rar)

 

ANUNŢ CONCURS

 

In conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) si alin (3 ) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici – republicata, prevederile art. 24, alin. 1 si 4 din  Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria comunei Cumpana, cu sediul in comuna Cumpana, judetul Constanta, sos. Constantei nr. 132,  organizeaza concurs pentru ocuparea a urmatoarelor functii publice vacante:

 

1.    Sef serviciu – Inspector, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1 – 1 post;

2.    Inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1 – 1 post;

3.    Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3 – 1 post;

4.    Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1 – 1 post;

5.    Consilier Juridic, clasa I, grad profesional debutant - 1 post; 

6.    Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, treapta de salarizare 3 – 3 posturi;

7.    Referent, clasa III, grad profesional superior, treapta de salarizare 1 – 2 posturi;

8.    Referent, clasa III, grad profesional principal, treapta de salarizare 1 – 3 posturi;

9.    Referent, clasa III, grad profesional principal, treapta de salarizare 2 – 1 posturi;

10. Referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1 – 4 posturi;

11. Referent, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi.

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Cumpana, soseaua Constantei nr. 132, in data de 11.08.2008, ora 900 proba scrisa si 12.08.2008  ora 1300 proba de interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 01.08.2008, ora 1600 la sediul Primariei Cumpana, Judetul Constanta.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei si la telefon 0241/739.003, interior 105.

 

Descarca documentatia si bibliografia necesara (arhiva .rar)

 

 


Descarca arhiva de anunturi remise de Primaria Cumpana in perioada 2004 - 2007 (format .pdf)

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Viata Asociativa & Relatii Internationale | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 © Primaria comunei Cumpăna.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.