Primaria comunei Cumpăna:

Sos. Constantei nr. 132, cp. 907105

Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Ec. Mariana GÂJU

Dati click pe fiecare foto pentru a accesa galeria aferenta evenimentului !

- EVENIMENTE 2015 -

30.03.2015 - Proiectul “Centre socio-educative”

Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Cumpăna, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ, Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Prundeni, judeţul Vâlcea şi Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna implementează în perioada februarie 2015- aprilie 2016 proiectul “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (judeţul Neamţ) şi Prundeni (judeţul Vâlcea), proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
   Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) – şi cofinanţare publică 340.463,26 lei (15%).
   Obiectivele proiectului sunt înfiinţarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localităţi partenere, respectiv: construirea a două centre noi ce urmează a fi construite pe suprafeţe de teren aflate în proprietatea UAT Cumpăna şi UAT Vînători-Neamţ, şi deschiderea unui centru ce va funcţiona într-un spaţiu existent, deţinut de UAT Prundeni, spatiu deja amenajat şi dotat corespunzător (Prundeni - jud.Valcea), ce va fi pus la dispoziţia proiectului pe o perioadă de 5 ani de la încheierea proiectului.
   Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate în vederea îmbunătăţirii frecvenţei şcolare şi a reducerii cazurilor de abandon şcolar, cât şi pentru creşterea performanţelor şcolare a grupului ţintă: 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă din comuna Cumpăna, 105 copii dintre care 11 de etnie romă din comuna Vînători-Neamţ, 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă din comuna Prundeni. Grupul ţintă este format din 238 de copii în situaţii de risc (3-15 ani), 20 de părinţi ai copiilor beneficiari sau tutori sau membri ai familiilor lărgite (rude până la gradul IV), 15 cadre didactice, precum şi membrii comunităţilor în cadrul cărora se implementează proiectul.
   Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 30 martie 2015, ora 11.00 în Sala de ședințe (parter) a Centrului multifuncțional de asistență socio-medicală situat în Comuna Cumpăna, Șoseaua Constanței, Nr. 117.

 

26.03.2015 - Egalitate pe piaţa muncii! – Şansa TA la un viitor mai bun!

Primăria şi Consiliul Cumpăna, reprezentată legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, au organizat astăzi, 26 martie 2015, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, o întâlnire cu un număr de peste 25 de femei vulnerabile, aflate în risc. Evenimentul s-a derulat la Centrul multifuncţional de asistenţă socio-medicală din comuna Cumpăna, în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, în cadrul proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! – Şansa TA la un viitor mai bun!”.
   Proiectul, implementat de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Loop Operations şi confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, îşi propune să contribuie la creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive şi are următoarele direcţii de acţiune: creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aflate în situaţii de risc de excluziune socială; îmbunătăţirea accesului egal la ocupare şi construire a unei cariere de succes; implicarea autorităţilor publice (centrale şi locale) şi a altor organizaţii relevante (ONG-uri, asociaţii de IMM-uri, sindicate, patronate, camere de comerţ) în probleme ce ţin de egalitatea de şanse şi de accesul egal al femeilor pe piaţa muncii; derularea de studii relevante în domeniu.
   Doamna primar Mariana Gâju, prezentă la eveniment, a declarat următoarele: „Îmi doresc ca la Cumpăna să revigorăm tradiţiile, să facem mai multe ateliere, precum este cel de ţesătorie, să reînfiinţăm atelierul de croitorie, practic, să ne întoarcem la vechile meserii de croitor, frizer, tâmplar, ş.a.. Noi, la nivelul comunei am învăţat din alte experienţe de bune practici şi ne dorim să le punem în aplicare. Principala grijă este să facem comuna mai frumoasă, dar trebuie să mergem şi la sufletul omului pentru ca acest lucru să se întâmple”, a mai declarat doamna primar.
   Reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog de la nivel local şi naţional au expus persoanelor prezente la această întâlnire detalii ale proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! – Şansa TA la un viitor mai bun!”, ce presupune derularea de cursuri de formare şi calificare, în urma cărora cursanţii vor obţine certificate de calificare autorizate şi o subvenţie. În cadrul acestui proiect, în maxim două luni, vor începe următoarele tipuri de cursuri: lucrător în comerţ, confecţioner-asamblor articole textile (croitor), competenţe inspector resurse umane, contabilitate asistată pe calculator, competenţe antreprenoriale (curs de iniţiere), operator prelucrare şi validare date pe calculator (curs de iniţiere şi curs de perfecţionare). Pentru mai multe detalii, persoanele interesate, care au domiciliul în comuna Cumpăna, se pot adresa Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei.

 

25.03.2015 - Seminar Judetean de Initiere a Actiunilor Integrate pentru Dezvoltare Comunitara Durabila 2014 - 2020

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa şi-a propus, în cadrul strategiei sale manageriale, intensificarea colaborării şi sprijinirii administraţiilor publice locale, în baza unui parteneriat public-privat operaţional. Astfel, comuna Cumpăna, a participat astăzi, 25 martie 2015, prin reprezentantul său legal, doamna primar, ec. Mariana Gâju, împreună cu funcţionari publici din cadrul Primăriei, la Seminarul Judeţean de Iniţiere a Acţiunilor Integrate pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă 2014 – 2020.
   În cadrul acestui eveniment s-au făcut cunoscute prevederile noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, primul apel de proiecte pe sub-măsura 19.1, destinată GAL-urilor fiind lansat astăzi. Această sub-măsură presupune constituirea de Grupuri de Acţiune Locală, care sunt de fapt parteneriate privat-publice active, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, sectorului privat şi societăţii civile, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.
    Partenerii economici privaţi, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor reprezenta cel puţin 51% atât la nivelul parteneriatului, cât şi la nivel decizional. Populaţia din mediul rural va avea o pondere de maximum 75% din totalul populaţiei teritoriului. Entitatile provenite din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului şi comitet de selecţie). Sprijinul pregătitor constă în sprijinul acordat beneficiarilor eligibili, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.
    Beneficiarii acestei sub-măsuri trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate privind componenţa parteneriatului, şi anume: parteneriatul trebuie să fie constituit din maximum 49% reprezentanţi ai sectorului public, iar organizaţiile din mediul urban trebuie să reprezinte maximum 25% la nivel decizional (Comitet director şi AGA) pentru asociaţii autorizate, iar pentru parteneriate fără personalitate juridica – formate în baza Acordului de parteneriat, maximum 25% din totalul partenerilor.
    Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru această sub-măsură este 100% şi nu se acordă avans. Rambursarea cheltuielilor pentru sprijinul pregătitor va fi efectuată doar pentru SDL-urile (Strategia de Dezvoltare Locală) declarate eligibile de către Autoritatea de Management, ulterior procesului de evaluare şi selectie a SDL.
    În cadrul acestui seminar, dl. Dănuţ Jugănaru, preşedintele C.C.I.N.A. Constanţa, i-a cerut sprijinul doamnei primar Mariana Gâju, ca, în calitate de Preşedinte al Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România, să sprijine demersurile prin diseminarea informaţiilor către ceilalţi primari. Ca urmare, în data de 31 martie 2015, cu începere de la ora 14.00, vor fi reluate discuţiile cu primarii ce vor fi prezenţi în sala “Remus Opreanu” din cadrul Instituţiei Prefectului Constanţa.

 

24.03.2015 - Oportunităţi de afaceri pentru femeile din Regiunea Sud-Est

Funcţionari publici din cadrul SPAS Cumpăna, alături de Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, au participat la masa rotundă cu tema „Oportunităţi de afaceri pentru femeile din Regiunea Sud-Est”. Evenimentul s-a derulat astăzi, 24 martie 2015, la Hotel Millenium Business Center din Constanţa şi a fost organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! – Şansa TA la un viitor mai bun!”.
     Proiectul, implementat de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Loop Operations şi confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, îşi propune să contribuie la creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive şi are următoarele direcţii de acţiune: creşterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aflate în situaţii de risc de excluziune socială; îmbunătăţirea accesului egal la ocupare şi construire a unei cariere de succes; implicarea autorităţilor publice (centrale şi locale) şi a altor organizaţii relevante (ONG-uri, asociaţii de IMM-uri, sindicate, patronate, camere de comerţ) în probleme ce ţin de egalitatea de şanse şi de accesul egal al femeilor pe piaţa muncii; derularea de studii relevante în domeniu.
    Evenimentul de astăzi face parte dintr-un demers mai amplu în cadrul căruia organizatorii şi-au propus să analizeze problema excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absenţa unei educaţii adecvate şi a abilităţilor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă şi identificarea soluţiilor pentru reintegrarea acestor persoane în câmpul muncii. Totodată, organizatorii şi-au propus identificarea oportunităţilor de afaceri existente în regiunea Sud-Est.
     În cadrul acestui proiect, Primăria Cumpăna, reprezentată legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, organizează, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială de la nivelul comunei, o întâlnire cu un număr de 15 femei vulnerabile, aflate în risc. Masa rotundă va avea loc joi, 26 martie 2015, cu începere de la ora 11.00, la Centrul de asistenţă medico-socială din comuna Cumpăna.

 

23.03.2015 - Masa rotundă cu tema „Oportunităţi de angajare pentru persoanele din grupurile vulnerabile din Regiunea Sud-Est”

Funcţionari publici din cadrul SPAS Cumpăna, alături de Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, au participat astăzi, 23 martie 2015, la masa rotundă cu tema „Oportunităţi de angajare pentru persoanele din grupurile vulnerabile din Regiunea Sud-Est” organizată de către Agenţia Naţională Antidrog. La evenimentul ce s-a desfăşurat la Arhiepiscopia Tomisului au fost prezenţi angajatori, instituţii publice cu atribuţii în consilierea şi angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile, precum şi reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″.
   Scopul evenimentului a fost acela de a informa angajatorii cu privire la beneficiile angajării persoanelor din grupurile vulnerabile, precum şi de a-i sensibiliza pe aceştia, în scopul reintegrării beneficiarilor pe piaţa muncii. În acest sens, la masa rotundă au luat cuvântul Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, alţi participanţi. Doamna primar a subliniat faptul că la nivelul comunităţii se depun eforturi pentru scrierea de noi proiecte, dar şi pentru implementarea de proiecte noi care au ca grup ţintă persoanele vulnerabile.
   Proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″ îşi propune să încurajeze angajatorii din diverse domenii de activitate să integreze în echipele profesionale persoane aparţinând grupurilor de etnie romă, celor cu dizabilităţi şi persoanelor dependente de droguri. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul vizează calificarea unui număr de 700 persoane din categoriile vulnerabile. Beneficiarul proiectului este Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, Bucureşti (DGASPC S1), Romani Criss – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii, Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia TRANSCENA, Arhiepiscopia Tomisului, Agenţia Naţională pentru Romi, LOOP Operations şi Faxmedia Consulting.
   Este de menţionat faptul că la nivelul Primăriei Cumpăna, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, se implementează mai multe proiecte adresate persoanelor cu dizabilităţi. Dintre acestea amintim: proiectul „Calificare, recalificare şi angajare asistată pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, finanţat prin POSDRU, implementat de către Club Român Internaţional în parteneriat cu Societatea Română de Reabilitare Orală, al cărui scop este acela de a creşte şansele de calificare, ocupare şi integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul acestui proiect, un număr de 15 persoane cu dizabilităţi din comuna Cumpăna vor fi calificate în meseria de florar decorator.
   Proiectul „Incluziune socială pentru o viaţă mai bună”, finanţat prin Fondul Social European, POSDRU 2007 – 2013, axa prioritară 6, DMI 6.2. – „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, are drept obiectiv facilitarea accesului la educaţie prin formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile (femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi). În cadrul acestui proiect, un număr de 20 de persoane vulnerabile din comuna Cumpăna au urmat un curs de iniţiere în limba engleză.
   Evenimentul de astăzi a fost realizat în cadrul proiectului POSDRU 165/6.2/S/140936, „Egalitate pe piata muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

20.03.2015 - Comuna Cumpăna nominalizată la ediţia a V-a a Galei Participării Politice a Romilor

Institutul Naţional Democratic pentru Relaţii Internationale (NDI) şi Ambasada SUA organizează în perioada 19 - 20 martie 2015, cea de-a 5-a ediţie a Galei participării politice a Romilor.
Juriul Galei Participării Politice a Romilor au nominalizat-o pe doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa la categoria „Primarul Comunităţii”, iar Zamfir Anina-Simona, inspector SPAS, Mircea Cornelia Tatiana, expert local SPAS şi Regep Zobor, mediator şcolar au fost nominalizaţi la categoria „Expertiză în comunitate”.
   Competiţia a fost deschisă pentru următoarele categorii: iniţiativă pentru comunitate, primarul comunităţii, politică pentru comunitate şi expertiză în comunitate. Juriul a fost format din reprezentanţi ai societăţii civile şi ai partidelor politice din România, suţinători constanţi ai activităţii NDI în România. Criteriile principale ce au fost considerate de către membrii juriului sunt: relevanţa iniţiativei pentru comunitatea romă, impactul - rezultatele concrete ale iniţiativei, demersul participativ - atragerea factorilor interesaţi din diferite sectoare, stabilirea de parteneriate şi inovare - iniţiative curajoase și deschizătoare de drumuri.
   De menţionat este faptul că în comuna Cumpăna, la iniţiativa doamnei primar Mariana Gâju şi a factorilor decizionali locali s-a constituit „Grupul Local de Lucru pentru Problemele Romilor”, prin HCL nr. 14/07.02.2013. Acest grup este alcătuit din 14 persoane: viceprimar, consilieri locali, reprezentanți poliție locală și națională, directori de școală și grădinițe, medic de familie, reprezentanți ONG-uri, reprezentanți SPAS Cumpăna, un expert local romi și reprezentantul romilor (GIL). În luna ianuarie 2014, prin Hotărâre de Consiliu Local – Dispoziția nr.37/21.01.2014, a fost înregistrat ca persoană juridică și Grupul de Inițiativă Cumpăna – format din 32 de persoane de etnie romă. Grupul este reprezentat prin președinte, vicepreședinte și secretar și au întâlniride lucru săptămânal pe următoarele teme: educație, sănătate, locuire, ocupare, dezvoltare socială și economică etc.
   La nivelul comunei Cumpăna există o populaţie de etnie romă de peste 500 persoane care reprezintă 2,8% din totalul populației comunei, conform Recensământului Populației din anul 2011, după cum urmează: 217 – romi și aprox. 200 – xoraxane.

 

20.03.2015 - "Exprimă-te! Abilităţi de comunicare" - Seminar pentru tineri, la Centrul multifuncţional de asistenţă socio-medicală din Cumpăna

Partea a doua a seminarului cu tema "Exprimă-te! Abilităţi de comunicare – Puterea emoţiilor" va fi susţinut astăzi, 20 martie 2015, de către psihologii Centrului multifuncţional de asistenţă socio-medicală din Cumpăna pentru adolescenţii din localitate. ‪La workshop ‬participă elevii claselor a VIII-a din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu”, care s-au arătat interesaţi de a dezvolta competenţe noi pe baza cunoştinţelor asimilate în cadrul activităţilor cu caracter formal. Seminarul este organizat cu sprijinul dlui Florin Neagu, Viceprimar Primăria Cumpăna.
   În cadrul acestei sesiuni se va discuta pe tema abilităţilor de comunicare, care ajută la dezvoltarea personală a adolescenţilor. Totodată, elevii vor putea discuta cu specialiştii prezenţi despre primul lor examen important pe care-l vor susţine în vara acestui an – Evaluarea Naţională, despre cum şi-au gestionat emoţiile la simularea pe care au susţinut-o în luna februarie şi care au fost problemele cu care s-au confruntat. Elevii vor fi îndrumaţi cum să comunice emoţiile într-un mod adecvat. De asemenea, se va aborda tema limbajului verbal şi a celui non-verbal, iar adolescenţii vor înţelege că a comunica înseamnă mai mult decât a vorbi.
   Prin acest tip de activităţi, psihologii încearcă să îi convingă pe elevi că emoțiile exagerate şi starea de neliniște în fața primului examen important din viața lor pot fi controlate. Tehnicile și exercițiile aplicate în cadrul cursului Comunicare verbală şi nonverbală stimulează și dezvoltă capacitatea de comunicare verbală și nonverbală, imaginația, spiritul de observație, memoria, gândirea, concentrarea, controlul emoțiilor.
   Seminarul are loc la Centrul multifuncţional de asistenţă socio-medicală din Cumpăna cu începere de la ora 14.30.

 

19.03.2015 - Participare la Seminarul de Afaceri „Romanian Investment Zoom”, organizat de către Avangarde Group

Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, a participat astăzi, 19 martie 2015, la Seminarul de Afaceri „Romanian Investment Zoom”, organizat de către Avangarde Group la Hotel Royal din Bucureşti.
    Tematica seminarului a avut drept scop prezentarea nevoilor de investiţii care nu au sursă de finanţare identificată pentru următoarele ramuri: industrie – fabrici mici şi medii pentru procesare, prelucrare şi valorificare; agricultură – ferme, cereale, legume, fructe; turism şi turism balneo; infrastructură; energie şi energie verde.
    Doamna primar Mariana Gâju a prezentat în cadrul seminarului atât proiectele implementate sau aflate în derulare, cât şi portofoliul de proiecte viitoare ce vor fi dezvoltate în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, dintre care amintim pe cele mai importante: construcţia unui pod peste canalul Dunăre – Marea Neagră, construcţia drumului situat pe malul stâng al canalului Dunăre – Marea Neagră, dezvoltare energetică neconvenţională eoliană şi solară, construcţia drumului între şoseaua Constanţei DN 39 E şi strada Meşterul Manole din km 5 Constanţa, construcţie staţie de compost – prelucrarea deşeurilor organice şi transformarea acestora în îngrăşământ natural, parc de distracţii cu teren de golf
    La acest eveniment au participat şi reprezentanţi ai următoarelor ambasade: Africa de Sud, Republica Algeria Democrată şi Populară, Austria, Republica Azerbaidjan, Canada, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Republica Arabă Egipt, Republica Federală Germania, Regatul Hasemit al Iordaniei, Japonia, Spania, Republica Serbia, Republica Slovacia, Ungaria.
    Participanţii la seminar s-au arătat interesaţi să discute despre posibile colaborări bilaterale comerciale, privind nevoile de investiţii din teritoriu.

 

19.03.2015 - 15 persoane cu dizabilităţi din comuna Cumpăna au participat la deschiderea cursului de florar decorator

Primăria şi Consiliul local Cumpăna, prin persoana doamnei primar, ec. Mariana Gâju, vă informează că astăzi, 19 martie 2015, s-a lansat la Cumpăna proiectul “Calificare, recalificare și angajare asistată pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, prin deschiderea cursului de florar decorator.
     Proiectul este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013 și este implementat de către organizaţia Club Român Internațional (CRIN) în parteneriat cu Societatea Română de Reabilitare Orală (SRRO), S.C. Saatchi & Saatchi S.R.L. și S.C. Complex Grup SRL. Primăria Cumpăna este partenerul local al acestui proiect care pune la dispoziţie spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a cursului şi, de asemenea, a realizat selecţia participanţilor. Un număr de 15 persoane cu dizabilităţi din comună, selectate de către inspectori din cadrul SPAS Cumpăna, vor participa la cursul de florar decorator. Durata cursului este de 3 luni, iar beneficiarii proiectului vor primi la finalul acestuia un certificat de calificare şi o subvenţie.
     Prin intermediul acestui proiect se dorește creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor care sunt expuse riscului de marginalizare și excluziune socială.
     Obiectivele principale ale proiectului “Calificare, recalificare și angajare asistată pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” sunt promovarea serviciilor de informare și consiliere pentru 870 de persoane cu dizabilități din mediul rural și urban din trei regiuni de dezvoltare: București — Ilfov, N-E și S-E, formarea a 760 persoane cu dizabilități în vederea obținerii unei calificări adaptate abilităților și nevoilor specifice dar și schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea ce privește mediul de lucru, prin intermediul unei campanii de informare și promovare îndreptate în principal către angajatori, dar și către comunitățile locale.
     Proiectul are o durată de 18 luni (mai 2014 — noiembrie 2015), iar valoarea totală a proiectului este de 9.385.891 de lei.

 

17.03.2015 - Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, a primit premiul “Politicianul Anului” în cadrul celei de-a II-a ediţii a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţă Socială

A doua ediţie a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială a avut loc marţi, 17 martie 2015, la Ateneul Român din Bucureşti. Evenimentul, organizat de către Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, a celebrat Ziua Mondială a Asistenţei Sociale şi a recompensat performanţa şi excelenţa celor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea asistenţei sociale şi la promovarea profesiei de asistent social în anul 2014.
   Pentru cele 18 premii care s-au decernat la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială au fost nominalizate 599 de persoane. În etapa de vot online s-au înregistrat 105.146 de voturi pentru persoanele nominalizate.
   Premiile celor 18 secțiuni ale Galei Excelenței în Asistență Socială au fost prezentate de Andreea Marin. Invitatul special al Galei a fost maestrul Gheorghe Zamfir.
   Doamna primar Mariana Gâju a fost însoţită atât de asistenţii sociali ai Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, dar şi de către asistenţii sociali înscrişi în Sucursala Teritorială Constanţa -Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
   Un loc important a fost ocupat de doamna inspector Marcela Avram din cadrul SPAS Cumpăna, care a fost nominalizată la categoria “Asistentul Social din domeniul combaterii discriminării/minorităţi” care a primit “Diploma de Excelenţă”.
   Mulţumim şi pe această cale tuturor persoanelor care ne-au acordat votul de încredere, atât doamnei primar Mariana Gâju, cât şi asistenţilor sociali nominalizaţi. Împreună formăm o echipă performantă, iar câştigul este al nostru, al tuturor. Felicitări tuturor câştigătorilor! Felicitări organizatorilor! Felicitări “familiei mari” a comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.

 

13.03.2015 - Comuna Cumpăna a obţinut locul al II-lea la cea de-a doua ediţie a concursului „Satul Cultural al României”

Comuna Cumpăna a obţinut locul al II-lea în finala concursului naţional „Satul Cultural al României”. Cumpăna a fost una din cele 13 finaliste în acest concurs care
s-a desfăşurat astăzi, 13 martie 2015, la Muzeul Satului din Bucureşti.
   Competiţia a constat în prezentarea unui pachet cultural – festivaluri, sărbători, expoziții, concursuri, simpozioane, care să pună în valoare unicitatea culturală a localităţii respective.
   Comuna Cumpăna a prezentat în cadrul acestui concurs naţional un program cultural variat ce cuprinde atât prezentarea sărbătorilor, festivalurilor, concursurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, cât şi bucate tradiţionale, care sunt rodul României rurale. Standul de prezentare a comunei Cumpăna a fost organizat ca un cumul de obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti (port şi cânt popular) şi de bucate tradiţionale specifice zonei, produse culinare preparate de gospodinele comunei, dintre care amintim şuberek, kobete, borş de peşte, sărmăluţe în foi de viţă, tochitură dobrogeană cu mămăligă, baclavale şi plăcintă dobrogeană. Membrii ansamblului folcloric « Româncuţa », sub îndrumarea dlui profesor Constantin Olteanu, au încântat participanţii şi vizitatorii cu dansuri specifice zonei.
   Candidatura comunei Cumpăna la concursul „Satul Cultural al României” a fost susţinută de doamna primar, ec. Mariana Gâju, care a expus viziunea comunei, proiectele în care este implicată comuna şi care se referă la dezvoltarea strategică, la evenimentele culturale desfăşurate pe parcursul anilor prin care se certifică experienţa localităţii şi la calitatea profesională a echipei funcţionarilor publici din Primăria Cumpăna, la impactul şi importanţa evenimentelor la nivel local, naţional, regional şi internaţional.
   Cea de-a doua ediţie a concursului a fost organizată de Asociaţia Cele Mai frumoase Sate din România (AFSR) şi Muzeul Satului. “SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI” este un program AFSR lansat în ianuarie 2014, sub patronajul Ambasadei Franţei în România, cu scopul de a promova patrimoniul cultural şi turistic din satele româneşti.

 

12.03.2015 - Comuna Cumpăna – în finala Concursului „Satul Cultural al României”

Comuna Cumpăna, reprezentată legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gâju, este una din cele 13 finaliste în concursul „Satul Cultural al României”, care se desfăşoară vineri, 13 martie 2015, la Muzeul Satului din Bucureşti.
   Cea de-a doua ediţie a concursului este organizată de Asociaţia Cele Mai frumoase Sate din România (AFSR) şi Muzeul Satului. “SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI” este un program AFSR lansat în ianuarie 2014, sub patronajul Ambasadei Franţei în România, cu scopul de a promova patrimoniul cultural şi turistic din satele româneşti.
   Localităţile participante au dat dovadă de pasiune, perseverenţă şi efort permanent în păstrarea şi promovarea meşteşugurilor, a tradiţiilor, obiceiurilor şi sărbătorilor cu care se mândresc.
Satele României, cu peisajele lor, cu patrimoniul cultural pe care îl deţin, sunt, de asemenea, locul unde s-au născut mari personalităţi, iar tradiţiile şi obiceurile rezistă încă modernităţii. Ele sunt modele de dezvoltare rurală prin valori reale şi vor fi supuse aprecierilor unui juriu compus din specialişti de marcă. Desemnarea câştigătorului titlului naţional SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI va avea loc după prezentarea şi jurizarea candidaturilor comunelor finaliste selectate. Acestea vor prezenta un program cultural compus din minimum 5 evenimente (festivaluri, sărbători, expoziţii, concursuri, simpozioane etc).
   Comuna Cumpăna va prezenta în cadrul acestui concurs naţional un program cultural variat ce cuprinde atât prezentarea sărbătorilor, festivalurilor, concursurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor locale, cât şi bucate tradiţionale, care sunt rodul României rurale. Standul de prezentare a comunei Cumpăna va fi organizat ca un cumul de obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti (port şi cânt popular) şi de bucate tradiţionale specifice zonei, produse culinare preparate de gospodinele comunei, dintre care amintim şuberek, kobete, borş de peşte, sărmăluţe în foi de viţă, tochitură dobrogeană cu mămăligă, baclavale şi plăcintă dobrogeană.
   Candidatura comunei Cumpăna la concursul „Satul Cultural al României” va fi susţinută de doamna primar, ec. Mariana Gâju, care va expune viziunea comunei, proiectele în care este implicată comuna şi care se referă la dezvoltarea strategică, la evenimentele culturale desfăşurate pe parcursul anilor prin care se certifică experienţa localităţii şi la calitatea profesională a echipei funcţionarilor publici din Primăria Cumpăna, la impactul şi importanţa evenimentelor la nivel local, naţional, regional şi internaţional.
   În finala concursului, comuna Cumpăna îşi va prezenta programul cultural în fața unui juriu de specialitate alături de celalalte comune finaliste, dintre care amintim: comuna Vorona – județul Botoșani, comuna Jurilovca – județul Tulcea, comuna Aninoasa – județul Dâmbovița, comuna Cândești – județul Dâmbovița, comuna Gura Râului – județul Sibiu, comuna Prundeni – județul Vâlcea, comuna Vinerea (Cugir) – județul Alba, comuna Biia (Șona) – județul Alba, comuna Săsciori – județul Alba, comuna Vânători Neamț – județul Neamț, comuna Izvoarele – județul Prahova, comuna Drăguș – județul Brașov.
   În anul 2014, comuna Cumpăna a obţinut locul al III-lea la concursul „Satul Cultural al României”.
Astăzi, când finanțările și susținerea proiectelor culturale sunt atât de rare, Cumpăna este considerată a fi un model de dezvoltare rurală și de promovare prin valori, motiv pentru care ne dorim ca toți românii să fie alături de valorile noastre care s-au născut pe ulițele satului românesc.

 

”08.03.2015 - Distracţie fără egal de Ziua Femeii la Cumpăna”

Ziua Internaţională a Femeii a fost sărbătorită, ca în fiecare an, de către Primăria şi Consiliul local Cumpăna. Sala mare a Casei de cultură din localitate a devenit neîncăpătoare pentru cele peste 200 de femei, doamne şi domnişoare, care au primit în dar o petrecere binemeritată, presărată cu momente artistice şi alte surprize oferite de organizatori. Voia bună şi antrenul au fost întreţinute de formaţia „Acustic Band” din Constanţa, iar meniul a fost unul deosebit, în ton cu această zi festivă.
     Ziua de 8 martie a fost un prilej de bucurie pentru toate doamnele şi domnişoarele din Cumpăna, Eforie, Tuzla, Agigea, Costineşti, Mangalia, Constanţa şi chiar din dulcele târg al Ieşilor. Au păşit cu eleganţă în sala Căminului cultural, cu zâmbetul pe buze, animate de gândul că vor petrece o zi pe cinste.
     Doamna primar Mariana Gâju, sufletul petrecerii de la Cumpăna, a avut de făcut o urare pentru toate femeile de ziua lor: „Sănătate dragi doamne şi domnişoare, bucurii în suflet, în casă, bucurii în familia fiecăruia. La mulţi ani!”.

 

”05.03.2015 - „Egalitate pe piaţa muncii - Şansa TA la un viitor mai bun!” – proiect implementat de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Primăria Cumpăna”

Astăzi, 5 martie 2015, comuna Cumpăna a fost gazda unei şedinţe de lucru a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei Cumpăna şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog.
    Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piaţa muncii - Şansa TA la un viitor mai bun!”. Proiectul este implementat de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Loop Operations şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 6 – “Promovarea incluziunii sociale”.
    La eveniment au fost prezenţi doamna primar ec. Mariana Gâju, domnul Valentin Marius Sandu, responsabil Grup Ţintă Proiect, doamna Noemi Verioti, Expert consiliere din partea CPECA Constanţa (Centrul de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Constanţa), precum şi asistenţii sociali ai Serviciului Public de Asistenţă Socială, inspectorii Zamfir Anina-Simona şi Bumb Elena Cristina.
    Demararea proiectului în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, identificarea grupului ţintă în număr de 20 de persoane cu vârste între 15 şi 64 de ani, absolvenţi de minim 10 clase şi derularea unui curs de Operator introducere, prelucrare şi validare date sunt doar câteva din concluziile la care s-a ajuns în urma întâlnirii de astăzi. Cursul se va derula pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 6 luni, iar înscrierile se fac la Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei Cumpăna.

 

”01.03.2015 - Oaspeţi de seamă din China la Cumpăna”

Astăzi, 1 martie 2015, comuna Cumpăna a avut deosebita onoare de a fi gazda unei delegaţii oficiale din Republica Populară Chineză, condusă de Excelenţa Sa, Zhou Li - Ministru al Departamentului Internaţional C.C.al P.C. Chinez.
   Evenimentul a fost iniţiat de Instituţia Prefectului în parteneriat cu administraţia publică locală din Cumpăna, Consulatul Republicii Chineze şi Asociaţia de prietenie România - China.
Delegaţia a fost întâmpinată de către doamna primar, ec. Mariana Gâju, şi de domnul viceprimar Neagu Florin, în acordurile Fanfarei "Muzica Apelor". Programul vizitei la Cumpăna a cuprins vizionarea expoziţiei “Memories of the People’s Republic of China” – “Instantanee din viaţa Chinei”, servirea unor produse tradiţionale româneşti şi semnarea în Cartea de Onoare a comunei Cumpăna. Delegaţia chineză a vizitat şi o familie de gospodari din localitate.
   “Suntem încântaţi de primirea de care am avut parte şi de ceea ce am găsit la Cumpăna, dar mai ales de Cartea de Onoare şi de albumul de fotografii", a menţionat Excelenţa Sa, Zhou Li - Ministru al Departamentului Internaţional C.C.al P.C. Chinez.
   „Susţinem această activitate în semn de prietenie şi respect faţă de poporul chinez, şi în urma semnării acordului de înfrăţire între oraşul Zhuanghang din districtul Fengxian, Shanghai, şi comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, acord semnat la 3 noiembrie 2014", a spus primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju.
   La eveniment au fost prezenţi dl. Ion Constantin, Prefectul judeţului Constanţa, dl. Su Yanwen, Consulul general al Chinei la Constanţa, dl. Aurel Papari, Preşedintele Asociaţiei de prietenie România – China, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

 

”28.02.2015 - Întâlnire profesională Sucursala Teritorială Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România”

Sucursala Teritorială Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din Romania a organizat astazi, 28.02.2015 la Centrul Multifuncțional de Asistenţă Socio – Medicală din comuna Cumpăna, judetul Constanţa, programul de formare profesională continuă/workshop cu tema : "Situaţia socio-economică a persoanelor vârstnice din România- prezent şi perspective eocnomice". Asistenţii sociali prezenţi la această întâlnire de lucru vor primi 2 credite profesionale.
   La înâlnire a fost prezentă şi doamna primar ec. Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa care a transmis un mesaj de încurajare asistenţilor sociali prezenţi şi a evidenţiat importanţa meseriei de asistent social.
   “Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile şi principiile fundamentale ale profesiei: justiţia socială, demnitatea şi unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidenţialitatea, importanţa relaţiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenţă şi în beneficiul clienţilor. Exercitarea liberă a profesiei şi independenţa profesională conferă asistentului social dreptul de a acţiona şi a lua decizii în beneficiul clienţilor săi şi deplina răspundere a acestora.
   Munca unui asistent social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţa personală. Exercitarea profesiei de asistent social este avizată de Colegiul Asistenţilor Sociali din România şi autorizată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”.
   Următoarele puncte ale întalnirii profesionale sunt:
- rezultatele obţinute de către asistenţii sociali finalişti în cadrul Galei de Excelenţă în Asistenţă Socială, ediţia a-II-a, 2015
- stabilirea temei şi modalitatea de marcare a Zilelor Asistenţei Sociale în anul 2015.
- prezentarea raportului de activitate pe 2014 a Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Cumpăna.
   La sfârşitul întâlnirii s-a luat decizia ca Ziua Mondială a Asistenţei Sociale să fie marcată pe data de 28 martie 2015, ora 1000 în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa. Tema aleasă de către Sucursala Teritorială Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România este “Comunităţi respectate = Viitor sustenabil”.

 

”24.02.2015 - De Dragobete, iubirea sărbătorită româneşte la Cumpăna”

Primăria şi Consiliul local Cumpăna, prin reprezentantul legal, doamna primar Mariana Gâju, au organizat marţi, 24 februarie 2015, spectacolul folcloric „De Dragobete – Iubeşte Româneşte!”, cu prilejul Sărbătorii tinereţii şi iubirii.
   În sala de spectacole a Casei de cultură din Cumpăna, a avut loc un spectacol susţinut de membrii ansamblului „Româncuţa” (instructor Constantin Olteanu), de copii de la Clubul de dans LPS „Nicolae Rotaru” (instructor Cristina Tescuteanu). Voia bună a fost întreţinută şi de Lucian Costea şi Sorin Şuteu, solişti vocali. Cupluri de toate vârstele au participat la eveniment şi nimeni nu a stat jos. Muzica i-a făcut pe toţi să se prindă în horă.
   „Este o tradiție la Cumpăna să avem asemenea manifestări. Este firesc să fie așa și să încercăm să facem ca lumea să pară mai frumoasă, să încercăm să o presărăm cu un strop de fericire“, a spus Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.
   De Dragobete, la Cumpăna, cuplurile tinere şi vârstnice se întâlnesc pentru ca iubirea lor să ţină tot anul, precum a păsărilor ce se “logodesc” în această zi, pentru a omagia perpetuarea vieţii pe pământ, păstrarea vie a dragostei unul faţă de celălalt şi a dragostei faţă de semeni. Convinşi fiind că, indiferent de vârstă, sufletul rămâne veşnic tânăr şi îndrăgostit, vă mulţumim că sunteţi alături de noi pentru a sărbători împreună dragostea, cel mai sublim sentiment al omului.
   Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, este autentică și veche de sute de ani, este o zi despre care tradiția populară spune că, în funcție de ritualurile pe care le respectăm, vom avea parte sau nu de dragoste în următorul an. 

 

24.02.2015 - Vernisajul expoziţiei „Memories of the People’s Republic of China” – „Instantanee din viaţa Chinei” la Primăria Cumpăna

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, în parteneriat cu Asociaţia de prietenie România - China, filiala Constanţa, Consulatul General al R. P. Chineze la Constanţa şi Universitatea „Andrei Şaguna” au vernisat expoziţia „Memories of the People’s Republic of China” – „Instantanee din viaţa Chinei”, marţi, 24 februarie 2015, cu începere de la ora 11.00, la sediul Primăriei Cumpăna.
     Expoziţia cuprinde, în variate ipostaze, cei 65 de ani din viaţa poporului chinez, de la proclamarea republicii. Primăria şi Consiliul Local Cumpăna susţin această activitate în semn de prietenie şi respect faţă de poporul chinez, şi în urma semnării acordului de înfrăţire între oraşul Zhuanghang din districtul Fengxian, Shanghai şi comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, acord semnat la 3 noiembrie 2014.
     La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului local Cumpăna, dl. SU Yanwen, Consulul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa, prof. univ. dr. Aurel Papari, Preşedintele Asociaţiei de prietenie România-China, filiala Constanţa, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai societăţii civile din comuna Cumpăna.

 

”21.02.2015 - Ambasadorii comunei Cumpăna, la Ziua Internaţională Rotary”

Ambasadorii comunei Cumpăna, cei mai tineri şi talentaţi artişti, reuniţi în ansamblurile de balet, dans sportiv, dans indian şi ansamblul de dansuri populare, au prezentat sâmbătă 21 februarie 2015, un frumos şi variat spectacol membrilor Clubului Rotary “Pontus Euxinus”. Evenimentul a fost prilejuit de sărbătorirea Zilei Internaţionale Rotary şi s-a desfăşurat la Hotel “Ibis” din Constanţa.
   Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, a avut astfel bucuria de a fi alături, prezentând ce are comuna mai de preţ, şi anume tinerele talente.
   Tinerii din Trupa de balet “Nicolae Spirescu”, “Upsara” – Şcoala “Laura Bogorodea” şi Ansamblul de dansuri populare “Româncuţa” din Cumpăna au primit aprecieri şi aplauze la scenă deschisă din partea membrilor clubului Rotarian şi al invitaţilor prezenţi la eveniment.

 

”15.02.2015 - lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România”

În perioada 15-18 februarie 2015, la București, au avut loc lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.
În plenul sesiunii ordinare, președintele Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța, doamna Mariana GÂJU, a solicitat ministerelor muncii, finanțelor publice și dezvoltării regionale următoarele:
- creșterea salariilor întregului personal din administrația publică
locală, care să aibă diferențierea doar în raport de numărul locuitorilor, pe intervalele prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu cum este cea continuată cu obstinație din perioada comunistă, pe categorii: comune, orașe și municipii, încă din anul 2015;
- reconsiderarea nevoii de salarizare a personalului din administrația
publică locală care să determine atragerea de specialiști și să garanteze rămânerea acestora în sistem; actualele niveluri, pornind de la secretarii unităților administrativ-teritoriale, sunt batjocoritoare și umilitoare;
   Totodată, președintele Filialei Filialei Județene Constanța a Asociației Comunelor din România a solicitat domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca redevența de 25% din impozitul pe terenurile agricole și din autorizarea construcțiilor, să revină bugetelor locale.
   De asemenea, doamna Mariana GÂJU, președintele Filialei Județene Constanța a ACoR, a supus atenției problema funcționării institutelor de cercetare pentru creșterea animalelor din România, în special a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor şi Caprinelor Palas Constanta, acesta fiind direct implicat într-o relatie directă şi consecventă cu asociaţiile şi federaţiile crescătoriilor de ovine şi caprine.
   Având în vedere faptul că, după anul 2002, activitatea institutului de cercetare nu a mai fost finanţată de la bugetul M.A.D.R. prin A.S.A.S. Bucureşti, ci numai din proiectele de cercetare adjudecate în sistem competiţional, iar din anul 2008 nu s-au mai organizat alte competiţii, activitatea s-a desfășurat în baza proiectelor deja începute din surse proprii realizând în acelaşi timp şi o serie de experienţe dintr-un plan tematic propriu, cu aplicabilitate la crescători.

 

”15.02.2015 - Valentine’s Day Party 2015”

Ziua Îndrăgostiţilor a fost sărbătorită şi în acest an la Cumpăna. Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, reprezentate legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, în colaborare cu Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret Cumpăna (AGLT) au organizat pentru al XV-lea an consecutiv Valentine’s Day Party 2015”. Evenimentul de sâmbătă, 14 februarie, s-a adresat tinerilor din clasele a VII-a - a XII-a, elevi ai Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu”. Intrarea la eveniment a fost liberă. Atmosfera a fost întreţinută de voluntari AGLT, de altfel şi prezentatori ai “Valentine’s Day Party 2015”, tineri care au pregătit concursuri variate pentru perechile de îndrăgostiţi, inclusiv un concurs de karaoke. La finalul evenimentului, doamna primar Mariana Gâju şi domnul viceprimar Florin Neagu au oficializat 5 căsătorii de o zi. Cuplurile cele mai reuşite au fost premiate la finalul serii.
     Decorul a fost realizat de către voluntarii Asociaţiei GLT, în concordanţă cu semnificaţia sărbătorii “Zilei Îndrăgostiţilor”. Astfel, sala Căminului cultural din Cumpăna a fost decorată, ca în fiecare an de când se celebrează această zi, cu baloane roşii, inimi din hârtie şi alte ornamente create de voluntari.
     „Este încă o dată un prilej de a-i îndemna pe tineri să se iubească. Să iubeşti şi să fii iubit este cel mai important şi cel mai frumos sentiment. Este suportul pentru a rezista în viaţă”, a declarat doamna primar Mariana Gâju.

 

”14.02.2015 - CS Victoria Cumpăna, condus de Călin Alexandru, a obţinut 14 medalii, la concursul FRFK de la Ovidiu”

Clubul Victoria Cumpăna a reuşit, prin sportivii săi conduşi de Călin Alexandru, perdormanţa de a obţine 14 medalii la Concursul Regional al Federaţiei Române de Freestyle - Kickboxing desfăşurat sâmbătă, 14 februarie 2015 la Ovidiu. Organizată de FRFK, de clubul Kickbox Columna Constanţa şi de oraşul Ovidiu, întrecerea a reunit peste 160 de concurenţi (băieţi şi fete), de la 16 cluburi din patru judeţe (Constanţa, Tulcea, Brăila şi Galaţi).
    „Am fost impresionat de numărul mare de sportivi înscrişi. Meciurile au fost extrem de spectaculoase. Am văzut foarte mulţi luptători cu un mare potenţial. Per total, dacă ţinem cont că este primul concurs din 2015, pot spune că sunt mulţumit de organizare“, a declarat Mihai Isop, director general în divizia profesionişti a FRFK şi director zonal în divizia amatori. „Am văzut la Ovidiu unul dintre cele mai bine organizate concursuri din ultimii ani. Sprijinul autorităţilor locale a fost fantastic. Sportivii au fost la înălţime. Au fost foarte mulţi, poate prea mulţi. Vrem să aducem campionatul de K-1 la Ovidiu“, a spus şi Adrian Dejanu, preşedintele FRFK.
    Felicitări sportivilor CS Victoria Cumpăna:
‪‎Radu‬ Dan Marian, 13 ani, medalie de aur după 2 victorii,
‪Luchenciuc‬ Andreas, 17 ani, 2 medalii de aur,
Munteanu‬ Ştefan, 7 ani, două medalii de argint,
‎Preda‬ Adrian, 17 ani, 2 medalii de argint,
‪Gheorghe‬ Ionela, 16 ani, 2 medalii de argint la fete,
‪Afloarei‬ Silviu, 15 ani, medalie de bronz,
‪Călin‬ Alexandru, 20 ani, medalie de argint,
‪‎Savatin‬ Claudiu, medalie de bronz,
‪‎Băltuţă‬ Marian, medalie de bronz,
‎Popa‬ Ştefan Cristian, 18 ani, 1 medalie bronz.
    ‪Felicitări‬ tuturor sportivilor, antrenorilor, părinţilor şi susţinătorilor!!!

 

”13.02.2015 - Administrațiile locale și regionale europene: pachetul privind deșeurile nu trebuie să se împotmolească”

Comitetul Regiunilor (CoR) a solicitat ca Comisia Europeană să își reconsidere decizia de retragere a modificărilor propuse la legislația UE în domeniul deșeurilor. Comitetul – adunarea UE a autorităților locale și regionale – susține că ar fi mult mai logic să se plece de la propunerile existente decât „de la zero”. El solicită Comisiei să își folosească propunerile din pachetul inițial – menționate într-un aviz CoR adoptat ieri – ca bază pentru crearea unui ambițios act legislativ UE în materie de deșeuri, care va contribui la realizarea unei„economii circulare” sustenabile în Europa.
Pachetul UE privind deșeurile a fost propus anul trecut de Comisia Europeană precedentă și își propune să modifice legislația existentă prin creșterea nivelului de reciclare și înăsprirea normelor privind depozitarea deșeurilor. Noua Comisie – condusă de Jean-Claude Juncker – are în vedere desființarea pachetului cu promisiunea lansării unor planuri „mai ambițioase” mai târziu, în cursul acestui an. Mariana Gâju (RO-PSE) primarul localității Cumpăna, care a condus lucrările Comitetului privind acest aviz, a reamintit Comisiei că legislația ar putea genera economii în valoare netă de 600 de miliarde EUR, două milioane de locuri de muncă și o creștere a PIB-ului de 1%. Dna Gâju a subliniat că orașele și regiunile Europei sunt conștiente de beneficiile reciclării și gestionării deșeurilor și a făcut apel la Comisia Europeană să nu mai piardă timp prin retragerea planurilor inițiale.
   „Propunerile sunt departe de a fi perfecte, de aceea am semnalat o serie de aspecte care pot fi îmbunătățite. Dar UE funcționează pe bază de compromis, iar în pachetul inițial privind deșeurile tocmai despre asta e vorba: cum am putea spera să se ajungă în câteva luni la un acord acceptabil pentru toți? Plecarea din nou de la zero nu înseamnă decât irosirea progreselor înregistrate. Suntem cu toții de acord că realizarea unei „economii circulare” este benefică pentru economie, pentru mediu și pentru cetățenii noștri, așa că hai să ne bazăm pe ceea ce avem", a afirmat dna Gâju.
   În prezentarea programului de lucru al Comisiei în cadrul sesiunii plenare a CoR de la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans a confirmat faptul că pachetul privind „economia circulară” este în curs de revizuire. Ca răspuns la întrebarea CoR, el a afirmat că este necesar să se îmbunătățească propunerile, pentru a se asigura că ele se concentrează și pe producția economică durabilă. De asemenea, este important să se introducă o legislație care ar putea fi realmente aplicată. „Uneori, atunci când propunem o legislație în domenii pe care le considerăm extrem de importante, mergem pe soluții nerealiste, pe care, dacă am fi onești, am recunoaște că nu suntem în măsură să le punem în aplicare”, a afirmat el.
   Pachetul inițial al UE privind economia circulară prevede o serie de măsuri, printre care reciclarea, până în 2030, a 70% din deșeurile municipale; un obiectiv obligatoriu de reciclare a 80% din deșeurile de ambalaje până în 2030 și introducerea, până în 2025, a interdicției de depozitare a deșeurilor reciclabile. Avizul Comitetului își prezintă propriile obiective care, a conchis raportorul, ar trebui să formeze baza legislației în cazul în care un nou pachet urmează să fie publicat de Comisie:
• introducerea, până la 1 ianuarie 2025, a interdicției de depozitare a deșeurilor reciclabile și biodegradabile și stabilirea obiectivului obligatoriu de reducere a depozitelor de deșeuri reziduale la maximum 5% până în 2030;
• formularea unei definiții unice a deșeurilor municipale și stabilirea unei metode unice de calcul pentru stabilirea obiectivelor de reciclare în UE;
• o mai mare responsabilitate din partea întreprinderilor în materie de mediu prin introducerea unor recomandări pentru a asigura comercializarea de produse provenind din surse reciclate;
• introducerea, în Directiva-cadru privind deșeurile revizuită a unui nou obiectiv de reciclare pentru deșeuri biologice;
• stabilirea unui nou obiectiv de productivitate a resurselor, respectiv cel puțin o creștere de 30 % până în 2030, în contextul evaluării la jumătatea perioadei a strategiei de creștere a UE - Europa 2020.

 

”13.02.2015 - Festivitate de înmânare a diplomelor absolvenţilor cursurilor de ţesătorie manuală şi competenţe antreprenoriale”

Astăzi, 13 februarie 2015, un număr de 56 dintre absolvenţii cursurilor de formare profesională în ţesătorie manuală şi competenţe antreprenoriale organizate la Cumpăna au primit diplomele de absolvire în cadrul festivităţii organizate în localitate, la Centrul medico-social.
   Cursurile de formare profesională au fost organizate în cadrul proiectului “MADE IN RURAL”, proiect de dezvoltare economică al Fundaţiei World Vision România prin care se oferă gratuit calificare, consiliere şi mediere profesională şi sprijin pentru începerea unor mici afaceri. Proiectul se desfăşoară în perioada 31 martie 2014 – 31 septembrie 2015 în beneficiul persoanelor din mediul rural, judeţele Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Cluj, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Vaslui şi Vâlcea.
   În Constanţa peste 200 de persoane casnice, şomeri şi agricultori de subzistenţă au participat până în luna februarie la sesiuni de consiliere profesională derulate în cadrul acestui proiect.
Acest proiect se derulează la nivel de comună în cadrul parteneriatului cu Primăria şi Consiliul local Cumpăna.

 

”13.02.2015 - lucrările celei de-a 110 sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor derulate la Bruxelles”

În perioada 11 - 13 februarie 2015, la Bruxelles, au loc lucrările celei de-a 110 sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor.
   Filiala Județeană Constanța a Asociației Comunelor din România este reprezentată prin doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, alături de ceilalți membrii ai delegației – reprezentanți ai comunelor, orașelor și municipiilor din România. Pentru acest mandat, România este reprezentată astfel:
   Președintele delegației României – dl. Alin-Adrian NICA – primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiş
1. Membri ai Comisiei pentru politica de coeziune teritorială şi bugetul UE (COTER)
- Cristian Mihai ADOMNIŢEI, Președintele Consiliului Județean Iași
- Csaba BORBOLY, Președintele Consiliului Județean Harghita
- Ion Ovidiu BRĂILOIU, Primarul orașului Eforie, județul Constanța
- Gheorghe FALCĂ, primarul municipiului Arad
- Alin Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș
2. Membri ai Comisiei pentru politică economică (ECON)
- Ion Ovidiu BRĂILOIU, Primarul orașului Eforie, județul Constanța
- Mariana GÂJU, Primarul comunei Cumpăna, județul Constanța
- Ion PRIOTEASA, Președintele Consiliului Județean Dolj
- Mihai STEPANESCU, Primarul municipiului Reșița
- Adrian ȚUȚUIANU, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița
3, Membrii Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC)
- Csaba BORBOLY, Președintele Consiliului Județean Harghita
- Răducu George FILIPESCU, Președintele Consiliului Județean Călărași
- Alin Adrian NICA, primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș
- Cătălin George MUNTEANU, primarul municipiului Codlea
- Emilian OPREA, primarul orașului Chitila, județul Ilfov
4. Membrii Comisiei pentru cetăţenie, guvernanţă, afaceri externe şi instituţionale (CIVEX)
- Cristian Mihai ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași
- Silvian Vasile CIUPERCĂ, Președintele Consiliului Județean Ialomița
- Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița
- Cătălin George MUNTEANU, primarul municipiului Codlea
- Emilian OPREA, primarul orașului Chitila, județul Ilfov
5. Membrii Comisiei pentru resurse natural (NAT)
- Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița
- Gheorghe FALCĂ, primarul municipiului Arad
- Victor MORARU, primarul orașului Amara, județul Ialomița
- Ion PRIOTEASA, Președintele Consiliului Județean Dolj
- Adrian ȚUȚUIANU, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița
6. Membrii Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE)
- Silvian Vasile CIUPERCĂ, Președintele Consiliului Județean Ialomița
- Răducu George FILIPESCU, Președintele Consiliului Județean Călărași
- Mariana GÂJU, Primarul comunei Cumpăna, județul Constanța
- Victor MORARU, primarul orașului Amara, județul Ialomița
- Mihai STEPANESCU, Primarul municipiului Reșița.

 

”03.02.2015 - Colaborare intre Primaria Cumpana si Inspectoratul teritorial Constanta al Consiliului Concurentei privind aplicarea procedurilor in domeniul ajutorului de stat”

Funcţionari publici din cadrul Primăriei Cumpăna au participat astăzi, 3 februarie 2015, la o întrevedere cu reprezentanţii Inspectoratului teritorial Constanţa al Consiliului Concurenţei privind aplicarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat şi a legislaţiei în vigoare.
Noile proceduri în domeniul ajutorului de stat creează cadrul necesar îndeplinirii obligaţiilor impuse României de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014 – 2020 şi reglementează modul în care sunt folosite fondurile publice naţionale şi europene destinate mediului de afaceri.
    În acest sens, O.U.G. nr. 77/03 decembrie 2014 prevede că, în cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, acestea din urmă trebuie să informeze Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Orice cerere de avizare a unui proiect de măsură de ajutor de stat/de minimis, transmisă de autorităţile publice locale, va fi analizată de Consiliul Concurenţei numai dacă este însoţită de dovada realizării informării respective.
    Pentru buna derulare a acestui proces, aşa cum ne-a precizat dl. Constantin Grădinariu, Inspector de concurenţă la Inspectoratul teritorial Constanţa, prezent la întâlnirea de la sediul Primăriei Cumpăna, se intenţionează ca la începutul acestui an să se organizeze sesiuni de instruire cu persoanele responsabile cu controlul de legalitate atât cu reprezentanţi din cadrul instituţiilor prefectului, cât şi cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale furnizoare de ajutor de stat. Reprezentanţii Consiliului Concurenţei vor oferi, în cadrul acestor sesiuni de instruire, clarificări privind metodologia de identificare a măsurilor de ajutor de stat cuprinse în actele administraţiei publice locale. Pentru a susţine colaborarea între Consiliul Concurenţei şi administraţia publică locală, Primăria Cumpăna, prin reprezentantul său legal, doamna primar, ec. Mariana Gâju, va desemna un funcţionar public din cadrul instituţiei pentru a stabili tematica pentru viitoarele sesiuni de instruire şi pentru a menţine o bună comunicare între cele două instituţii. Totodată, doamna primar, ec. Mariana Gâju, a solicitat reprezentanţilor Inspectoratului teritorial Constanţa al Consiliului Concurenţei colaborarea cu filiala judeţeană Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România, unde sunt înscrise un număr de 48 de comune din cele 58 ale judeţului Constanţa.

 

”30.01.2015 - Exprimă-te! Abilităţi de comunicare" - Seminar pentru tineri la Centrul multifuncţional de asistenţă socio-medicală din Cumpăna

Seminarul cu tema "Exprimă-te! Abilităţi de comunicare" a fost susţinut vineri, 30 ianuarie 2015, de psihologii Centrului multifuncţional de asistenţă socio-medicală din Cumpăna pentru adolescenţii din localitate. ‪La workshop au‬ participat elevii claselor a VIII-a din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu”, care s-au arătat interesaţi de a dezvolta competenţe noi pe baza cunoştinţelor asimilate în cadrul activităţilor cu caracter formal. Seminarul a fost organizat cu sprijinul dlui Florin Neagu, Viceprimar Primăria Cumpăna.
   În cadrul acestui seminar s-a discutat pe tema abilităţilor de comunicare, care ajută la dezvoltarea personală a adolescenţilor. Aceştia au fost îndrumaţi cum să comunice emoţiile într-un mod adecvat; de asemenea, s-a abordat tema limbajului verbal şi a celui non-verbal şi vor înţelege că a comunica înseamnă mai mult decât a vorbi.
   Prin acest tip de activităţi, psihologii încearcă să îi convingă pe elevi că emoțiile exagerate şi starea de neliniște în fața primului examen important din viața lor pot fi controlate. Tehnicile și exercițiile aplicate în cadrul cursului Comunicare verbală şi nonverbală stimulează și dezvoltă capacitatea de comunicare verbală și nonverbală, imaginația, spiritul de observație, memoria, gândirea, concentrarea, controlul emoțiilor.
   Următorul workshop va avea ca temă “Puterea emoţiilor”.

 

”28.01.2015 - Primăria Cumpăna - în sprijinul semenilor „Dar din dar se face rai!“

Grija principală a unui edil este legată de condiţiile de trai ale comunităţii şi, mai ales, ale oamenilor aflaţi în nevoi. Activitatea intensă privind parteneriatele atât pe plan naţional, cât şi internaţional a făcut posibilă cunoaşterea Asociaţiei de Întrajutorare a Spitalelor din România – „Verein Medikamenten, Medizinal und Spitalgeräte Hilfe für Rumänien”, al cărei preşedinte este dna Lucia Benovici Portman din Elveţia, organizaţie ce a donat un număr de 25 de paturi electrice, de spital, echipate corespunzător.
   Un număr de 10 de paturi au fost repartizate de Primăria Cumpăna în aceste zile Azilului „Tinereţe fără bătrâneţe” din comună, 10 către Spitalul de recuperare din Eforie Nord, care le vor folosi pentru saloanele de bâtrâni şi bolnavi şi 5 paturi către alţi beneficiari din comunitate.
   Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, reprezentate legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, mulţumesc pe această cale pentru gestul deosebit al doamnei Lucia Benovici Portmann care arată că, de-a-lungul celor 25 de ani de activitate filantropică în România, disponibilitatea ei în faţa nevoilor semenilor este neschimbată.
   Tot în aceste zile, Primăria Cumpăna va repartiza peste 2.500 de articole de veselă (farfurii şi boluri) de producţie autohtonă către obiectivele social-educative de pe raza comunei, dintre care amintim: Cantina socială de pe lângă Biserica „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Centrul After school, Grădiniţele „Sf. Maria” şi „Florilor”, precum şi pentru laboratorul de turism al Liceului tehnologic „Nicolae Dumitrescu”. Aceste produse provin dintr-o donaţie făcută de către o societate de profil din ţară. cu sprijinul unor sponsori locali, cărora le mulţumim pe această cale.
   Referitor la această acţiune, doamna primar, ec. Mariana Gâju, a declarat următoarele: „Dar din dar se face Rai, spune un proverb românesc. Eforturile susţinute ale administraţiei publice locale, care are în vedere grija permanentă şi preocuparea faţă de semenii noştri, faţă de serviciile sociale, demonstrează că venim în sprijinul acestora şi niciodată nu voi gândi că este o înjosire să cerem sprijin pentru a-l oferi mai departe celor care au nevoie, mai ales copiilor şi vârstnicilor. Dar nu vom susţine niciodată pe cei certaţi cu munca şi cu grija faţă de copii şi bătrâni”.

 

”25-26.01.2015 - Delegaţie din comuna Budeşti, Republica Moldova“

Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, reprezentate legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, au avut onoarea de a fi în aceste zile oaspeţii unei delegaţii din comuna Budeşti, Republica Moldova, condusă de dna primar Nina Costiuc. Din delegaţie au făcut parte şi Maricica Proca – Director Centrul pentru copii şi tineret din comuna Budeşti şi Andrei Vatamaniuc – arhitect.
    După cum ne-a declarat dna Nina Costiuc, Primar comuna Budeşti, delegaţia s-a aflat într-o scurtă vizită de lucru în comuna Cumpăna, în perioada 25 – 26 ianuarie 2015, atât pentru a marca împlinirea a 5 ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre cele două localităţi, cât şi pentru o bună colaborare în vederea atragerii de investiţii comune pentru Cumpăna şi Budeşti, proiecte atractive pentru tineri. Unul din obiectivele vizitei a fost acela de a prelua din experienţa colegilor din primăria Cumpăna pentru ca în viitor să se acceseze fonduri pentru proiecte comune de tineret. Nina Costiuc, Primarul comunei Budeşti, a ţinut să menţioneze următoarele: „Aş dori să salut călduros cumpănenii şi să-mi exprim simpatia deosebită faţa de colega mea, Mariana Gâju, şi faţă de echipa de consilieri şi de funcţionari publici care au reuşit, printr-o atitudine profesionistă, să schimbe în bine imaginea localităţii. Am văzut cu ochii mei schimbările care s-au petrecut în comunitate”.
    Dl. Florin Neagu, Vice-primarul comunei Cumpăna a însoţit delegaţia din Republica Moldova în vizita la obiectivele importante de pe raza comunei Cumpăna, dintre care amintim sediul Primăriei, Sala de sport „Elena Frîncu”, Biserica „Sf. Cuv. Parascheva”, azilul de bătrâni, Geamia şi Căminul cultural.
    În încheierea vizitei în comuna Cumpăna, dna primar Costiuc a mai precizat: „Relaţiile interpersonale stau la baza integrării Moldovei în Uniunea Europeană prin România, prin calitatea primăriilor locale şi mi-aş dori să mă bucur de mult mai multe parteneriate ca cel dintre localităţile Cumpăna şi Budeşti. Sunt ferm convinsă că la nivel local este cel mai important să apropiem cele două maluri de Prut”.

 

”24.01.2015 - Unirea Principatelor Române – sărbătorită la Cumpăna“

Manifestările prilejuite de aniversarea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române s-au desfăşurat sâmbătă, 24 ianuarie 2015, în localitatea Cumpăna şi au început cu intonarea Imnului de Stat, moment emoţionat pentru întreaga comunitate prezentă. Preoţii celor două parohii din Cumpăna au oficiat o slujbă religioasă, ce a fost urmată de ceremonialul depunerii de coroane de către oficialităţile comunei.
   Defilarea gărzii de onoare a fost susţinută de o subunitate de onor din cadrul U.M. 01375 Constanţa, urmată de premierea veteranilor de război şi a altor cadre militare prezente la eveniment, cetăţeni ai comunei Cumpăna. La această sărbătoare a fost prezentă şi dna Elena Frîncu, cetăţean de onoare al comunei.
   Ca în fiecare an, cei prezenţi s-au prins în Hora Unirii, rememorând momentul istoric din anul 1859. La finalul acestor manifestări s-a derulat un spectacol literar-artistic pregătit de preşcolarii Grădiniţelor “Florilor” şi “Sf. Maria”, de elevii Liceului tehnologic “Nicolae Dumitrescu” şi de membrii ansamblurilor “Muguraşii Cumpenei” şi “Boboceii Cumpenei”.

 

”15.01.2015 - Ziua Culturii Nationale - Ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu“

Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, reprezentate legal de doamna primar, ec. Mariana Gâju, au marcat astăzi, 15 ianuarie 2015, deschiderea programului activităţilor culturale ale anului 2015, prilejuite de omagierea marelui poet naţional Mihai Eminescu şi de Ziua Culturii Naţionale. Acţiunea s-a derulat în colaborare cu Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" din Cumpăna.
     Evenimentul intitulat „Dor de Eminescu” a celebrat 165 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti şi s-a desfăşurat în sala mare a Casei de Cultură din Cumpăna.
     Elevii claselor V-VIII ai Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitrescu", sub îndrumarea dnei prof. Daniela Constantinescu, l-au omagiat pe marele poet naţional prin momente literar-artistice şi prin reconstituirea atmosferei basmelor şi poeziilor eminesciene. De asemenea, în sala mare a Căminului cultural au fost expuse desene şi picturi pe teme eminesciene, în cadrul unei expoziţii realizate sub îndrumarea prof. Marian Vintilă. La activitatea dedicată marelui poet naţional au participat dl. Florin Neagu – Viceprimar Primăria Cumpăna, dl. Ştefan Pleşoianu, Coordonator metodic – Biblionet, Dezvoltarea colecţiilor - Biblioteca judeţeană „I.N. Roman” Constanţa, dna prof. Pavel – Director Liceul tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, dna prof. Monica Nuţu – Director adjunct liceu, consilieri locali, directorii celor două grădiniţe din comunitate, precum şi copii şi locuitori ai comunei Cumpăna.

 

”08.01.2015 - Acţiune de donaţie de tichete sociale“

Primăria comunei Cumpăna, împreună cu Societatea Română de Cruce Roşie, Filiala Constanţa şi Subfiliala Cumpăna, au desfăşurat astăzi, 8 ianuarie 2015, o acţiune de donaţie de tichete sociale beneficiarilor venitului minim garantat.
   Un număr de 45 de familii beneficiare ale venitului minim garantat conform Legii 416/2001 modificată, aflate în evidenţele Serviciului public de asistenţă socială al Primăriei Cumpăna, au primit
   5 tichete sociale în valoare totală de 50 de lei (valoarea nominală a unui tichet este de 10 lei), cu care îşi vor putea achiziţiona alimente. Cei 45 de beneficiari din comuna Cumpăna fac parte din totalul de 270 de persoane din judeţul Constanţa care vor primi acest ajutor.
   „Din banii primiţi de la populaţie, Societatea Română de Cruce Roşie Filiala Constanţa a achiziţionat tichete sociale ce vor fi distribuite prin primăriile din judeţ, care au situaţii clare legate de persoanele nevoiaşe”, a declarat dna Carmen Lungu, Directorul Filialei Constanţa a Societăţii Române de Cruce Roşie.
   „Acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în nevoi din comuna Cumpăna sunt organizate constant de către Primăria Cumpăna în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale sau cu alţi colaboratori şi parteneri ai administraţiei publice locale”, a declarat dl. Florin Neagu, Viceprimar, Primăria Cumpăna.

 

- EVENIMENTE 2014 -

”23.12.2014 - Vine Moş Crăciun - Cutia Bucuriei“

Primǎria şi Consiliul Local Cumpǎna, în colaborare cu Asociaţia Română pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie şi medicii de familie din comuna Cumpăna a organizat activitatea „Vine Moş Crăciun - Cutia Bucuriei”. Cu această ocazie, un numar de 44 copii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani ce provin din familii defavorizate primesc pachete surpriză.
     Evenimentul a avut loc la Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socio - Medicală din Cumpǎna, astăzi, 23.12.2014, incepand cu ora 13.30.
     La acest eveniment au participat parinţi şi copii, medicii de familie din comuna Cumpăna, cât şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.
     Dorim să menţionăm persoanele care au facut posibilă această activitate: dna doctor Valeria Herdea, dnul Alexandru Herdea – student anul 6 Medicină, dnul Tiberiu Mihaiescu – student anul 2 Medicină, dnul Adrian Iorgulescu - manager Miniclub „Condor”, cărora le mulţumim pe această cale.

 

”23.12.2014 - Colinde si urarile de bine pentru anul 2015“

Azi 23 decembrie 2014, am avut bucuria de a primi colindele si urarile de bine pentru anul 2015, din partea Ansamblului Romancuta din comuna Cumpana, condus de domnul profesor Olteanu Constantin. Membrii ansamblului ne-au incantat cu dansurile specifice sarbatorilor de iarna, iar urarile au fost adresate tuturor locuitorilor comunei Cumpana.
Felicitari Ansamblului Romancuta si domnului profesor Olteanu Constantin!

 

”22.12.2014 - Reprezentanţi ai revoluţionarilor onorati la Cumpăna“

România a fost singura ţară din estul Europei care a trecut la democraţie printr-o revoluţie violentă, în care conducătorii comunişti au fost executaţi.
     Revoluția Română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații desfășurate în România, între 16 și 25 decembrie 1989, care au dus la căderea președintelui Nicolae Ceaușescu și la sfârșitul regimului comunist din România.
     Pe durata revoluţiei au murit 1104 persoane şi s-au înregistrat 3321 răniţi (221 civili şi 663 militari).
La Constanța s-au înregistrat 32 morți și 116 răniți.
     Astăzi, 22 decembrie 2014, se împlinesc 25 de ani de la înfăptuirea Revoluției din decembrie 1989.
     Suntem datori să omagiem eroii noştri care s-au jertfit în orașele României, pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de libertate şi democraţie.
     Printre revoluţionarii anului 1989, există şi locuitori ai comunei Cumpăna, care s-au implicat în manifestările de atunci.
     În semn de respect, administraţia publică locală a comunei Cumpăna le-a oferit o diplomă de onoare, precum și drapelul României libere. Dl. Florin Neagu, Viceprimar, a menţionat: „Marcăm acest moment la Cumpăna, al împlinirii celor 25 de ani de la Revoluţie. Suntem onoraţi să avem la noi în comună patru reprezentanţi ai revoluţionarilor, iar în numele Primăriei Cumpăna, al Consiliului local şi al doamnei Primar Mariana Gâju dorim să vă adresăm mulţumiri”.
Domnii Bușe Marin, Udrea Marian, Ivanciu Marin și Pușcașu Ilie, revoluţionarii comunei Cumpăna, au fost invitaţi să ne împărtăşească experienţa lor din acea perioadă.

 

”21.12.2014 - Echipa de handbal feminin a Liceului tehnologic “Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna – Locul al II-lea la Cupa Moş Crăciun”

Echipa de handbal feminin – gimnaziu a Liceului tehnologic “Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna s-a clasat pe locul al II-lea la Cupa Moş Crăciun, manifestare desfăşurată duminică, 21 decembrie 2014, în Sala Sporturilor „Elena Frâncu” din localitate, în cadrul Proiectului judeţean „Handbalul eşti tu”. Acesta este cel de-al doilea trofeu de vicecampioană a proiectului susţinut de Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Handbal Constanţa şi Direcţia de Sport a Judeţului Constanţa.

Doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna a felicitat echipa de handbal feminin a Liceului tehnologic “Nicolae Dumitrescu”, condusă de prof. Nicolae Dinculescu, a oferit dulciuri şi le-a promis câştigătoarelor o zi la Patinoarul din Constanţa. Echipa a primit cu bucurie vestea primită astăzi, 23 decembrie, şi s-a bucurat de darurile primite.

 

”20.12.2014 - Spectacolul Dance for Christmas“

Spectacolul “Dance for Christmas” organizat de Clubul de dans sportiv “Laura şi Laurenţiu Bogorodea” a marcat apropierea sărbătorilor de Crăciun şi finalul de an pentru toate ansamblurile de dans din comuna Cumpăna. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de spectacole a Căminului cultural din localitate, sâmbătă, 20 decembrie 2014. La spectacol au fost prezenţi doamna Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, membrii Clubului Rotary “Pontus Euxinus”, părinţii micuţilor dansatori. După cum ne-a precizat Laura Bogorodea, organizatorul acestui spectacol, au fost invitatţi să participe cu dansuri specifice şi reprezentanţii Şcolii de balet “Nicolae Spirescu”, ai Clubului “Dance to the Beat” (instructor Manuela Chiriac), ai Ansamblului de dansuri tătăreşti “Aqsu” din Agigea, precum şi interpretul Flaviu Cirlnaru.
Spectacolul, prezentat de Apti Ailin şi Andrei Câmpanu, a fost dedicat tuturor dansatorilor din comuna Cumpăna pentru a marca reuşitele pe care le-au avut pe parcursul anului 2014, dar şi părinţilor care i-au susţinut în activităţile pe care le-au derulat.
Membrii Clubului rotarian şi ai Clubului “Ardelenii” au marcat la Cumpăna şi tradiţia de Ignat, participând totodată şi la un eveniment folcloric al Ansamblului “Româncuţa”, condus de către prof. Constantin Olteanu.

 

”12.12.2014 - Ceremonia Națională de Premiere a Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova“

O delegaţie a Primăriei comunei Cumpăna, condusă de doamna primar, ec. Mariana Gâju, a participat astăzi, 12 decembrie 2014, la Ceremonia Națională de Premiere a Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale din Moldova. Primăria Cumpăna a fost invitată să participe la acest eveniment prin Programul Bunelor Practici susţinut de IDIS “Viitorul”.
   În cadrul ceremoniei au fost premiate autorităţile publice locale cu statutul “Autoritatea cu cea mai bună practică”, precum şi celalalte autorităţi participante la program. Comuna Budeşti din Republica Moldova, reprezentată de doamna primar Nina Costiuc, a obţinut Premiul I pentru Proiectul de bune practici prin care un număr de 1000 de copii din Republica Moldova au fost în vacanţă pe litoralul românesc, proiect sprijinit de către Consiliul Judeţean Constanţa în parteneriat cu Primăria Cumpăna.
   De asemenea, doamna primar a comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, în calitate de Preşedinte al Filialei Judeţene Constanţa a Asociaţiei Comunelor din România, a obţinut Premiul de Bune Practici - Secţiunea Bună Guvernare 2012 - 2014.
   Ceremonia a reprezentat o oportunitate pentru toate autorităţile publice locale de a comunica publicului larg realizările lor de succes şi de a asigura durabilitatea acestor iniţiative prin schimbul de cunoştinţe, abilităţi şi experienţe. La eveniment a fost prezent dl. Alfonso ZARDI, Şeful Departamentului Instituţii Democratice şi Guvernare - Direcţia Generală pentru Democraţie din cadrul Consiliului Europa, precum şi reprezentanţi ai Guvernului Republicii Moldova, ai sectorului asociativ, donatori, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi jurnalişti.
   Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale” și implementat de către IDIS “Viitorul”, având scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.
   Pentru ediţia curentă au fost depuse 56 de practici din 41 de localităţi ale țării, inclusiv dintr-un raion din regiunea transnistreană. În perioada 2005 - 2014, peste 350 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici care au fost publicate în patru antologii, iar 71 practici de succes au devenit subiectul a cinci filme documentare distribuite în rândul reprezentanților autorităților publice din toată țara.
   Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, aduce sincere mulţumiri echipei IDIS "Viitorul" pentru aprecierea echidistantă a parteneriatului de succes dintre Autorităţile Publice Locale din Republica Moldova şi România, activităţi comune, fructuoase, în beneficiul comunităţilor, în cadrul Programului Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale, finanţat de către Consiliul Europei..

 

”11.12.2014 - Avizul „Către o economie circulară: un program de reducere la zero a deșeurilor pentru Europa“

Avizul Raportorului de Mediu, ec. Mariana Gâju, Primarul comunei Cumpăna, judeţul Constanţa a fost adoptat astăzi, 11 decembrie 2014, în cadrul şedinţei Comisiei de Mediu a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles. Avizul pentru pachetul „Către o economie circulară: un program de reducere la zero a deșeurilor pentru Europa“ urmează a fi aprobat de Comitetului Regiunilor de la Bruxelles în şedinţa din 15 februarie 2015.
     Primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, raportorul Comisiei ENVE (Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie) din cadrul COR, împreună cu expertul delegat din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Mihaela Frăsineanu, participă în perioada 10 – 12 decembrie 2014 la şedinţa Comitetului Regiunilor de la Bruxelles.

 

”03.12.2014 - o delegaţie oficială a Republicii Populare Chineze, s-a aflat în vizită în comuna Cumpăna”

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, reprezentate legal de doamna primar ec. Mariana Gâju, vă informează că o delegaţie oficială condusă de Excelenţa Sa, doamna Huo Yuzhen, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, s-a aflat în vizită în comuna Cumpăna, astăzi, 3 decembrie 2014.
    Excelenţa Sa, doamna Huo Yuzhen, Ambasadorul R.P. Chineze în România, a fost însoţită de domnul SU Yanwen, Consulul General al Republicii Populare Chineze la Constanţa, şi de Prof. Univ. Dr. Aurel Papari, Preşedintele filialei Constanţa a “Asociaţiei Române de Prietenie cu China”, iniţiatorul înfrăţirii dintre cele două localităţi.
   Primul moment al vizitei delegaţiei oficiale în Cumpăna s-a desfăşurat la sediul Primăriei, unde Excelenţa Sa a parcurs cartea de onoare şi albumul de fotografii ce reprezintă principalele momente ale vizitei preşedintelui Hua Guofeng din 1978 în comuna noastră. Înalţii oaspeţi au fost aşteptaţi în sala Căminului cultural pentru vizionarea unui spectacol artistic susţinut de ansamblurile de balet şi folclor din comunitate: ansamblul de balet “Nicolae Spirescu”, ansamblul de folclor “Muguraşii Cumpenei” şi ansamblul “Kardelen”, după care Doamna Ambasador a avut prilejul de a merge la o familie de gospodari din localitate.
   Excelenţa Sa, doamna ambasador Huo Yuzhen, a vizionat şi expoziţia de artă fotografică “Cultură şi civilizaţie în Shanghai”, expusă în sediul Primăriei Cumpăna. De asemenea, au avut loc discuţii împreună cu reprezentanţii administraţiei publice locale privind oportunităţile viitoare de colaborare şi cooperare în domeniile economiei, comerţului, agriculturii, ştiinţei, tehnologiei, culturii, cercetării, educaţiei, sportului, turismului şi sănătăţii, în vederea prosperităţii comune şi a consolidării relaţiilor de prietenie. Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, reprezentate legal de doamna primar ec. Mariana Gâju, au în vedere atragerea de investitori chinezi pentru crearea de noi locuri de muncă pentru comunitate şi venituri proprii la bugetul local.
    De asemenea, doamna ambasador a semnat în cartea de onoare a Primariei Cumpăna şi a menţionat faptul că înfrăţirea dintre localităţile Cumpăna şi Zhuanghang “este prima înfrăţire între comune, fiind considerată un model de colaborare.” Totodată a remarcat faptul că semnarea acordului între cele două localităţi înseamnă “un simbol de colaborare pentru viitor şi a menţionat că sunt multe oportunităţi pentru cele două comune. China este interesată de colaborări în diverse domenii, de exemplu comercial, economic, etc. şi împreună putem spori potenţialul existent şi resursele proprii”. În încheierea vizitei, Excelenţa Sa a subliniat faptul că se simte foarte încântată de vizita în comuna Cumpăna şi a adresat felicitări, o viaţă fericită şi urări de bine poporului român şi locuitorilor comunei Cumpăna.

 

”26-28.11.2014 - Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România”

Primăria comunei Cumpăna a participat în perioada 26-28 nov. 2014 la cea de-a VII-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică din România”, organizata de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), instituţie implicată permanent în promovarea performanţei de la nivelul administraţiei publice româneşti.
     Scopul acestei competiţii este acela de a identifica, evidenţia şi disemina cele mai eficiente şi inovative iniţiative din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România.
     Devenită deja o tradiţie şi aşteptată cu mare interes în sectorul public, competiţia s-a finalizat cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public” şi diseminarea acestora la nivel naţional printr-un Ghid de bune practici.
     Comuna Cumpăna, reprezentată de dna primar Mariana Gâju și funcționari publici din cadrul Serviciului Public de Asistență Sociala – insp. Marcela Avram și insp. Simona Zamfir, a câștigat locului al III-lea în cadrul Pilonului 2, la Secțiunea Servicii publice în sprijinul grupurilor vulnerabile, unde a prezentat proiectul ”Impreună pentru o șansă reală la educație.”
     Comuna Cumpăna este singura comună premiată din celelalte comune participante, alături de primării de municipii și orașe.

 

”12.11.2014 - Delegaţie formată din reprezentanţi ai Guvernului Tunisiei şi ai UNICEF Tunisia şi România la Cumpăna”

O delegaţie formată din reprezentanţi ai Guvernului Tunisiei şi ai UNICEF Tunisia şi România s-a aflat miercuri, 12 noiembrie 2014, la Cumpăna. Evenimentul s-a înscris în programul vizitei de lucru pe care Reprezentanţa UNICEF România, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, l-a organizat în cadrul susţinerii cooperării orizontale şi schimbului de experienţă cu alte ţări.
     Delegaţia din Tunisia, condusă de dl. Mohamed Zribi – Ministru în Ministerul Protecţiei Sociale din Tunisia, Director general pe probleme de protecţia copilului, alături de reprezentanţi ai Ministerului de Protecţie Socială, ai Institutului Naţional pentru Protecţia Copilului, şi ai societăţii civile din Tunisia, precum şi de reprezenzanţi ai UNICEF România, s-a aflat pentru prima oară în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa. Reprezentanţa UNICEF Tunisia şi-a manifestat interesul pentru experienţa acumulată de România, ca urmare a recomandărilor Biroului Regional UNICEF.
     Obiectivul principal al vizitei de lucru a fost cunoaşterea rezultatelor şi înţelegerea bunelor practici referitoare la procesul de dezinstituţionalizare a copilului în cadrul sistemului de protecţie specială, a dezvoltării serviciilor alternative, precum şi a demersurilor ce au ca scop prevenirea separării copilului de familia sa. Delegaţia a vizitat Centrul Comunitar „Sf. Maria”, Cantina socială, Centrul After School, Centrul medico-social şi locuinţele protejate. Dl. Mohamed Zribi, Ministru în Ministerul Protecţiei Sociale din Tunisia, a ţinut să menţioneze următoarele: “Ne face mare plăcere să ne aflăm la Cumpăna şi ţin să mulţumesc pentru turul social pe care ni l-aţi pregătit. Vrem să vedem experienţa românească în domeniul protecţiei sociale şi am descoperit aici, la Cumpăna, un adevărat “şantier” al asistenţei sociale, o structură dinamică. Noi salutăm eforturile dvs. şi ne vom inspira din experienţa dvs.”.
     Dna Primar al comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, a precizat, la rândul său: “Este pentru prima oară când o delegaţie din Tunisia vizitează comuna Cumpăna. Ne simţim deosebit de onoraţi de prezenţa dvs. şi dorim să mulţumim atât reprezentanţilor din ţara dvs., cât şi reprezentanţilor UNICEF, ai D.G.A.S.P.C. Constanţa şi ai Consiliului Judeţean pentru susţinere şi pentru colaborare”.
     Dl. Petre Dinică, Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, a menţionat că a ales comuna Cumpăna, Serviciul de asistenţă socială, pentru faptul că este una din cele mai active localităţi în domeniul protecţiei sociale din judeţul Constanţa, iar relaţia interinstituţională este una dintre cele mai bune”.   

 

”10.11.2014 - La Cumpăna a fost inaugurat Centrul de îngrijire copii tip After School”

Inaugurarea Centrului de îngrijire copii tip After School de la Cumpăna a avut loc luni 10 noiembrie, în prezenţa reprezentanţilor Primăriei şi Consiliului Local Cumpăna, ai Asociaţiei pentru dezvoltare comunitară Cumpăna, ai Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, ai Parohiei „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Cumpăna, a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice.
Grupul ţintă este format dintr-un număr de 18 copii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, din învăţământul primar, copii care provin din familii monoparentale, copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la muncă şi copii din familii cu risc social. Programul After School este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă supraveghere şi îndrumare la realizarea temelor pentru acasă, precum şi activităţi recreative. Astfel, în fiecare zi de şcoală, elevii selectaţi pentru programul after school vor desfăşura activităţi recreative individuale sau în grupuri, dar şi activităţi de pregătire şcolară, adecvate fiecărui copil, în funcţie de vârstă şi pregătire, conform programului stabilit de către cadrele didactice. Cei 18 copii vor servi o masă caldă ce va fi pregătită zilnic din alimente proaspete.
Centrul de îngrijire copii tip After School din comuna Cumpăna dispune de 2 săli de curs cu 48 de locuri, 2 dormitoare, 1 cabinet medical, o sală de mese şi este un obiectiv finalizat în cadrul Proiectului integrat „Modernizare şi reabilitare drumuri, extinderea sistemului de canalizare, prima înfiinţare Centru îngrijire copii - tip After School, renovare şi modernizare Cămin Cultural, comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”, pe măsura 3.2.2. Valoarea proiectului a fost de 10.512.906 lei, iar Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a fost autoritatea de management.  

 

”05.11.2014 - Comitetul Regiunilor din Bruxelles”

Încă o etapă a fost parcursă astăzi, 5 noiembrie la Comitetul Regiunilor din Bruxelles, în vederea elaborării avizului pentru pachetul ”Către o economie circulară: un program de reducere la zero a
deșeurilor pentru Europa”, lansat de Comisia Europeană în iulie 2014.
    Primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana GÂJU – raportorul Comisiei ENVE (Comisia pentru mediu, schimbări climatice şi energie) din cadrul COR, împreuna cu expertul delegat din cadrul Ministerului Mediului și Schinbărilor Climatice – dna Mihaela FRĂSINEANU, au participat la o dezbatere în domeniul gestionării deșeurilor, cu factorii interesați din statele membre U.E.
    Anterior acestei dezbateri, în data de 4 noiembrie 2014, la sedul Comitetului Regiunilor din Bruxelles, raportorul comisiei ENVE din cadrul COR și expertul delegat au participat la prima sesiune de lucru a Asociației Orașelor și Regiunilor pentru Reciclare și gestionarea durabilă a resurselor (ACR +). 

 

”03.11.2014 - Fereastra Shanghai de la Universitatea “Andrei Şaguna” - noi punţi de prietenie între Cumpăna şi China”

O delegaţie din Shanghai, condusă de Lu Xiangxiang, Preşedintele Congresului Poporului din Districtul Fengxian, Shanghai, a efectuat o vizită în aceste zile în judeţul Constanţa.
Primul moment oficial al vizitei s-a desfăşurat duminică, 2 noiembrie, la Universitatea “Andrei Şaguna” – Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România, unde delegaţia a fost primită de conducerea Asociaţiei Române de Prietenie cu China – filiala Constanţa.
   Luni, 3 noiembrie, la ora 1000, la Primăria Cumpăna, a avut loc festivitatea semnării acordului de înfrăţire cu oraşul Zhuanghang din Districtul Fengxian, Shanghai şi vernisajul expoziţiei “Cultură şi civilizaţie în Shanghai”.
   Acordul încheiat “pe baza principiului egalităţii şi reciprocităţii” a fost semnat în prezenţa Domnilor Su Yanwen, Consului General al Chinei la Constanţa şi prof. univ. dr. Aurel Papari, Preşedintele Filialei Constanţa a “Asociaţiei Române de Prietenie cu China” – iniţíatoarea celor două înfrăţiri care promovează “colaborarea în domeniile economiei, comerţului, agriculturii, ştiinţei, tehnologiei, culturii, cercetării, educaţiei, sportului, turismului şi sănătăţii, în vederea prosperităţii comune şi a consolidării relaţiilor de prietenie”. La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa, consilieri locali, directori de şcoli şi grădiniţe, preoţi şi agenţi economici din comunitatea Cumpăna. Oaspeţii chinezi au fost impresionaţi de comuna Cumpăna, de realizările şi proiectele ce se derulează în prezent.
   Expoziţia “Cultură şi civilizaţie în Shanghai” va fi expusă în sediul Primăriei Cumpăna în perioada 1 - 30 noiembrie 2014. 

 

”26.10.2014 - Vizita in comuna Streseni din Rep. Moldova”

"In data de 26 octombrie 2014, doamna primar Ec. Mariana Gaju impreuna cu o delegatie din comuna Cumpana a participat la sarbatoarea Hramului Sf. Cuvioasa Parascheva din orasul Straseni, Republica Moldova. Actiunea a cuprins un sir de activitati culturale, la care delegatia comunei Cumpana a luat parte cu drag" 

 

”15 - 18.10.2014 - Comisie ENVA si Conferinta pe tema Strategiilor locale si regionale in domeniul schimbarilor climatice”

"In perioada 15 -18 octombrie 2014 dna Primar Ec. Mariana Gaju - raportor in cadrul Comisiei pentru Mediu, schimbărilor climatice şi energie a Comitetului Regiunilor din Bruxelles, impreuna cu dna. Expert Mihaela Frasineanu, participa la cea de-a 25-a sedinta a Comisiei ENVE si la conferinta pe tema “Strategii locale si regionale in domeniul schimbarilor climatice”, ce are loc in Bologna, regiunea Emilia Romagna - Italia" 

 

”14.10.2014 - Sf. Parascheva la Cumpana”

"Astazi 14.10.2014, incepand cu ora 08:00, a avut loc Sarbatoarea Sfintei Liturghii prilejuita de Hramul Bisericii Sfanta Cuvioasa Parascheva, urmata de o agapa frateasca, la care au participat un numar de 1000 de oameni" 

 

”13.10.2014 - Botez social copii”

"Luni 13.10.2014, a avut loc botezul unui numar de 4 copii proveniti din centre de asistenta sociala. Botezul a fost oficiat de Inalt Prea Sfintia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, insotit de un sobor de preoti si diaconi" 

 

”06-07.10.2014 - Conferinta Anticoruptie la Biblioteca Nationala a Romaniei.”

În perioada 06-07.10.2014, se desfășoară la București, la sediul Bibliotecii Naționale a României, Conferința anuală anticorupție – ediția a doua, intitulată “Bune practici în prevenirea corupției, promovarea integrității și a transparenței”.
     Această conferință se înscrie în Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, al cărei scop principal constă în promovarea bunelor practice anticorupție, evaluarea riscurilor instituționale de corupție și implementarea planurilor sectoriale la nivelul autorităților publice.
     În cadrul acestei strategii, primarul Comunei Cumpăna şi personalul din aparatul de specialitate al primarului a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare pe care le implică acest document, desemnând, în același timp, persoanele ce fac parte din grupul de lucru pentru implementarea la nivelul Primăriei Comunei Cumpăna, a SNA 2012-1015, coordonator al planului sectorial fiind secretarul comunei, domnul Sorin Daniel Nicolae.
     Sesiuni de instruire au avut loc în acest an atât la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța, cât și în diferite locații din țară, cum ar fi Sibiu, Brăila și Constanța. 

 

”04-05.10.2014 - Festival Concurs de Folclor - Maramures.”

"Comuna Cumpana a participat la Festivalul Concurs de Folclor "ALINA-TE DOR, ALINA" , comuna Cicarlau, Jud. Maramures. Interpreta de muzica populara Anca Mihalcea din comuna Cumpana a castigat premiul "Tinerilor Interpreti". Felicitari organizatorilor, participantilor si tuturor castigatorilor!" 

 

”15.09.2014 - Deschiderea noului An Scolar la Scoala din Cumpana.”


 

”15.09.2014 - Deschiderea noului An Scolar. Gradinita Sf. Maria.”


 

”15.09.2014 - Deschiderea noului An Scolar. Gradinita Florilor.”


 

”14.09.2014 - Ziua Recoltei la Cumpana.”

Consiliul Local al comunei Cumpana, judetul Constanta, reprezentat legal prin persoana primarului, doamna Mariana Gaju, va invita in perioada 13-14 septembrie 2014, pe stadionul din localitatea Cumpana, va avea loc cea de-a XII-a ediţie a Festivalului International «Rodul Pamantului - Zilele Recoltei la Cumpana».
     Manifestarea a debutat sambata 13 septembrie 2014 la ora 10, cu primirea invitaților din țară și din străinătate, urmând ca celelalte două zile să fie dedicate cinstirii pământului și a gospodarilor, deschisă de parada portului popular sub acompaniamentul Fanfarei, ce se va desfașura începând cu ora 1000 de la intrarea in localitate.
     Festivalul Internaţional „Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna” este un eveniment dedicat pământului, gastronomiei româneşti şi internaţionale, bogăţiei etnografice şi folclorice, la care vor participa mai multe regiuni turistice ale României, precum şi invitaţi din Bulgaria, Grecia, Israel, Turcia şi Moldova.
      Standurile cu produse tradiţionale şi materiale de prezentare turistică şi populară, alături de atelierele de gastronomie şi expoziţiile de animale şi păsări au transpus publicul în obiceiurile tuturor zonelor etnografice ale ţării, dar şi în tradiţiile ţărilor vecine, prin reprezentanţii acestora.
Puteți aproviziona cămările de toamnă cu legume și fructe comercializate de producători, la preț de producător.
     Avem alături de noi reprezentanti ai administratiei publice centrale, ai Ministerului Agriculturii, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie si Agricultură Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi prestigioase firme din domeniile: agricultură, industrie alimentară, construcţii de maşini, dar mai ales producători agricoli din localitate, judeţ si ţara.
      Ca urmare a incheierii acrdului de cooperare intre Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova (CALM) si Asociatia Comunelor din Romania (ACoR), au fost prezenti atat reprezentanti ai comunelor infratite cu localitatea Cumpana cat si o delegatie de 40 primari din Republica Moldova.
De asemenea, comuna Cumpana deschide portile implementarii proiectelor transfrontaliere, prin parteneriatele incheiate cu autoritatile locale din oradsul Edremit Turcia si municipalitatea Dobrich din Bulgaria, ai caror reprezentanti ne sunt oaspeti la acest eveniment.
      Momentele artistice vor fi sustinute de ansambluri folclorice din judetele Maramures, Arges, Prahova, Dambovita, Cluj, Olt, Botosani, Calarasi, Tulcea si Constanta, precum si interpreti consacrati de muzica populara romaneasca.
      Duminica, incepand cu ora 15, va avea loc un spectacol omagial In Memoriam LIVIU VASILICA.
Va invitam cu drag in comuna noastra, pentru a o sarbatori impreuna si a gusta din roadele toamnei, alaturi de traditionala placinta dobrogeana, produse din bucătăria turcească, lipovenească, și multe alte degustări. 

 

”09.09.2014 - Evaluarea impactului teritorial bazat pe metodologia ESPON arts.”

Doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, membru al Comitetului Regiunilor la Bruxelles şi reprezentantul Asociației Comunelor din România în delegatia română a aceleiaşi instituţii, este Raportor pentru pachetul legislativ privind “Utilizarea eficientă a resurselor şi a deşeurilor în vederea realizării obiectivului de economie circulară”.
     Documentul va fi înaintat spre aprobare în Sesiunea Plenară a Comisiei de Mediu din cadrul Comitetului Regiunilor la Bruxelles la începutul anului viitor.
     În cursul zilei de astăzi, 9 Septembrie 2014, la Comitetul Regiunilor a avut loc atelierul Evaluarea impactului teritorial bazat pe metodologia ESPON arts care a urmărit în principal analiza Pachetului de Economie Circulară, Către o economie circulară: Un program de reducere la zero a deşeurilor în Europa, document îngrijit de doamna primar Mariana Gâju.
      Doamna primar a participat împreună cu expertul din partea Ministerului de mediu, doamna Mihaiela Frăsineanu, consilier superior în cadrul Direcţiei managementul deşeurilor, delegat să sprijine întocmirea documentului.
     De asemenea, doamna primar a avut diferite intervenţii în cadrul conferinţei, prezentând cuvântul de deschidere şi a discutat deschis cu experţii pe durata şedinţei.
      Atelierul a fost moderat de către experţii de la Reţeaua de observare europeană pentru Dezvoltarea teritorială şi coeziune (ESPON) care au condus grupul prin numeroase etape de analiză pentru a identifica posibile impacturi teritoriale ale avizului şi a obţine o evaluare anticipată cu reprezentări cartografice ale acelor zone care pot fi afectate de politica europeană în zona economiei, mediului şi societăţii.
     Următoarea întâlnire pentru discutarea noii Directive europene pentru revizuirea ţintelor deşeurilor va avea loc pe 16 Octombrie 2014. 

 

”06 - 09.09.2014 - Vizita de lucru in Belgia.”

Vizita de lucru a delegatiei comunei Cumpana in localitatea Maasmechelen, Belgia, in vederea punerii bazelor infratirii intre cele doua localitati, 6-9 septembrie 2014. 

 

”26 - 31.08.2014 - Dobroge mandra Gradina. Dobroge vatra de folclor romanesc.”

Organizarea Festivalului Naţional pentru Tineret „DOBROGE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ-DOBROGE, VATRĂ DE FOLCLOR ROMÂNESC”, descoperă şi promovează constant cei mai valorosi interpreţi – solişti vocali şi instrumentişti de muzică populară, grupuri vocal – folclorice, tineri cu şi fără dizabilităţi, are drept scop păstrarea şi valorificarea la un înalt nivel interpretativ a folclorului muzical-coregrafic din toate zonele folclorice ale ţării, descoperirea şi promovarea unor autentice talente interpretative precum şi o mai bună cunoaştere a folclorului muzical-coregrafic şi a tradiţiilor populare din alte ţări, contribuind prin schimburi culturale şi de idei la întărirea prieteniei şi la îmbogăţirea spirituală a participanţilor şi se doreşte a fi o adevarată sărbătoare a cântecului şi dansului popular de pe întreg cuprinsul ţării şi din străinătate.
     Cea de-a X-a ediție a Festivalului Național și Internațional de Folclor pentru Copii și Tineri Interpreți ai Cântecului și Dansului Național și Internațional „Dobroge, mândră grădină“ - „Dobroge, vatră de folclor“ se va desfășura în perioada 26 – 31 august 2014, la Mangalia, Venus, Eforie Nord, Cumpăna și Albești. La eveniment și-au anunțat prezența peste 1.200 de participanți din România și de peste hotare.
     Deschiderea oficială a festivalului a avut loc miercuri, 26 august, de la ora 18.00, în fața Casei de Cultură din Mangalia. Secțiunile de concurs, pentru participanții din țară, se vor desfășura miercuri, joi și vineri, între orele 9.00 - 13.00 și 14.30 - 17.00, la Casa de Cultură din Mangalia. Tot de miercuri până sâmbătă, dar între orele 19.30 - 23.00, vor intra în competiție invitații din ţară şi de peste hotare, pe scenele din Cumpăna și Albești.
     În fiecare zi a festivalului, de la ora 18.30, vor avea loc parade ale portului popular și spectacole de folclor prezentate de participanții la festival.

 

”15 - 17.08.2014 - Festivalul National al Traditiilor Populare”

Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare a fost organizat de Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu şi de Consiliul Judeţean Sibiu şi s-a desfăşurat în perioada 15 - 17 august. Conceput să ilustreze tradiţii din zone etnofolclorice diferite, festivalul, organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român, reuneşte la această ediţie reprezentanţii judeţelor Constanţa, Prahova şi Satu-Mare, dar şi ai comunităţii româneşti din Municipiul Bălţi (Republica Moldova), în cadrul celor şase secţiuni: Arte religioase, Arte literare, Arte muzicale, Arte coregrafice, Arte plastice şi Arte culinare. Festivalul are drept scop valorificarea tradiţiilor cotidiene din viaţa comunităţilor rurale, prezervarea culturii populare româneşti, încurajarea tinerei generaţii de a cunoaşte şi perpetua valorile patrimoniului cultural naţional, marcă a propriei identităţi etno-culturale.
     În premieră, judeţul desemnat să reprezinte Muntenia la ediţia 2014 a fost Constanţa, prin Centrul Cultural Judeţean Constanţa Teodor T. Burada.
     Dobrogea multiculturală a avut drept mesageri ansamblul Româncuţa al comunei Cumpăna, ansamblul Muşata Armână al comunei Mihail Kogălniceanu, ansamblul Karasu al filialei Medgidia a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, solista Ştefania Sirin Narenji, instrumentistul Dănilă Gligă, ansamblul de dansuri al comunei Lipniţa, meşteri populari şi gospodine din Cumpăna şi Mihail Kogălniceanu. Gospodinele au preparat la faţa locului bucate tradiţionale dobrogene, precum borşul de peşte, tochitura dobrogeană cu mămăliguţă, sărmăluţe în foi de viţă, plăcinta dobrogeană, şuberek, baclavale şi multe alte delicatese tradiţionale.
     Din delegaţia oficială a Dobrogei au făcut parte doamna Doina Voivozeanu - directorul centrului cultural din Constanţa şi doamna primar, ec. Mariana Găju.

 

”15.08.2014 - Sfânta Liturghie închinată Fecioarei Maria, la Biserica "Adormirea Maicii Domnului din localitatea Cumpăna și totodata un număr de 4 copii aflați în asistență maternală, au primit Taina Sfântului Botez, chiar din mâinile Înalt Prea Sfinției Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.”


 

”14.08.2014 - Slujba Tainei Sfantului Maslu si Slujba Moliftelor Sfantului Vasile cel Mare, oficiate de insasi Inalt Prea Sfintia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu un sobor de preoti si Preotii din localitate.”


 

”10.08.2014 - Spectacol grupul Song organizat in cadrul caminului cultural Cumpana”


 

”08.08.2014 - Demarare lucrari Campus Scolar la Cumpana”


 

”15 - 20.07.2014 - România – Grădina Europei. Descoperă comorile României”

În perioada 15-20 iulie a avut loc, în Piaţa George Enescu din Bucureşti, deschiderea expoziţiei „România – Grădina Europei. Descoperă comorile României”.
   Expoziţia a avut ca scop valorificarea comorilor prea puţin apreciate ale ţării noastre. Astfel, a fost demarat proiectul „România în miniatură”, care presupune că fiecare judeţ al ţării să fie reprezentat sub forma unei mese, cu o grafică special concepută, astfel încât orice vizitator să poată identifica uşor obiectivele turistice, culturale, produse-simbol şi personalităţi marcante.
   Expoziţia a avut în fiecare zi tematici speciale, precum:
-Ziua culturii româneşti
-Ziua sportului românesc
-Ziua artei populare.
   Expoziţia a fost însoţită de evenimentele dedicate promovării valorilor României: destinaţii şi obiective turistice, culturale şi religioase, cele mai frumoase sate din România, tradiţii şi obiceiuri, produse tradiţionale, produse româneşti de marcă.
   Pe scena evenimentului au cântat ansambluri folclorice din comunele Cumpăna (județul Constanța), Jurilovca (județul Tulcea), Izvoarele (județul Prahova), Runcu (județul Dâmbovița), Corbi (județul Argeș), Izbiceni (județul Olt), Drăguș (județul Brașov), Cincu (județul Brașov), Arpașu de Jos (județul Sibiu).
   De asemenea, au fost amenajate standuri de promovare turistică și culturală ale destinațiilor turistice românești.
   Comuna Cumpăna a participat la acest eveniment cu un stand expozițional ce a cuprins exponate ale muzeului satului, vestigii arheologice reprezentate prin amfore greco-romane descoperite în comuna Cumpăna.
   Arta gastronomiei, cea a dansului şi cea a portului popular, şi-au dat mana la acest eveniment.    Toţi participanţii la spectacol au fost invitaţi să deguste din bunătăţile gătite de gospodine, care s-au întrecut în preparate care mai de care mai gustoase şi spectaculoase: placintă dobrogeană, iaurt, cozonac,cornulețe,diverse prăjituri, șuberec, kobete, baclavale, sarailii. De asemenea la acest stand s-a mai prezentat un mic producător brutar şi patiser ,cu produse tradiționale dobrogene de la „Moara veche”.
   De-a lungul acestei manifestări culturale publicul s-a delectat cu spectacolul oferit de ansamblurile folclorice „Mugurașii Cumpenei”,”Româncuța”, ansamblul de dansuri turcești „Kardelen”, Școala de Balet „Nicolae Spirescu”, Școala de Dans Sportiv „Laura şi Laurențiu Bogorodea, Școala de Dans Modern „Feel the beat”. Evenimentul a fost animat de explozia de culoare datorată costumelor populare purtate de participanţi şi de cea de gusturi şi mirosuri.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”, Autoritatea Naţională pentru Turism şi Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.


 

”11 - 13.07.2014 - ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ”VICTORIA” CUMPĂNA UNDER 10 RUGBY”

În perioada 11-13 iulie 2014, ehipa de rugby a Asociaţiei Sportive „Victoria Cumpănă" a participat la Circuitul National de Mini Rugby turneul semifinal organizat la Bucureşti de către Federaţia Română de Rugby, pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf.
   Copiii au vârste cuprinse între 8 şi 10 ani şi sunt pregătiţi şi coordonaţi de antrenorul Florin Băcioiu.
Echipa comunei Cumpănă a jucat în cadrul Grupei A cu alte 9 echipe din Bucureşti:
- Club Sportiv „Dinamo" Bucureşti
- Rugby Club „Antonia Junior" Bucureşti
- Club Sportiv „Pantelimon „ Bucureşti
- Club Sportiv „Aurora" Baicoi
- ACS „Şoimii I" Bucureşti
- ACS „Şoimii II" Bucureşti
- ACS „Flamingo" Bucureşti
- Rugby Club „Griviţa" Bucureşti
- CSM „Olimpia" Bucureşti
   În cadrul Grupei A, echipa de rugby a Asociaţiei Sportive „Victoria" Cumpănă a concurat cu următoarele echipe:
- AS Victoria Cumpănă - ACS „Şoimii I" Bucureşti - scor 25-5
- AS Victoria Cumpănă - Rugby Club „Grivita" Bucureşti - scor 25-0
- AS Victoria Cumpănă - Club Sportiv „Pantelimon „ Bucureşti - scor 45-0
- AS Victoria Cumpănă - Club Sportiv „Dinamo" Bucureşti - 15-10
   În cadrul Finalei, A.S. „Victoria" Cumpănă a jucat cu Rugby Club „Antonia Junior" Bucureşti - echipa câştigătoare a Grupei B, învingând-o cu scorul de 15-0.
Membrii echipei ,,VICTORIA Cumpănă" au mai primit şi alte două titluri în cadrul acestui turneu.
Astfel, Ionescu Matei a fost declarat „cel mai bun placheor", iar Patru David a fost declarat „Cel mai bun jucător".
Lotul deplasat la Bucureşti:
Alexandru Neagu, David Pătru, Andrei Cîrţă, Gabriel Răducanu, Mădălin Mistode, Vlad Chelaru, Florentin Buga, Robert Anghel, Ştefan Ionescu, Silviu Albu, Alex Panait, Leonard Calotă, Hristu Puiu, Robert Cucu, Andrei Stan, Cristian Manu, Mihai Andrei.
Finala turneului de rugby va avea loc la Bucureşti, în luna septembrie 2014.

 

”01 - 11.07.2014 - Tineri pentru România - Jeunes en Roumanie”

În perioada 1-11 iulie 2014, 16 tineri din Belgia au revenit în comuna noastră pentru a se bucura de ospitalitatea specifică locuitorilor, dar şi pentru a-i ajuta în treburile gospodăreşti şi pentru a desfăşura diferite activităţi distractive alături de cei peste 100 de elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu“ Cumpăna.
În acest an, sunt programate activităţi de ecologizare a localităţii, pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, de ajutorare a sătenilor la lucrările câmpului, dar şi activităţi de relaxare, în cadrul sălii de sport, cât şi în aer liber, pe stadion sau în parcul de agrement, menite să-i ajute pe oaspeţii străini să descopere cultura, tradiţiile şi ospitalitatea românească De asemenea, au programate și câteva excursii.
Este al treilea an consecutiv în care Cumpăna este gazda celor din Belgia, iar tinerii au astfel de experiențe și în alte țări, dar și o vastă experiență în voluntariat.


 

”02.07.2014 - HORA PRIETENIEI”

Pe 2 iulie 2014 în sala Casei de Cultură a avut loc spectacolul „HORA PRIETENIEI”, un spectacol extraordinar, susţinut de cei mai buni ambasadori ai ţărilor surori - mesageri ai folclorului basarabean şi românesc.
   În cadrul spectacolului au evoluat ansamblul folcloric „Budeştenii” - comuna Budeşti, Republica Moldova; ansamblurile „Româncuţa” şi „Kardelen” din Cumpăna; Şcoala de balet „Nicolae Spirescu” şi Şcoala de Dans Sportiv „Laura şi Laurenţiu Bogorodea” din Cumpăna precum şi dansurile moderne.
   Părinţii, bunicii şi fraţii micilor artişti s-au alăturat evenimentului. Spectacolul a avut loc cu ocazia vizitei unui număr de 150 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani din Republica Moldova, ce s-au aflat în schimb de experienţă la Constanţa.


 

”29.06.2014 - BOTEZ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Cu prilejul prăznuirii "SF Apostoli Petru şi Pavel, Primăria şi Consiliul Local Cumpăna în colaborare cu DGASPC au organizat un botez social. Cu acest prilej au fost încreştinaţi trei copii aflaţi în asistenţă maternală.

 

”27.06.2014 - FINAL DE STAGIUNE 2013 – 2014 ŞCOALA DE BALET NICOLAE SPIRESCU”

Şcoala de Balet „Nicolae Spirescu" a organizat pe 27 iunie 2014, pentru al unsprezecelea an consecutiv, un spectacol plin de candoare şi voioşie susţinut cu ocazia închiderii stagiunii 2013 - 2014.
   Manifestarea s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură, începând cu ora 18.00, scenă ce a fost animată de balerine mai mari sau mai mici, ce au evoluat cu dansuri clasice, dansuri de caracter, dansuri moderne şi contemporane, într-o atmosferă plină de sunet, lumină şi culoare.

 

”20.06.2014 - DONATIE - BANCA DE ALIMENTE’’

Pe 20 iunie 2014, 40 de familii sărmane din localitatea noastră au primit pachete cu alimente. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul programului ,,BANCA DE ALIMENTE”, derulat de filiala Constanţa a Crucii Roşii, împreună cu Primăria Cumpăna. Cele 40 de familii sunt beneficiare ale venitului minim garantat şi de-abia îşi duc traiul de pe o lună pe alta. Pachetele conţin 12,7 kilograme de alimente greu perisabile, cum ar fi ulei, zahar, orez, paste, conserve etc.

 

”14.06.2014 - FESTIVALUL MINIARMONI EDITIA a II-a’’

Festivalul Național “Mini Armoni” a început să prindă rădăcini și a ajuns la cea de-a doua ediție. Este vorba despre o manifestare culturală de anvergură naţională, organizată de Primăria comunei Cumpăna, în parteneriat cu SC Reve Concept SRL.
   Graţie acestui festival, tinerele talente din domeniul muzicii și al dansului tradițional aparținând Manifestarea îşi propune să atragă iunbitorii de muzică tradiţională, specifică minorităţilor etnice prezente pe teritoriul României.
   Sâmbătă, 14.06.2014, după cuvântul de deschidere a festivalului, programat la ora 11.00, a luat startul concursul propriu-zis, pe trei secţiuni de vârstă (5-7 ani, 8-10 ani, 11-18 ani). A urmat apoi concursul de dans finalizat cu un spectacol extraordinar oferit de reprezentanţii juriului. Juriul festivalului a fost compus din artiști de renume precum Fredi Camacho, Ana Maria Petre, Carmen Rădulescu și Nick, Florin Vasilică, Ionuţ Voicu, Lolli Karaiola, Elis Menagi, iar prezentatorul festivalului a fost Nida Ablez. Duminică, la ora 11.00 a avut loc premierea pe secţiuni de vârstă precum şi recitalurile susţinute de câştigători. Publicul a fost încântat atât de cântecele și dansurile tinerilor, cât și de costumele impecabile.
   Primăria comunei Cumpăna continuă să descopere și să promoveze tinerele talente din domeniul muzicii și al dansului. Festivalul pune în lumină obiceiurile, dansurile și cântecele celor 17 minorități din România.

 

”12 - 15.06.2014 - TURUL DOBROGEI LA CICLISM’’

Turul Dobrogei 2014“ la Ciclism a ajuns la cea de-a XV-a ediţie. Anul acesta, competiţia s-a desfăşurat în perioada 12-15 iunie. Iubitorii sportului cu pedale s-au aliniat în faţa Primăriei Cumpăna, iar startul s-a dat la ora 15.00.
   „Sportul este un mod de viaţă la Cumpăna. După patru ani, când a avut loc prima cursă de ciclism la Cumpăna, vrem să sărbătorim viaţa, sportul prin tinereţe, voioşie, forţă, şi, de ce nu, prin inteligenţă, inteligenţa de a şti să ne păstrăm tineri”, a declarat doamna primar.

 

”01.06.2014 - CUPA 1 IUNIE LA FOTBAL’’


 

”01.06.2014 - ZIUA COPILULUI’’

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, recunoscută internaţional ca fiind Ziua Copilului, Primăria şi Consiliul Local Cumpăna au oferit cadouri şcolarilor din clasele I – IV şi preşcolarilor.


 

”29.05.2014 - ZIUA EROILOR - INALTAREA DOMNULUI’’

Anul acesta s-au împlinit 94 de ani de când s-a statornicit oficial, la 4 mai 1920, înfrăţirea acestor două mari sărbători ale spiritualităţii şi istoriei româneşti.
   La fel ca în toată ţara, în comuna Cumpăna, pe 29 mai 2014, sunt celebraţi eroii neamului. Primăria şi Consiliul Local Cumpăna au organizat evenimentul prilejuit de „Ziua Eroilor“, zi marcată cu ocazia sărbătorii Înălţării Domnului. De la ora 11.00, în faţa Monumentului Eroilor din faţa Casei de Cultură, preoţii comunei au oficiat o slujbă de pomenire a eroilor neamului.
   La cele două monumente ale eroilor au fost depuse coroane de flori. „Fiecare dintre noi avem o consideraţie şi un respect cu totul deosebit faţă de eroii căzuţi la datorie pe câmpul de luptă, iar pe eroii care încă mai sunt printre noi îi evocăm ori de câte ori avem prilejul. Veteranii de război din comuna Cumpăna, declaraţi cetăţeni de onoare prin hotărâre de Consiliu Local, vor fi premiaţi cu suma de 100 de lei“, a declarat doamna primar.


 

”28 - 31.05.2014 - EXPOAGROUTIL’’

Şi în acest an Primăria Cumpăna a fost prezentă pentru cel de-al şaptelea an consecutiv la Expoagroutil.
   La inaugurarea celei de-a XXII-a ediţii a Târgului Expoagroutil 2014 au participat preşedintele CCINA, Mihai Daraban, directorul CCINA, Ion Dănuţ Jugănaru, directorul Direcţiei Agricole şi Dezvoltare Rurală, Boris Parpală, subprefectul Ersun Anefi, primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju, primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.
   Manifestările târgului se constituie într-o tradiţională întâlnire între cerere şi ofertă.
Cei care au vizitat târgul precum şi standul comunei noastre au degustat din delicioasele produse tradiţionale.


 

”24.05.2014 - CONVIETUIRE INTERETNICA - KURES’

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, în parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Muftiatul Cultului Musulman din România şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, a organizat pe 24.05.2015 evenimentul intitulat „CONVIEŢUIRE INTERETNICĂ, PE PLAIURI DOBROGENE“, eveniment care a reunit atât locuitori ai comunei, cât şi oaspeţi din diferite colţuri ale Dobrogei şi a fost dedicat spiritului multicultural care defineşte de sute de ani teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră drept un model de convieţuire interetnică.
   Manifestarea a ajuns anul acesta la a VII-a ediţie. Au participat, alături de populaţia majoritară, reprezentanţi ai comunităţilor turcă şi tătară, ruşi-lipoveni, dar şi aromâni. Nu au lipsit nici oaspeţii de seamă, printre ei numărându-se cei doi subprefecţi ai judeţului Constanţa, Ersun Anefi şi Levent Accoium, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozçalışkan, dar şi reprezentanţi ai unor instituţii deconcentrate din judeţul Constanţa.
   Activitatea a debutat cu o expoziţie culinară, în cadrul căreia au fost prezentate şi mai apoi degustate bucate dintre cele mai variate, specifice fiecărei comunităţi. Astfel, au prezentat preparate culinare specifice bucătăriilor proprii filialele UDTTMR Mangalia, Tuzla, Tătaru, Mihail Kogălniceanu, Babadag, Cumpăna, Topraisar, Agigea şi Tulcea, filialele UDTR Cumpăna, Techirghiol, Măcin, Tulcea, ruşii lipoveni din Ghindăreşti, precum şi aromânii din Mihail Kogălniceanu, Cogealac şi Amzacea.
   Acest minunat periplu prin gastronomie, prin frumuseţea portului popular, a muzicii şi a dansurilor specifice fiecărei etnii participante s-a încheiat după-amiază, când a avut loc concursul de lupte tradiţionale tătăreşti - KUREŞ, organizat.Competiţia s-a desfăşurat pe două categorii. La categoria de vârstă 18 - 23 ani - locul I i-a revenit lui Mădălin Pârvulescu, iar locul II, lui Bogdan Burcin, în timp ce la categoria Open, locul I a fost ocupat de Baiar Saledin şi locul II, de George Lozloveanu. Alături de cei doi subprefecţi şi de doamna primar, la competiţia de kureş s-a aflat şi subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din Guvernul României, Aledin Amet.
Prezent la Cumpăna în premieră la o astfel de manifestare, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozçalışkan, s-a arătat foarte încântat de eveniment şi de iniţiativa autorităţilor locale de a aduce laolaltă reprezentanţi ai diferitelor culturi.

 

”21.05.2014 - BOTEZ - ,,SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA’’

Cu prilejul prăznuirii sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la Cumpăna, au fost creştinaţi şase copii aflaţi în asistenţă maternală. Aceşti copii au primit Sfânta Taină a Botezului, ce a fost oficiată în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, de către Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, începând cu ora 14,30.
   Naşii care le vor veghea drumul în viaţă sunt oameni de credinţă, cu dragoste pentru copiii abandonaţi şi lipsiţi de dragostea părintească.

 

”17 - 18.05.2014 - Festivalul de Folclor pentru Tineri Interpreţi
„Dor de Cânt Românesc”

Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de Cânt Românesc”, organizat de Primăria Cumpăna, s-a desfăşurat, sâmbătă şi duminică, 17- 18 mai 2014, în intervalul orar 12.00 - 15.30, la Casa de Cultură, acesta devenind deja o frumoasă tradiţie, aşteptată cu interes de comunitate, de concurenţi, dar şi de toţi iubitorii de folclor. La competiţie au participat concurenţi din diferite colţuri ale ţării, care au interpretat cântecul popular românesc în acompaniamentul orchestrei „Cristian Năstase“ din Bacău. Cei mai buni dintre ei au fost premiaţi în cadrul galei la care au participat personalităţi ale scenei româneşti, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene. De la evenimentul de marcă al folclorului românesc nu au lipsit interpreţi de renume, precum Veta Biriş, Gelu Voicu şi Taraful, Constantin Enceanu, Fuego, Aneta Stan, Ion Drăgan, Maria Şalaru, Ştefania Şirin Narenji, Elena Ionescu Cojocaru, Marius Brutaru, cărora li s-a alăturat câştigătoarea ediţiei trecute a trofeului festivalului, Maria Mihăilă. Spectacolul a fost regizat şi prezentat de Ema Pendiuc şi Ion Dan Voicu.
   Juriul a fost alcătuit din personalităţi de marcă ale etnografiei româneşti, artişti şi oameni de presă din Bucureşti şi Constanţa: Doina Isfanoni, cercetător şi etnolog la Muzeul Satului din Bucureşti, Daniela Gibescu, specialist Electrecord, Dorin Grama, director executiv al postului Favorit Tv, Maria Magiru, director al Muzeului de Artă Populară din Constanţa, Doina Voivozeanu, director al Centrului Cultural „Theodor Burada“ Constanţa, Valentin Marin, redactor-şef Radio România Antena Satelor, şi Eugenia Florea, realizator de emisiuni în cadrul TVR, de asemenea preşedinte al juriului.
   Marele premiu al concursului a fost câştigat de interpreta Ingrid Boiangiu, în vârstă de doar nouă ani, din Drobeta Turnu Severin, juriul votând-o în unanimitate. De asemenea, premiul I a ajuns în mâinile unei băcăuance, Paula Florescu, premiul al II-lea a fost acordat constănţeanului Marian Tincu, din comuna Vulturu, iar premiul al III-lea a fost oferit buzoiencei Teodora Bîrsan.
   Festivalul de Folclor de la Cumpăna a fost transmis în direct de postul de televiziune de specialitate cu acoperire naţională ,,FAVORIT’’.
   În cea de-a doua zi a festivalului, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la construcţia gigant a Canalului Dunăre-Marea Neagră, au fost premiaţi 10 lucrători care au muncit la construcţia magistralei albastre.

 

”15.05.2014 - Ziua Familiei - Nucleul Civilizatiei”

Ţările din întreaga lume sărbătoresc pe 15 mai Ziua Internaţională a Familiei, instituită de Adunarea Generală a ONU pe 20 septembrie 1993, în baza Rezoluţiei 47/237, în vederea sensibilizării privind importanța instituției familiei, promovării cunoștințelor despre tendințele socio-economice și demografice care afectează familia și stimulării răspunsurilor la provocările cu care se confruntă astăzi familia contemporană.
     Primăria şi Consiliul Local Cumpăna au sărbătorit pe 15 mai 2014, începând cu ora 15.00, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI, la Casa Căsătoriilor din incinta primăriei. În cadrul acestui eveniment au fost celebrate familiile căsătorite din comuna Cumpăna care anul acesta aniversează "Nunta de Aur", dar şi viitoarele cupluri care şi-au unit destinele în luna mai a acestui an. Familiile sărbătorite a u prmit în dar diplome, flori şi daruri simbolice.


 

”10 - 11.05.2014 - Stagiul National de QWAN QI DO”

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna în colaborare cu Federaţia Română de Arte Marţiale au organizat stagiul naţional de Qwan Ki Do. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de sport „Elena Frîncu”, după următorul program: sâmbătă, 10 mai, între orele 10.00 - 13.00 şi 17.00 - 20.00; duminică, 11 mai, între orele 9.00 - 12.00.
     La această acţiune, vor participa sportivi din toată ţara, stagiul fiind condus de vicepreşedintele FRAM, Minh Su Ovidiu Covaci - 6 dang, şi profesorul de arte marţiale Huan Su Paul Cojocaru - 2 dang.

 

”09 - 11.05.2014 - Ziua Satului Romanesc”

Asociația Cele Mai Frumoase Sate din România a organizat la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (București) evenimentul „Ziua Satului Românesc”, eveniment prilejuit de Ziua Europei, sărbătorită în data de 9 mai.
    Manifestarea prezintă publicului frumuseţea satului românesc, oferta turistică, produsele naturale cu care ne mândrim precum şi talentele artistice ale noastre, ale românilor. Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii au putut cumpăra produse tradiționale de la meșterii aflați în curțile muzeului, produse bio și din gastronomia tradițională.
    Localitatea noastră a participat la acest eveniment duminică, 11.05.2014, cu un stand de produse din gastronomia tradiţională, iar ansamblul ,,Româncuţa’’ a încântat publicul cu un minunat program artistic alcătuit din dansuri şi cântece populare, reprezentând cu cinste comuna noastră.

 

”05 - 10.05.2014 - Conferinta Proiectului Comenius Regio - 5-10 mai 2014 - Jekabpils, Letonia”

În data de 24 octombrie 2013, Primăria Cumpăna a fost gazda conferinţei Proiectului Comenius Regio, derulat de administraţiile publice locale ale localităţilor Vulcana-Băi – Dâmboviţa şi Jekabpils – Letonia. De asemenea, Asociaţia Comunelor din România este instituţie parteneră în acest proiect.
Proiectul Comenius Regio are ca obiective dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, precum şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.
    În perioada 5-10 mai 2014, în Letonia a avut loc conferinţa finală a Proiectului Comenius Regio. În cadrul acestei conferinţe, în data de 6 mai 2014 a fost semnat acordul de cooperare între localităţile Cumpăna şi Jekabpils de către primarul comunei Cumpăna, ec. Mariana Gâju şi reprezentaţii adminstraţiei locale din Jekabpils.
    Întelegerea de cooperare constă în schimburi de informaţii şi experienţă în domenii precum: administraţie publică locală, educaţie, cultură, comerţ, industrie, telecomunicaţii, transport, agricultură, medicină, turism, sport, asistenţă socială şi altele, folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec ţările lor.


 

”01.05.2014 - 1 Mai la Cumpana”


 

”30.04.2014 - Si eu vreau sa joc handbal”


 

”29.04.2014 - Party-ul Primaverii”

Party-ul Caritabil Party-ul Primaverii, organizat de GLT Visul Copilariei si Asociatia Cumpana Tinerilor.


 

”14.04.2014 - inaugurarea Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socio-medicală ”

Luni, 14 aprilie 2014 a fost tăiată panglica inaugurală a Centrului Multifuncţional de Asistenţă Socio-medicală, ca urmare a finalizării acestui proiect. Început în 2011, proiectul a fost finalizat la finele lui martie şi construit cu fonduri europene în valoare de 3,5 milioane de lei, din care 2.181.060 lei au fost dați de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, restul fiind contribuția Guvernului României și a Primăriei Cumpăna.
    „Ne-am dorit o infrastructură care să permită, prin reorganizare şi eficientizare, îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor de asistenţă socială primară şi specializată, în conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate conform legislaţiei în vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii aflate în situaţii de risc la nivelul comunei Cumpăna“, a declarat doamna primar. Pentru construirea Centrului a fost extins un imobil existent, prin care se asigură 11 birouri, trei săli de organizare evenimente şi dependinţele aferente. Mai exact, au fost amenajate încăperi care vor găzdui cabinete de medicină de familie şi stomatologice, birouri de consiliere juridică, psihologică, psiho-pedagogică, socială, socio-medicală, educaţională - individuală sau de grup.
    Localitatea noastră devine, astfel, una dintre puţinele din mediul rural cu servicii de asistenţă socială acreditate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    La evenimentul organizat pentru încheierea proiectului au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale, locuitori ai comunei Cumpăna, reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi ai mediului de afaceri local.


 

”09.04.2014 - Proiectie de film educativ”


”08.04.2014 - Ziua internationala a romilor”


 

”07.04.2014 - Sfintirea Centrului de Tineret”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa“ (ADI ZMC) a lansat pe 7 aprilie 2014 proiectul de „Reabilitare, extindere şi dotare a unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, comuna Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept CENTRU PENTRU TINERET“. Astfel, în aproximativ un an şi jumătate, vom asista la inaugurarea unei clădiri moderne, unde tinerii vor putea să se întâlnească şi să organizeze tot felul de activităţi şi spectacole. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, axa prioritară 1, domeniul major 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, iar valoarea totală este de 4.156.048,80 de lei, din care 3.234.411,60 de lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 134.828,48 lei este suma cu care contribuie ADI ZMC, iar valoarea de TVA este de 786.808,80 de lei.
În această zi s-a sfinţit piatra de temelie a construcţiei, în prezenţa preoţilor veniţi din partea Arhiepiscopiei Tomisului. „Niciodată nu am demarat o lucrare fără să sfinţim locul construcţiilor pe care le începem. Şi în urmă cu doi ani, când am depus proiectul, am sfinţit tot acest teren şi iată că Dumnezeu ne-a ajutat şi am ajuns astăzi în faza de demarare a lucrărilor“, a declarat doamna primar.
Clădirea va fi amplasată pe strada Alexandru Alimănişteanu nr. 71 B, în vecinătatea grădiniţei Sfânta Maria. Centrul de tineret va fi dispus pe o suprafaţă de 1.217,88 metri pătraţi şi va fi dotat cu mobilier adecvat şi echipamente de ultimă generaţie, care vor fi pe placul celor peste 3.220 de tineri, beneficiarii direcţi ai proiectului. „Vom construi aici o discotecă pentru tinerii noştri, o discotecă numai a lor. Însă în interior vom avea un spaţiu dedicat spectacolelor de orice fel, nu doar discotecii. Biblioteca şi BiblioNetul vor fi, de asemenea, mutate aici. Tot în noul centru de tineret va fi şi o sala de fitness, dar şi o încăpere special amenajată pentru jocul de popice“, a mai spus doamna primar.
Fosta clădire a IAS-ului, transformată în cea mai modernă instituţie din comună

În această clădire a funcţionat fosta basculă unde se cântăreau cerealele de la agricultorii comunei Cumpăna şi care a fost în patrimoniul IAS Cumpăna. După Revoluţie, construcţia a servit drept adăpost pentru 7.000 de taurine. Cum proiectul cerea ca noi să avem o construcţie neutilizată, am considerat că aceasta este cea mai potrivită în acest scop. Terenul este atât de generos, încât, veţi vedea, va deveni un centru de comună care nu va atrage numai tinerii, ci şi bunicii comunei, întrucât vom face piste pentru skateboard, pentru biciclete, trotinete, dar va fi amenajat şi un părculeţ cu bănci şi vor fi plantaţi pomi şi arbuşti ornamentali. În vecinătatea parcului vom amenaja cât de curând o promenadă, de-a lungul canalului Dunăre-Marea Neagră“.


 

”07.04.2014 - Programul de Susţinere a Învăţământului Preşcolar şi Şcolar din Mediul Rural Jud. Constanta”


 

”03.04.2014 - Caravana „Împreună creştem satul românesc”

Cumpăna, exemplu de bună practică în accesarea fondurilor UE

Finanțările nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) sunt o reală oportunitate pentru ca economia rurală a României să devină competitivă și să crească spre valoarea ei adevărată în dezvoltarea țării noastre. Succesul deosebit pe care Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) îl are în implementarea măsurilor de investiții din cadrul PNDR este datorat în primul rând solicitanților de fonduri, dar și a tenacității cu care se urmăreşte ca banii europeni să ajungă acolo unde este nevoie.
   Administraţia locală din Cumpăna a înţeles necesitatea accesării fondurilor structurale şi depun toate eforturile pentru a atrage bani europeni în sânul comunităţii pe care le reprezintă. Comuna Cumpăna s-a dezvoltat, în ultimii ani, exclusiv cu fonduri europene, aceasta fiind împânzită cu panouri cu descrierea proiectelor accesate de către Primărie. Din acest motiv, Primăria Cumpăna a fost dată ca exemplu de bune practici în accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), fiind vizitată de Caravana Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), eveniment ce se derulează în aceste zile, în judeţul Constanţa, sub sloganul „Împreună creştem satul românesc”.
   Domnul viceprimar, Florin Neagu a declarat: „Cu banii de la bugetul local, aceste investiţii ar fi fost realizate în zece ani. Ne-au ajutat foarte mult şi, dacă vor mai exista astfel de oportunităţi, le vom valorifica din plin.”
   DRUM GREU, DAR PLIN DE BENEFICII Potrivit managerului de proiect din cadrul Primăriei Cumpăna, Paula Pârvu, cu banii obţinuţi din fonduri europene prin accesarea Măsurii 322 - „Renovarea şi dezvoltarea satelor“, s-au modernizat zece kilometri de drum, s-a extins sistemul de canalizare cu şapte kilometri, s-a renovat şi modernizat căminul cultural la standarde europene. În plus, a fost construit de la zero un Centru „after school“ pentru aproximativ 40 de copii, ce provin din familii aflate în situaţii de risc. Centrul funcţionează cu program prelungit şi are două săli de curs, două dormitoare, două grupuri sanitare, cabinet medical, sală de mese, oficiu, depozit şi cancelarie. „Prima dată am depus un proiect în 2008, însă nu l-am câştigat. Asta nu ne-a descurajat, ba din contră, ne-a ambiţionat şi mai mult, iar în 2009 am redepus proiectul, care de această dată a fost acceptat. Valoarea totală a acestuia a fost de 12.572.139 lei, din care am primit finanţare nerambursabilă de 10.512.906 lei”, a spus managerul de proiect. Ea a precizat că s-au făcut mari eforturi în a se asigura cofinanţarea, întrucât veniturile comunei sunt destul de mici din taxe şi impozite. Cu toate acestea, reprezentanţii administraţiei locale au trecut peste obstacol şi au reuşit să finalizeze proiectul la sfârşitul anului trecut. „Deşi se tot vorbeşte că de multe ori consultanţii nu îşi fac treaba, noi am avut o relaţie foarte bună şi ne-am completat unul pe altul. De altfel, aşa am reuşit să finalizăm toate componentele şi să atingem toţi parametrii proiectului”, a spus Paula Pârvu. La rândul său, viceprimarul comunei Cumpăna, Florin Neagu, a declarat că proiectul a venit ca o mană cerească pentru comunitate. „Cu banii de la bugetul local, aceste investiţii ar fi fost realizate în zece ani. Ne-au ajutat foarte mult şi, dacă vor mai exista astfel de oportunităţi, le vom valorifica din plin”, a spus viceprimarul localităţii. Campania naţională de informare a reprezentanţilor societăţii civile pentru multiplicarea informaţiilor despre accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală acordate prin PNDR va continua şi astăzi, în judeţul Constanţa, prin vizitarea altor proiecte de succes implementate în perioada 2007 - 2013.


 

”02.04.2014 - Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonei rurale”

Descarca comunicatul de presa (.pdf)


 

”29.03.2014 - Cupa primaverii la Sah”

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna împreună cu Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade”, Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Română de Şah, profesorii instructori de şah Georgeta Ercsei şi Nicolae Alexandru Ercsei au organizat pe 29 martie 2014 Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte, ediţia 2013-2014, unde invitată de onoare a fost însăşi marea maestră internaţională Elisabeta Polihroniade, aflată pentru a doua oară la Cumpăna.
   De asemenea, au fost invitaţi preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene de Şah Constanţa, prof. Claudiu Iordache, respectiv, prof. Andrei Furcă.
Competiţia s-a desfăşurat la Casa de Cultură din Cumpăna începând cu ora 9:00, debutând cu faza judeţeană pentru licee şi gimnazii, iar campionii se vor califica pentru faza naţională. Unităţile de învăţământ pot participa cu o singură echipă de gimnaziu şi o singură echipă de liceu, fiecare formată din patru elevi titulari dintre care cel puţin o elevă, şi maximum două rezerve (o fată şi un băiat), la masa a patra concurând obligatoriu o fată.
   În faza judeţeană pentru gimnazii, s-a jucat în sistem elveţian de echipe, cu cinci runde (oraşele separate şi comunele separate) urmate de o a şasea în care s-au întâlnit cele două finaliste, câştigătoarea fiind desemnată campioană judeţeană. Faza judeţeană pentru licee s-a desfăşurat doar în sistem elveţian pentru echipe, cu cinci runde, iar pentru faza naţională se califică echipele campioane din judeţ. Turneul s-a jucat în concordanţă cu sistemul elveţian de cinci runde în acord cu legile şahului FIDE. Împerecherile au fost făcute cu ajutorul software-ului Swiss Manager, iar timpul de joc a fost de 15 minute pentru fiecare jucător.


 

”29.03.2014 - ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE
CRIZA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – SOLUŢIILE ASISTENŢEI SOCIALE”

Primăria comunei Cumpăna în parteneriat cu Sucursala Teritorială Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România(CNASR) a organizat „Zilele Asistenţei Sociale”. Evenimentul s-a desfăşurat în data de 29 martie, la ora 11.00, în Sala de Şedinţe a Primăriei, iar tema, „Criza Economică şi Socială-Soluţiile Asistenţei Sociale”, a fost stabilită la nivel mondial de către Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali. În luna martie a fiecărui an, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România sărbătoreşte „Zilele Asistenţei Sociale” (ZAS), luna Asistenţei Sociale oferind oportunitatea asistenţilor sociali de a celebra profesia lor şi de a reafirma munca pe care o desfăşoară zi de zi în comunitate. „ Este o ocazie pentru a ne reîntâlni, pentru a pune la punct planul de viitor, pentru a asculta părerile colegilor și propunerile și de ce nu, pentru a ne cunoaște.“, a declarat Adriana Mihalache, preşedintele teritorial al Asociaţiei Asistenţilor Sociali.
   Pentru că asistenții sociali se ocupă în principal de recuperarea și reintegrarea psiho-socială a persoanelor cu probleme speciale, autorităţile din Cumpăna s-au oferit să sprijine aceste acțiuni. Astfel, s-a încheiat un protocol de colaborare internaţională ce prevede punerea la dispoziţia Sucursalei Teritoriale Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România a Sălii de şedinţe a Primăriei Cumpăna în vederea desfăşurării de întâlniri profesionale ale asistenţilor sociali. Tot cu această ocazie va avea loc şi Adunarea Generală a membrilor Sucursalei Teritoriale Constanţa-Tulcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
   „Dorința noastră este de a implica şi comunitatea în rezolvarea problemelor, de a promova voluntariatul, de a avea cât mai multă diversitate în rândul oamenilor, în abordarea problemelor de natură socială, indiferent că ne adresăm copilului, mamei sau celui înțelept. Promovăm egalitatea, echitatea între toate categoriile sociale de oameni.”, a spus doamna primar, ec. Mariana Gâju.


 

”29.03.2014 - Party Caritabil”

Party-ul Caritabil Party-ul Primaverii, organizat de GLT Visul Copilariei si Asociatia Cumpana Tinerilor.


 

”28-30.03.2014 - Turneul National de Handbal Masculin Jr. III”

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna în colaborare cu HCM Constanţa şi Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna au organizat în perioada 28-30 martie turneul naţional de handbal masculin, juniori III în sala de sport ,,Elena Frâncu’’. Evenimentul s-a desfăşurat după următorul program: etapa I şi etapa a II-a (vineri, 28 martie), etapa a III-a şi etapa a IV-a (sâmbătă, 29 martie), etapa a V-a (duminică, 30 martie).
     În prima etapă, s-au întâlnit CS Năvodari cu HCM Constanţa (ora 10:30) şi CSS Medgidia cu CSS Călăraşi (ora 12:00), în etapa a doua, ACS Axiopolis Cernavodă cu CS Năvodari (ora 16:00) şi HCM Constanţa cu CSS Medgidia (ora 17:30), în a treia, CSS Medgidia cu ACS Axiopolis Cernavodă (ora 10:00), CSS Călăraşi cu HCM Constanţa (ora 12:00), în a patra, CS Năvodari cu CSS Medgidia (ora 17:00), ACS Axiopolis Cernavodă cu CSS Călăraşi (ora 18:30), iar în a V-a, CSS Călăraşi cu CS Năvodari (ora 8:00) şi HCM Constanţa cu ACS Axiopolis Cernavodă (ora 9:30).
     Campionatul Judeţean de mini-handbal feminin s-a desfăşurat în aceeaşi locaţie, pe data de 29 martie, între orele 13:00 şi 16:30


 

”06.03.2014 - Biroul Executiv CEMR”

Dl Emil Draghici - presedintele ACoR si doamna Mariana Gaju - prim vicepresedintele ACoR, la reuniunea Biroului Executiv al CEMR din Atena - Grecia, care se desfasoara in cadrul celui de-al 6-lea Summit al Comitetului Regiunilor.


 

”13.02.2014 - Satul Cultural al Romaniei 2014”

Creată în 2010, AFSR este o organizație națională pentru promovarea valorilor perene ale satului românesc.
     Principalele obiective ale asociației se referă la valorificarea și promovarea potențialului turistic al satelor românești; conservarea și răspândirea tradițiilor; crearea unor oportunități de dezvoltare economică; sensibilizarea opiniei publice la problemele satelor și realizarea formării profesionale a locuitorilor din sate.
     AFSR - Asociaţia cele mai frumoase sate din România a organizat joi, 13 februarie 2014, la Ambasada Franţei la Bucureşti, evaluarea candidaturilor depuse de cinci localități pentru obținerea titlului de Satul Cultural al României 2014.
     La evaluarea finală au fost reținute candidaturile comunelor Cumpăna (județul Constanța), Izvoarele (județul Prahova), Bezdead (județul Dâmbovița), Poiana Stampei (județul Suceava) și Ciocănești (județul Suceava). După Ciocănești s-au situat, în ordine, comunele Poiana Stampei, Cumpăna, Izvoarele și Bezdead.
     La eveniment au participat: Philippe Gustin, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, Nicolae Marghiol, iniţiator şi preşedinte executiv AFSR, Răzvan Filipescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, precum şi primarii celor cinci comune aflate în competiţie.
     Maria Grapini, ministrul Turismului, a anunţat clasamentul şi a prezentat satul câştigător pentru anul 2014. Astfel, pe locul al cincilea, cu un punctaj de 62,45 de puncte din 100, s-a situat comuna Bezdead, pe locul al patrulea s-a aflat comuna Izvoarele, cu un punctaj de 72,9 puncte, iar locul al treilea i-a revenit comunei Cumpăna, care a obţinut 78,95 de puncte. Diferenţa dintre primele două comune clasate a fost foarte mică. Aşadar, pe locul al doilea s-a poziţionat comuna Poiana Stampei, cu un punctaj de 86,8, iar primul loc i-a revenit comunei Ciocăneşti, care a obţinut 87 de puncte.
     Ambasadorul Franţei a precizat că, în 2014, satul cultural trebuie să promoveze bogăţia culturii rurale, dar şi să fie în "avangarda producţiei artistice naţionale". De asemenea, Philippe Gustin a menţionat că Institutul Francez va oferi comunei câştigătoare liberul acces la Culturethèque, care este portalul de acces al instituţiei către un imens fond de resurse digitale francofone online.
     Satul cultural al României 2014 este un program cultural şi turistic AFSR derulat sub înaltul patronaj al Ambasadei Franţei în România, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Turism.


 

”06.02.2014 - Vizita directorului VW Romania”


 

”06.02.2014 - Ajutoare”


 

”02.02.2014 - Botez”


 

”30 - 31.01.2014 - Comitetul Regiunilor Bruxelles”

Doamna Mariana Gaju - Prim-Vicepresedintele Asociatiei Comunelor din Romania a reprezentat, in perioada 30-31 ianuarie la Comitetul Regiunilor - Bruxelles, in cadrul celei de-a 105-a sesiune plenara:
- comuna Cumpana
- Filiala Judeteana Constanta a ACoR
- Romania


 

 

”24.01.2014 - 155 de ani de la Unirea Principatelor Romane”


 

”15.01.2014 - Mihai Eminescu - luceafarul poeziei romanesti”


 

- EVENIMENTE 2013 -

”21.12.2013 - Daruri Rotary Pontus Euxinus de Craciun”

Sâmbătă, 21 decembrie 2013, începând cu ora 12, reprezentanţi ai Clubului Rotary Pontus Euxinus Constanţa au fost alături de copiii care provin din familii cu posibilităţi financiare reduse şi au avut deosebita plăcere de a le oferi cadouri constând în îmbrăcăminte, încălţăminte şi dulciuri. Aceste daruri au fost oferite pentru 11 copii cu rezultate deosebite la învăţătură si activităţi extracurriculare.
     Cei prezenţi la eveniment s-au bucurat de câteva clipe de magie oferite de balerinele Şcolii de Balet ,,Nicolae Spirescu’’, clipe pline de candoare, gingăşie şi duioşie, cu ocazia minunatelor sărbători de iarnă.
     Evenimentul a avut loc la sediul Casei de Cultură, lângă bradul de Crăciun! 

”20.12.2013 - Locuinte ANL pentru tineri”

Pe 20 decembrie 2013, ora 11:00, a avut loc recepţia parţială a lucrărilor şi predarea unui număr de 16 din cele 64 de locuinţe pentru tineri destinate închirierii tip ANL.
      Recepţia la terminarea lucrărilor se va efectua la finalizarea lucrărilor pentru blocurile cuprinse în Autorizaţia de Construire nr. 40/03.02.2012.
Valoarea investiţiei este de 5.406.728,18 lei.
     La acest eveniment de o importanţă deosebită pentru locuitorii comunei Cumpăna, au participat reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanta, reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale Cumpăna, reprezentanţi ai constructorului - SC LITORAL CONSTRUCT SA, locuitori ai comunei Cumpăna - solicitanţii locuinţelor tip ANL.


 

”20.12.2013 - Campanie umanitara”

Ca în fiecare an, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, în parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna şi Consiliul Local Cumpăna, au oferit pachete ce conţineau alimente de bază pentru familii aflate în nevoie din localitate.
    Această acţiune s-a derulat ca rezultat al Campaniei Umanitare "Fă-le o bucurie!", prin care s-au colectat fonduri din vânzările de ornamente de Crăciun realizate de copiii celor două grădiniţe din comună. Campania şi-a propus să sprijine familiile nevoiaşe şi pe cei care trec printr-o perioadă mai grea, astfel încât să simtă bucuria Naşterii Domnului lisus Hristos.
    Evenimentul s-a desfăşurat în ziua de vineri, 20 decembrie 2013, începând cu ora 1030, la Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva şi a cuprins distribuirea pachetelor de către membrii Asociaţiei pentru 15 familii.


 

”19.12.2013”

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE SC ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA INTRAVILANUL LOCALITĂŢII CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANTA"


Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cumpăna a organizat în data de 19 Decembrie 2013, ora 13:00 în Sala de Conferinţe din cadrul Primăriei Cumpăna evenimentul de lansare a proiectului „EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE SC ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA INTRAVILANUL LOCALITĂŢII CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANTA", proiect finanţat de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale în cadrul „Programului Naţional de Electrificare 2012-2016" privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi extinderea reţelelor existente. Obiectivul general îl reprezintă realizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor şi iluminatului public în următoarele zone, având o lungime totală de 14.480 ml şi deservind un număr de 2896 de locuitori:
- Zona Straja cu o lungime de 2460 m
- Zona Canal 3 cu o lungime de 1570 m
- Zona Canal cu o lungime de 1120 m
- Parcu Verde 1 cu o lungime de 2550 m
- Parcu Verde 2 cu o lungime de 1030 m
- Zona Industrială cu o lungime de 2600 m
- Zona Movila Dreaptă cu o lungime de 1420 m
- Zona Tabără cu o lungime de 1730 m
Lucrarea se va realiza în intravilanul localităţii Cumpăna, pe următoarele străzi:
- Zona Straja: Str. Păpădiilor, Str. Lujerului, Str. Titu Maiorescu
- Zona Canal: Str. Teiului, Str. Iasomiei, Str. Castanilor, Str. Vişinilor, Str. Busuiocului, Str. Arţarului, Str. Iederei
- Zona Parcu Verde 1: Str. I. L. Caragiale, Aleea Vasile Lupu, Str. Duiliu Zamfirescu, Str. Carol I
- Zona Parcu Verde 2: Str. Vasile Pârvan, Str. Vasile Lupu, Str. Iancu de Hunedoara, Str. Alexandru Ioan Cuza
- Zona Movila Dreapta: Str. Prelungirea Tractorului, Str. Soarelui, Str. Mării, Str. Unirii, Str. Brizei
- Zona Tabara : Str. Plopilor, Prel. Semănătoarei, Str. Trifoiului, Str. Coliliei, Str. Dafinilor
- Zona H3: Str. Nuferilor, Str. Egretei
- Zona Industrială: Str. Industrială, Str. Interioară, Str. Tipografiei, Str. Celulozei, Str. 1 Mai
- Zona Veterani: Str. Zootehniei, Str. Cerealelor, Aleea Cerealelor

Bugetul proiectului este de 2.891.230,07 lei fără TVA respectiv 792.031.03 euro. Durata de implementare a proiectului este de 5 luni.
Odată cu dezvoltarea localităţii, prin introducerea în intravilan a cca. 110 ha, este necesară extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică atât de medie teniune, joasă tensiune, cât şi de realizarea altor posturi de transformare.
La evenimentul de lansare al proiectului au participat dl.Director Enel România Giuseppe Fanizzi, dl. Secretar de Stat Măricel POPA din cadrul Ministerului Energiei, reprezentanţi ai SC Enel Distribuţie Dobrogea SA, locuitori ai comunei Cumpăna - beneficiari direcţi ai proiectului menţionat mai sus.

 ”17.12.2013”

Marţi, 17 decembrie 2013, începând cu ora 12.00. administraţia publică locală a comunei Cumpăna a acordat pachete unui număr de 500 familii de bătrâni din localitate, cu pensii de pana la 450 lei, care să le facă mai bogată masa de Crăciun. Aceste pachete conţin produse alimentare precum zahăr, ulei, făina, paste făinoase, mălai, cozonaci.

Doamna primar a declarat: "Nu putem să ajungem la inimile tuturor şi asta mă necăjeşte acum, pe moment şi cu tot sufletul. Nu le spun decât atât: să le dea Dumnezeu sănătate şi să aibă parte de mângâiera, dragostea şi de produsele oferite de copiii dumnealor".”15.12.2013” - FESTIVALUL NAŢIONAL DE DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ ”DUPA DATINA STRABUNA” - Ediţia a XI-a

În cadrul Festivalului Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „După datina străbună”, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, colindători din toate zonele ţării şi de toate vârstele s-au adunat pentru a vesti sărbătoarea Naşterii Domnului.
    Momentul de deschidere a evenimentului a aparţinut, şi-n acest an, cetelor de colindători din toate zonele etnografice ale ţării: Bucovina, Maramureş, Oltenia, Moldova, Muntenia, Banat, Crişana, Transilvania şi Dobrogea, care au străbătut localitatea cu urări de sănătate. Parada portului popular şi a tradiţiilor străbune s-a desfăşurat de la Troiţa până în centrul comunei, la Casa de Cultură.
    Cele 18 ansambluri participante au fost întâmpinate, aşa cum se cuvine, cu mere, nuci şi covrigi şi au fost invitate, apoi, în sala Casei de Cultură pentru a continua programul de sărbătoare. În faţa Casei de Cultură fiecare ansamblu a prezentat,preţ de câteva minute, o mică parte din programul pregătit pentru sărbătorile din această iarnă. Aşa că, nelipsiţii lăutari au acompaniat dansul caprei, obicei care ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Aici s-au oprit şi colindătorii cu sorcova sau cei cu seminţe de grâu, acestea fiind aruncate peste participanţi, în timp ce era rostită o scurtă urare de sănătate.
    Toţi aceşti colindători au fost întâmpinaţi de doamna primar, ec. Mariana Gâju alături de reprezentantul anului 2014. „Festivalul intitulat «După datina străbună» este un festival menit să promoveze tradiţiile, colindele româneşti. Este, în acelaşi timp, menit să aducă bucurie în sufletul oamenilor. Este menit, dacă vreţi, să fie în egală măsură pe placul copiilor, al tinerilor, dar şi al vârstnicilor. Festivalul, ajuns la a XI-a ediţie, a reuşit să adune în comuna Cumpăna 18 ansambluri din 18 judeţe. Este minunat să vezi că sunt prezenţi aici prieteni din toată ţara, care ni s-au alăturat ca să putem să realizăm această manifestare dedicată Naşterii Domnului. Sărbătoarea creştin ortodoxă este apreciată în Cumpăna şi de turci, şi de tătari. După cum bine aţi văzut un mic tătar este ales pentru a fi anul 2014”, a declarat doamna primar.
    Evenimentul s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor instituţiilor deconcentrate, dar şi a şefilor de autoritate locală, care au salutat acest eveniment. Printre cei prezenţi din partea autorităţilor locale îi amintim pe primarului comunei Peştera din judeţul Constanţa, Valentin Varbiem precum şi pe primarul comunie Hăneşti din judeţul Botoşani, Costel Matei.
    Am fost martorii unui periplu de credinţă, tradiţie şi folclor dedicat Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului.
.”07.12.2013 - Preşedintele Rugby Farul Constanţa premiază AS Victoria Cumpăna pentru rezultatele obţinute în anul 2013”
”07.12.2013 - Cupa Mos Craciun la sah””06.12.2013 - 108 ani de la înfiinţarea Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpana ” 

”06.12.2013 - Mos Nicolae”

Ca în fiecare an, Moş Nicolae, primul care aduce cadouri în această lună specială, a fost aşteptat cu nerăbdare de toţi copii care au fost cuminţi şi care şi-au lustruit ghetele. Aşa că, 6 decembrie a fost o zi de mare bucurie, atât pentru prescolarii celor doua gradinite din comuna,cât şi pentru scolarii din clasele O – IV, care au aşteptat nerăbdători sosirea lui Mos Nicolae cu tolba plină de cadouri., aducând astfel, zâmbete pe chipurile celor mici.
    Darurile pregătite au fost dulciuri şi jucării, fiind oferite de Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, după următorul program:
- 09.00 – daruri pentru copiii din clasele O-IV din Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” Cumpăna
- 10.30 – daruri pentru copiii de la Grădiniţa ,,Sf. Maria’’ Cumpăna
- 11.00 – daruri pentru copiii de la Grădiniţa Florilor Cumpăna
     De asemenea, începând cu ora 15.00, în incinta administraţiei locale Cumpăna, un număr de 30 de copii cu vârste cuprinse între 2 şi 10 ani, provenind din familii cu probleme financiare, au primit daruri de la Moş Nicolae.
    "Pentru aceşti micuti, oameni cu suflete mari au venit în sprijinul nostru, pentru a aduce un strop de bucurie în inimile acestora", a declarat doamna primar.”06-08.12.2013 - Festivalul National de Muzica şi Dans
pentru Copii şi Adolescenti ai Minoritatilor din România


În perioada 6-8 decembrie 2013 localitatea noastră a găzduit prima ediţie a Festivalului Naţional de Muzică şi Dans pentru Copii şi Adolescenţi ai Minorităţilor din România, denumit „Mini Armoni”, care a adus bucurie atât participanţilor, cât şi publicului care a asistat la o adevărată sărbătoare a tradiţiilor. Această manifestare culturală unică, de anvergură naţională, demarată de Primăria Comunei Cumpăna în parteneriat cu SC Reve Concept SRL şi-a propus să devină o tradiţie astfel încât, în fiecare an, de Moş Nicolae, tinerele talente să aibă posibilitatea de a se afirma.
     În prima zi a festivalului copiii şi adolescenţii şi-au prezentat cu mândrie zestrea culturală unică moştenită din străbuni, cântul, dansul şi portul popular. În cea de-a doua zi au fost răsplătiţi pentru eforturile depuse primind binemeritatele premii, acordate de juriul prezidat de cântăreaţa Nicoleta Alexandru, alias Nicola. Ruşi-lipoveni, turci, tătari, aromâni, greci, rromi, dar şi reprezentanţi ai etniei maghiare au demonstrat că Dobrogea reprezintă un model de convieţuire interetnică peste tot în lume. „Cu respect mă înclin în faţa profesorilor - interpreţi sau coregrafi - care i-au pregătit cu suflet, cu atâta dăruire pe aceşti copii să pună în scenă tradiţii autentice”, a declarat, în deschiderea galei laureaţilor doamna primar.
     Festivitatea de premiere a debutat cu o suită de dansuri susţinute de ansamblurile Româncuţa şi Muguraşii Cumpenei - pregătite de profesorul Constantin Olteanu, urmate de reprezentaţia solistei Anca Mihalcea.
      La secţiunea Interpretare, 5-13 ani, Premiul I a ajuns la Lorena Babaşcu din Constanţa, o mândră reprezentantă a comunităţii aromâne. „Pentru mine, acest premiu înseamnă foarte mult. Până acum nu am mai obţinut niciun trofeu”, a spus Lorena, care învaţă la Şcoala nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanţa. Ea a interpretat piesa „Un trandafir” precum şi melodia „Ma tsi s-adar”, din repertoriul Elenei Gheorghe, idolul fetei de 12 ani.
     Premiul al II-lea a fost obţinut de micuţa Maya Todi, care a venit la Cumpăna din Miercurea Ciuc, pentru a reprezenta comunitatea maghiară din România, iar pe locul al III-lea s-a situat aromânca Georgiana Hagi, din localitatea Mihail Kogălniceanu.
     Cel mai important premiu al secţiunii 14-18 ani a ajuns la o altă aromâncă, Miruna Cristina Chendru, din Cogealac, iar Premiul al II-lea a fost obţinut de un talentat... grec din Brăila, Andrei Mogoş. Locul al III-lea a ajuns la o reprezentantă a etniei rrome, Ramona Stoian din Palazu Mare.
La secţiunea Dans, Premiul I a fost acordat ansamblului Audeo din Cernavodă, pentru dansuri ţigăneşti, iar Premiul al II-lea a ajuns la juniorii de la ansamblul Elpis, al comunităţii greceşti. Pe locul al III-lea s-au situat Daniela şi Mihaela Breazu, cu dansuri tătăreşti.
     Comisia de jurizare a fost formată din cântăreaţa Nicola (Preşedinte juriu), Mihai Budeanu (ex. 3 Sud Est), interpreta Chiamiran Chivu, Dorina Ivanciu (Inspector pentru educaţie permanentă şi mentorat, ISJ Constanţa), Elena Obertaş (Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Activităţi Sportive şi de Agrement, Rucsy (trupa Blaxy Girls), Lolli Caraiola (trupa Armaname), Elis Menagi (coregraf), Teodora Secui (Vocea României), Dumitru Petrică (Preşedintele Partidei Romilor Constaţa).
     Invitaţi speciali au fost Florin Vasilică şi producătorul Marcel Prodan.


 

”02.12.2013

Doamna primar Mariana GÂJU, reprezentanta Asociației Comunelor din România în delegația României, a fost aleasă vice-preşedinte a Biroului executiv în cadrul Consiluliului Comunelor şi Regiunilor din Europa, astăzi 02 decembrie 2013 la Praga, Cehia.
       În pozele alăturate dna primar GÂJU este alături de dl. preşedinte al CEMR, Wolfgang SCHUSTER, care şi-a încheiat mandatul astăzi şi alături de noul preşedinte al CEMR, dna. Annemarie JORRITSMA-LEBBINK.”01.12.2013 - 1 Decembrie ”

La Mulţi Ani, Români! La Mulţi Ani, România! La mulți ani celor ce simt și gândesc românește! La mulți ani români de pretutindeni!
Este 1 decembrie şi in această zi e Ziua Ţării Noastre.
De Ziua Natională a României arborează drapelul României la casă, fereastră, balconul sau maşina ta!
Arată ţării intregi că eşti încă aici, încă român, încă liber!
De ziua naţională a României nu poți iubi în cuvinte, în culori şi în mâna dreaptă urcată la inima.
Iubește România așa cum este ea zi de zi.
Iubește România pentru Mihai Eminescu, Nichita Stănescu sau Mircea Eliade. Iubește România pentru Munţii Apuseni, Dunăre, Marea Neagră sau Sinaia.
A vorbi despre despre neamul românesc sau ţară este o mândrie.
Înainte să sărbătorim aici, în stradă, sărbătoarea trebuie să existe în sufletul fiecăruia. Nu trebuie să “ne cheme” nimeni, nicăieri. Nu trebuie sa facă statul “ceva”.
Dacă bucuria şi dragostea există în suflet, atunci sărbătorim oriunde şi oricând. Sărbătoarea este în sufletul fiecăruia dintre noi.
Nu am să spun ce înseamnă pentru mine să fii Român, dar am să vă spun că noi, Românii
- am învătat Umilinţa şi dragostea izvorată din Umilinţă!
- am învăţat tirania şi dragostea pentru cel asuprit,
- am învăţat să ţinem partea celui slab în faţa celui puternic
- am învaţat că huliţi fiind, nu ne-am pierdut omenia şi am iertat….
Ne-am răsculat şi cu sânge şi lacrimi şi am dat ce am avut de dat acestui neam. Viata Noastră.
Unii au murit pentru țara asta, unii trăiesc acum pentru ea … eu trăiesc pentru ea şi nu este zi de la Dumnezeu să nu arăt oriunde că sunt acolo… Dar sunt Român!
Destinul nostru ca neam începe şi se termină cu Unitatea.
Unul nu este important prin el însuşi, ci doar ca parte din acest Tot… iar Tot-ul acesta suntem Noi.
Pentru că.. “Greselile făcute din dragoste de ţară le iartă şi Dumnezeu din cer!“
1 Decembrie este Ziua Ta! Fii fericit şi demn, fii bun Român asa cum parintii noştri nu au fost lăsaţi să fie!
Vă îndemn să vă iubiți patria, să vă iubiți semenii, pentru că noi, românii, avem multe de spus lumii întregi.
România este patria noastră și a tuturor românilor.
E România celor de demult și-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ocrotească și să mântuiască România si poporul român.
Pentru toti românii de pretutindeni vom spune astăzi
LA MULŢI ANI OMULE ROMÂN!
La mulți ani, România!”21.11.2013 - 22 de ani de existenta Radio Romania Antena Satelor”

Joi, 21 noiembrie 2013, în comuna noastră, Radio România Antena Satelor a serbat 22 de ani de existenţă, 22 de ani de când acest post de radio emite în eter muzică, ştiri, interviuri, reportaje şi emisiuni dedicate satului românesc. Evenimentul s-a înscris în seria manifestărilor dedicate celor 85 de ani Radio România. Tot în această zi s-a încheiat şi campania care s-a desfăşurat la nivel naţional pe parcursul a 7 luni intitulată "Radio Antena Satelor îţi bate în poartă".
    Au avut loc dezbateri în direct despre problematica satului românesc, dedicaţii muzicale făcute în direct cu sprijinul locuitorilor din Cumpăna, concurs de şah în sistem blitz şi, nu în ultimul rând, un spectacol de folclor de excepţie, susţinut de orchestra Radio şi solişti din mai multe zone ale ţării - totul într-o atmosferă de sărbătoare.
    Astfel, evenimentul a debutat la ora 11.00 cu un concurs de şah, care a avut loc în Sala de sport Victoria. Manifestările au continuat în intervalul 12.20 - 14.00 cu dezbaterea „Antena Satelor - 22 de ani în slujba ţăranului român”, discuţiile purtându-se în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Cumpăna.
   În intervalul 15.00 - 18.00, s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură spectacolul folcloric aniversar „Antena Satelor”, sub acompaniamentul Orchestrei de Muzică Populară a Societăţii Române de Radiodifuziune.
     Un moment special l-a constituit vernisajul unei expoziţii pe teme etnografice.
     Ne-au onorat cu prezenţa reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Consiliului Judeţean Constanţa, ai Instituţiei Prefectului, ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Constanţa, reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţ, fermieri, crescători de animale şi firme cu profil economic.
     Organizatorii, dar şi o serie de sponsori care s-au alăturat evenimentului, au acordat premii pentru „Cel mai bătrân ascultător al postului de radio Antena Satelor din comuna Cumpăna”, pentru „Cel mai bun fermier din comuna Cumpăna” şi pentru „Cel mai valoros artist dobrogean”.
     Prezent la acest eveniment, Preşedintele Director General Ovidiu Miculescu a declarat că este o onoare să se afle alături de Radio Antena Satelor pentru că este un post unic, dedicat mediului rural, şi a apreciat că este cel mai performant post de radio din multe puncte de vedere.”19.11.2013 - Consiliul Judetean Constanta ofera burse de merit elevilor din mediul rural””31.10.2013 - Haloween”

Halloween se sărbătoreşte în noaptea de 31 octombrie, precedând sărbătoarea creştină Ziua tuturor sfinţilor de pe 1 noiembrie. Ceea ce este specific sărbătorii de Halloween şi cu ceea ce asociem noi tot timpul această sărbătoare este dovleacul cioplit în diverse forme, dar în special în personaje înfricoşătoare, iar copiii se costumează în cele mai ciudate şi înfricoşătoare costume, în vrăjitori, mumii, schelete, stafii sau alte personaje sinistre.
     Astfel, Casa de Cultură a găzduit joi, 31 octombrie, cu începere de la ora 18.30, ,,Halloween Party 2013”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia ,,Cumpăna Tinerilor”, Grupul Local de Tineret Cumpăna, Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, Fundaţia World Vision România şi filiala locală a TSD şi s-a adresat tinerilor din clasele V-XII din cadrul Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” din localitate.
     Cei care au întreţinut atmosfera horror au fost participanţii la eveniment si voluntarii “Cumpana Tinerilor”, participantii fiind invitaţi la diverse concursuri precum şi la mult aşteptatul Karaoke, totul desfăşurându-se într-un decor în ton cu Halloween-ul.”25.10.2013 - Ziua Armatei Romane”

Sărbătorirea Zilei Armatei în lume s-a instituit în mod diferenţiat, de la o ţară la alta, după Primul Război Mondial cu scopul de a oferi societăţii civile posibilitatea evocării faptelor de arme sau evenimentelor hotărâtoare din viaţa fiecarei oştiri. De regulă aceste zile au fost stabilite în corelaţie cu momentele semnificative din istoria modernă şi contemporană a fiecărei ţări în parte.
    Din 1830, anul înfiinţării armatei române moderne, şi până în anul 1951 în tradiţia românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituţii. Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul de Independenţă, Armata Română a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălţării Domnului, devenită Ziua Eroilor după Primul Război Mondial şi la cele dedicate Zilei Naţionale.
    Ziua Forţelor Armate Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei care au fost în slujba ei.
     Astfel că, reprezentanţii instituţiilor publice din localitate s-au strâns începând cu ora 11.00 pe platoul din faţa Casei de Cultură unde se află Monumentul Eroilor, moment în care a fost intonat imnul de stat, urmând apoi slujba religioasă oficiată de un sobor de preoţi, iar imediat după terminarea acesteia, domnul viceprimar a susţinut o scurtă alocuţiune cu privire la însemnătatea acestei zilei.
    A urmat depunerea coroanelor de flori de către domnul viceprimar, reprezentanţi ai Consiliului Local, reprezentanţi ai Parohiilor I şi II din localitate, reprezentanţi ai Liceului Tehnologic „N. Dumitrescu” din Cumpăna, Grădiniţei Florilor şi Grădiniţei “Sfânta Maria”, reprezentanţi ai Postului de Poliţie Naţională şi ai Poliţiei Locale Cumpăna, reprezentanţi ai formaţiunilor politice.”24.10.2013 -Vizita delegatie Letonia”

Pe data de 17.10.2013, între orele 8-10, în localitatea noastră a avut loc lansarea Grupului Local de Tineret Cumpăna, ca filială a Asociaţiei Locale de Tineret, organizaţie neguvernamentală naţională, care implementează şi dezvoltă voluntariatul în rândul tinerilor din România. Evenimentul a fost împărţit în trei secţiuni: o oră de joacă la sala de sport, realizată de tinerii voluntari din Cumpăna şi invitaţii lor, voluntari din Negru Vodă şi Constanţa. A urmat o masă rotundă la sala de festivităţi a Căminului cultural şi planificarea acţiunilor în reţea, activitate realizată de voluntari, la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, în laboratorul AEL.
     Acţiunea face parte dintr-un parteneriat de colaborare al Primăriei Cumpăna şi liceul din localitate cu Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret, în cadrul căruia au fost formaţi mai mult de 20 de tineri în tabere naţionale şi cursuri locale.
Acest grup a luat fiinţă ca urmare a nevoii de implicare a tinerilor, la nivelul comunităţii, şi dezvoltarea la aceştia a unor abilităţi sociale şi a valorilor moral-civice.
     Grupul Local de Tineret este un grup, informal sau formal, în cadrul căruia tinerii realizează activităţi de voluntariat, pentru copiii si tinerii din localitate sau cartier.”18.10.2013 -Zi Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane

În anul 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European, precum şi a propunerii înaintate de către Comisia Europeană, data de 18 octombrie a fost desemnată „Zi Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.
   Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, Fundaţia World Vision România, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Asociaţia părinţilor Grup Şcolar Cumpăna şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Constanţa a organizat, vineri, 18 octombrie, de la ora 17.30, manifestarea dedicată luptei împotriva traficului de personae, în cadrul căreia au fost dezbătute problemele tinerilor din ziua de azi, riscurile la care se expun; s-a pus accent pe grija de care ar trebui să se bucure tinerii din partea părinţilor, a familiei, a cadrelor didactice, a poliţiei şi a intregii comunităţi. La final s-a vizionat filmul „Nefarious” (Vânzător de suflete”). Acţiunea a avut loc la Căminul Cultural în cadrul campaniei desfăşurate în perioada 14-18 octombrie, dedicată Zilei Europene Împotriva Traficului de Persoane.
   Traficul de persoane a devenit o afacere globală care generează profituri imense pentru traficanţi, fiind în prezent cea de-a treia activitate infracţională aducătoare de profit după traficul de arme şi cel de droguri. Astfel, mulţi tineri au devenit victime ale traficului de persoane, plecând în străinătate cu vise caracteristice vârstei şi trezindu-se singuri printre străini, sechestraţi, ameninţaţi, abuzaţi, adevăraţi sclavi ai traficanţilor. Traficanţii folosesc metode de control extrem de brutale faţă de victime: abuz sexual, bătăi, intimidări şi ameninţări directe sau orientate către familiile victimelor, înfometare, exploatare până la epuizare şi permanenta amăgire a acestora cu promisiuni de plată şi de lăsare în libertate, pentru a le forţa să se supună.
   Modalitatea cea mai explicită prin care li se poate transmite informaţia adolescenţilor şi copiilor, în încercarea de a-i pregăti psihic pentru o potenţială situaţie în care pot fi abordaţi în scopul traficării şi instruiţi cum să reacţioneze şi unde să ceară ajutorul, este proiecţia de filme, impactul vizual fiind unul foarte puternic. Astfel, Fundaţia World Vision România împreună cu partenerii săi a proiectat filmul „Nefarious” („Vânzător de suflete”) în localitatea noastră.
    La începutul anului 2010 Biroul World Vision din Constanţa a lansat Proiectului de Prevenire a Traficului de Persoane şi în localitatea noastră, constatând faptul că cei mai vulnerabili la trafic sunt copiii care provin din familii dezorganizate, tinerii care au abandonat şcoala, tinerele din mediu rural - în speţă, persoane din zonele rurale sărace. Scopul acestui proiect a fost reducerea factorilor de risc pentru a preveni traficul de persoane din comunităţile rurale.”17.10.2013 -Infiintare AGLT si lansare de proiect”

Pe data de 17.10.2013, între orele 8-10, în localitatea noastră a avut loc lansarea Grupului Local de Tineret Cumpăna, ca filială a Asociaţiei Locale de Tineret, organizaţie neguvernamentală naţională, care implementează şi dezvoltă voluntariatul în rândul tinerilor din România. Evenimentul a fost împărţit în trei secţiuni: o oră de joacă la sala de sport, realizată de tinerii voluntari din Cumpăna şi invitaţii lor, voluntari din Negru Vodă şi Constanţa. A urmat o masă rotundă la sala de festivităţi a Căminului cultural şi planificarea acţiunilor în reţea, activitate realizată de voluntari, la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, în laboratorul AEL.
     Acţiunea face parte dintr-un parteneriat de colaborare al Primăriei Cumpăna şi liceul din localitate cu Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret, în cadrul căruia au fost formaţi mai mult de 20 de tineri în tabere naţionale şi cursuri locale.
Acest grup a luat fiinţă ca urmare a nevoii de implicare a tinerilor, la nivelul comunităţii, şi dezvoltarea la aceştia a unor abilităţi sociale şi a valorilor moral-civice.
     Grupul Local de Tineret este un grup, informal sau formal, în cadrul căruia tinerii realizează activităţi de voluntariat, pentru copiii si tinerii din localitate sau cartier.”15.10.2013 - Primaria si Consiliul Local Cumpana au oferit pachete familiilor nevoiase de etnie roma cu ocazia sarbatorii Kurbam Bayram””15.10.2013 - Sedinta Asociatiei Parintilor a Grupului Scolar Cumpana””14.10.2013 - Hramul Bisericii Sf. Parascheva, Botez social si sfintirea Capelei Mortuare””14.10.2013 - Primaria si Consiliul Local Cumpana au achizitionat echipament sportiv nou pentru echipa de fotbal a comunei - Victoria Cumpana””20 - 22.09.2013 - Festivalul international Rodul Pamantului - Zilele Recoltei a XI-a editie ”

Festivalul Internaţional „Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna”, aflat la cea de-a XI-a ediţie, s-a desfăşurat timp de trei zile, debutand vineri, 20 septembrie, la ora 15.00, cu primirea invitaţilor din ţară şi din străinătate, urmând ca celelalte două zile să fie dedicate cinstirii pământului şi a gospodarilor.
     A urmat apoi vizitarea expoziţiei gastronomice, agricole şi meşteşugăreşti, discuţii cu producătorii agricoli, legumicultorii şi crescătorii de animale, un concurs de gastronomie - „Etniile Dobrogei”, care a cuprins şuberec şi plăcintă de praz, sărmăluţe, tochitură cu mămăliguţă, iar ca desert plăcintă dobrogeană şi baclavale, o expoziţie de gastronomie şi turism agro-rural, meşteşuguri populare; concurs de sculptură în legume şi fructe. Încă de la primele ore ale dimineţii, în prima zi de sărbătoare, oamenii au umplut stadionul din cadrul Complexului Sportiv “Victoria”, unde s-a desfăşurat festivalul, dornici să se aprovizioneze pentru iarnă, să asculte muzică bună, să guste împreună din roadele toamnei şi a preparatelor gospodinelor venite din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.
     La cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional „Rodul Pământului - Zilele Recoltei” de la Cumpăna au venit primari din 11 judeţe, dar şi din ţările cu care comuna Cumpăna are încheiate acorduri de înfrăţire (Republica Moldova, Turcia, Grecia).
     De asemenea, vineri după-amiază au fost în mijlocul cumpănenilor, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa, Mikhail Reva, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Su Yanwen, şi consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Fusun Aramaz.
      Au fost alături de comunitate reprezentaţi ai administraţiei publice centrale, Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, precum şi prestigioase firme din domeniile agricultură, industrie alimentară, construcţii de maşini, dar mai ales producători agricoli din localitate, judeţ şi ţară.
     De asemenea, au fost prezenţi delegaţi din localităţile înfrăţite cu localitatea Cumpăna.
      Senatorul PSD, Mircea Geoană, a vorbit despre unitate.
„Festivalul a adus colegi primari şi doamne primari din toate regiunile istorice ale României. Primul mesaj simbolic este de de unitate naţională. Al doilea simbol este cel dat de invitaţii de peste graniţele actuale ale României cu care ţara, într-o perioadă sau alta a istoriei milenare a poporului şi a neamului nostru, a avut destin comun“, a afirmat senatorul PSD, Mircea Geoană.
     Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a apreciat vrednicia localnicilor, dar şi interesul autorităţilor pentru tânăra generaţie.
„Dacă treci pe la fiecare casă îti dai seama că în fiecare casă este un om gospodar. Vă felicit pentru grija pe care o aveţi pentru Şcolile din Cumpăna şi vă spun că sunt cele mai importante instituţii din comune“, a declarat Ecaterina Andronescu, vicepreşedinte PSD.
     Administraţia publică locală nu ar fi fost în stare să realizeze această activitate la nivelul acesta, dacă nu ar fi avut parteneri de nădejde, precum Autoritatea Naţională pentru Turism, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului «Litoral - Delta Dunării», Asociaţia Comunelor din România, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa

Sâmbătă, manifestarea a fost deschisă de parada portului popular sub acompaniamentul Fanfarei, ce s-a desfăşurat începând cu ora 10.00 de la intrarea în localitate.

Momentele artistice au fost susţinute de ansambluri folclorice din judeţul Constanţa, din ţară şi nu numai: „Româncuţa”, „Brâuleţul Dunării”, „Băişana”, „Kardelen”, „Izvoraşul”, „Dor Vânătorean” , ,,Hora’’, „Codruleţul”, „Brâuleţul”, „Brâul de la Poiana”, „Elpis”, „Românaşul” „Nea Elada”, „Tradiţii dobrogene”, „Karadeniz”, „Sânziene Dobrogene”, „Mugurelul”, Taraful „Mircea Enache”, ansamblul de dansuri populare din localitatea Budeşti precum şi de interpreţi consacraţi de muzică populară şi nu numai: Niculina Stoican, Viorica Macovei, Marius Cristel Marin, Ionuţ Galani, Alex Velea, UNI-K şi MARCO, Grup folk „AMY-M”,Trupa MOD - Masters of Disaster – rock, Tatiana Miriţă, Mădălina Modruj, Georgiana Neagu.
     Cei prezenţi s-au bucurat de momentele oferite de Şcoala de balet „Nicolae Spirescu”, Şcoala de Dans Modern din Cumpăna, Şcoala de Dans Sportiv ,, Laura şi Laurenţiu Bogorodea’’, Şcoala de Gimnastică „Daniela Sofronie”.
     În cadrul festivităţilor au fost premiaţi elevii olimpici din localitate, cei mai buni gospodari ai comunei, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, vârstnicii care au împlinit 80 de ani, cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, partenerii comunei Cumpăna, care au fost răsplătiţi cu diplome şi premii.
     Un moment deosebit a fost acela când doamna primar a înmânat cheia comunei Cumpăna localităţilor care au încheiate acorduri de înfrăţire: Puhăceni, Sărata Veche, Budeşti, Străşeni şi Capaclia din Republica Moldova, Dobrichka din Bulgaria.
     Şi în acest an a continuat tradiţia din localitate de pregătire a celei mai mari plăcinte dobrogeane, de 35 de metri liniari şi 320 de kilograme. După ce a fost măsurată şi cântărită, plăcinta a fost împărţită celor prezenţi, care au gustat din deliciosul preparat.
     Manifestarea de sâmbătă s-a încheiat cu un minunat foc de artificii..


 

”17.09.2013 - Deschiderea noului An Scolar”

Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, judeţul Constanţa, în colaborare cu Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, Grădiniţa Florilor şi Grădiniţa Sf. Maria au organizat, luni, 17 septembrie, acţiuni pentru marcarea noului început de an şcolar, alături de reprezentanţi ai Administraţiei Publice Judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean. 1.282 de şcolari şi 500 de prichindei au răspuns prezent în prima zi de şcoală. Curtea unităţii şcolare s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de copii, părinţi şi bunici şi oficialităţi prezente la festivitate. Păstrând tradiţia anilor anteriori, manifestările au debutat cu slujbe religioase oficiate de preoţii din localitate. Ca de fiecare dată, administraţia publică locală a fost alături de şcolari, preşcolari şi cadre didactice, susţinându-le activitatea şcolară, prin asigurarea unor condiţii foarte bune de studiu. De această dată, elevii au avut parte şi de o surpriză, venită de la un investitor privat. Mai precis, copiii au primit chiar din prima zi de şcoală ghiozdane şi rechizite gratuite. Acestea au fost împărţite de reprezentanţii hipermarketului Cora.


 

”31.08.2013 - Ziua Limbii Romane”

Asociatia Comunelor din Romania in parteneriat cu Grupul Roman de Presa si Initiativa Civica, revista “Cresterea limbii romanesti” , revista “ Albina Romaneasca” a organizat in data de 31 august 2013 marea manifestare populara care celebreaza primul an de legiferare a Zilei Limbii Romane (Legea 53/2013) .
   Ziua de 31 august 2013 a fost marcata de catre autoritatile si institutiile publice, de reprezentantele diplomatice si de institutele culturale ale Romaniei si Republicii Moldova, printr-o serie de manifestari cultural – educative, cu caracter evocator sau stiintific, dedicate limbii romane.
  
Ceremonia oficiala a avut loc pe Platoul Bucegilor, in traditionalul loc de la “ Sfinx” incepand la orele 10.30 cu un serviciu religios arhieresc, dupa care a urmat un program artistic cu formatii aduse de comunele din intreaga tara. Programul a fost transmis in direct si in legaturi internet cu alte manifestari care serbeaza ZIUA LIMBII ROMANE in localitatile tarii si in comunitatile romanesti din strainatate, cu ziaristii si publicatii culturale de limba romana de pe toate meridianele.
  
Pentru cinstirea Zilei Limbii Romane, un numar de 36 comune din Romania au semnat Acordul de Infratire cu 36 de comune din Republica Moldova. Din judetul Constanta au participat la aceasta manifestare un numar de 9 comune : Gradina, Mircea Voda, Tortoman, Tirgusor, Mihail Kogalniceanu, Horia, Silistea, Cumpana si Pestera.
  
Comuna Cumpana s-a infratit cu comuna Capaclia, raionul Cantemir si a fost reprezentata de o delegatie de functionari publici condusa de viceprimarul si secretarul comunei. Ansamblurile Romancuta si Kardelen au prezentat un program artistic pentru celebrarea “Zilei Limbii Romane”.

 ”22.08.2013 - Intalnirea Secretariatului Retelei MERI - Primari Activi in incluziunea sociala a rromilor”

Reteaua MERI este deschisa tuturor localitatilor europene, implicate activ in procesul de incluziune a rromilor, cu scopul de a forma o platforma larga, la nivel european, care va oferi posibilitati de cooperare, programe comune si de infratire, precum si de schimburi in vederea depasirii provocarilor cu care acestea se confrunta.

     Reteaua MERI isi propune sa promoveze incluziunea rromilor in Uniunea Europeana, prin schimburi de bune practici si de lectii invatate, si va promova transferul acestora intre autoritatile locale.

     Partenerii Retelei MERI sunt: Forumul Primarilor pentru inccluziunea Rromilor la Viegrad, Alliance of Cities an Regions for Roma Inclusion, la nivelul Consiliului Europei si Eurocities, Roma Inclusion Task Force.

     In Romania, reateaua MERI este asistata de Fundatia SOROS, cu sprijinul financiar al Open Society Foundations, in derularea programelor de cooperare si numara 40 de membri (primari, viceprimari si consilieri locali) din 20 de municipii si 20 de comune din Romania. ”19.08.2013 - Training-ul Vreau o Viata fara Tuberculoza, desfasurat la Sala de Sedinte a Primariei Cumpana””19.08.2013 - Training-ul proiectului Impartasirea reciproca a cunostintelor si expertizei cercetatorilor catre fermieri pentru o exploatare sustenabila si ecologica a agriculturii si protectiei mediul””15.08.2013 - Botez social a 5 copii la Biserica Sfanta Maria””15.08.2013 - Hramul Bisericii Sfanta Maria””14.08.2013 - Taina Sfantului Maslu la Biserica Sfanta Maria””24.06.2013 - Proiect Centru de Tineret la Cumpana”

Descarca detalii despre proiect (.pdf)”01 - 14.07.2013 - Vizita cercetaselor Horizons de Roumanie din Belgia”

Proiectul
« Tineri pentru Romania »
Scuti belgieni


Istoricul proiectelor « Tineri pentru Romania »


Activitatile grupurilor de tineri belgieni in Romania au debutat in anul 1992, in baza unei relatii dintre comunele Gesves (Provincia Namur – Belgia) si Berlu (Judetul Hunedoara – Romania).
     Finalitatea primelor proiecte a fost aceea de a organiza sejururi in Romania pentru grupuri structurate de tineri belgieni, pe timpul vacantelor de vara, atat in scopul realizarii unor activitati de « animatie » (activitati distractive si educative) pentru copiii romani si dezvoltarii ideii unei initiative similare la tinerii romani, cat si pentru a le oferi tinerilor belgieni oportunitatea de a cunoaste cultura romaneasca si imbogatirea reciproca a cunostintelor.
     In luna iulie 2002, Asociatia Solidaritate Horia-Quévy se lanseaza si ea in acest proiect, un prim grup de copii belgieni deplasandu-se in comuna Horia (Judetul Neamt) pentru a « anima » copiii de acolo.
    In fata « succesului » acestei primei experiente precum si a solicitarilor comunelor vecine, Asociatia Solidaritate Horia-Quévy continua proiectul, extinzandu-l ulterior si la alte judete si comune.
     Din anul 2002 si pana in prezent, la initiativa si cu sprijinul Asociatiei Solidaritate Horia – Quévy, mai mult de 1.500 de tineri belgieni s-au deplasat in Romania, fie pentru a « anima » copii, fie pentru a realiza mici santiere de renovare, de ecologizare sau ajutorare a taranilor la lucrarile campului.
Colaborarea se face direct cu grupurile de scuti (pionieri), in parteneriat cu Biroul European al UNCJR la Bruxelles (Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania) si cu Asociatia « Partenariat Villages Roumains » (Parteneriat Satele Romanesti).
     Taberele includ tineri belgieni intre 16 si 18 ani, insotiti de animatori (+/- 22 de ani). Tinerii si tinerele sunt membri ai unei miscari de tineret (federatii de scuti). Durata totala a proiectului trebuie sa fie de 10 zile.
      Scutii belgieni au poposit si in anul 2013 la Cumpana, in data de 1 iulie 2013, in numar de 14 persoane cu varste cuprinse intre 16-25 de ani. Activitatea lor in comuna a fost una complexa, scuti belgieni desfasurand activitati cu jocuri distractive si educative in fiecare dimineata cu elevii Liceului Nicolae Dumitrescu, dar si sustinand actiuni de voluntariat in ceea ce priveste curatenia comunei Cumpana. Tot in aceasta perioada grupul de scuti au vizitat orasul Constanta si obiectivele turistice, cunoscand astfel cultura romaneasca, in special a Dobrogei.


 

”01.07.2013 - Vizita delegatie copii Rep. Moldova in Romania”

In vacanta de primavara a anului 2013, un numar de 100 elevi ai Liceului Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu„ din Cumpana au fost oaspeti in comunele situate la munte. Astfel, in perioada 01-07 iulie 2013, 100 de elevi din comunele: Vorona - Botosani, Tulghes Harghita, Moeciu – Brasov, Carpinet – Bihor, Valea Doftanei – Prahova, au fost prezenti la Tabara Luminita – Eforie Nord, in urma invitatiei primariei comunei Cumpana, ca urmare a aschimbului de experienta a bunelor practice intre comuna Cumpana si comunele din Romania, comune care fac parte din Asociatia Comunelor din Romania.
      Tot in aceeasi perioada au mai poposit si alti 200 de elevi din Republica Moldova, acestia raspunzand invitatiei elevilor Liceului Nicolae Dumitrescu din Cumpana, intalnirea avand loc la Casa de Cultura din comuna.”27-29.06.2013 - Festivalul Dobroge Mandra Gradina”

Acest Festival s-a desfasurat in perioada 27-29 iunie 2013 si a fost sustinut in colaborare cu:
- Asociatia Culturala a Coregrafilor, Scenografilor, Artistilor liber profesionisti si Amatori Constanta;
- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta;
- Primaria Municipiului Mngalia;
- Primaria Comunei Cumpana;
- Primaria comunei Albesti;
- Primaria comunei 23 August.
     In localitatea Cumpana, Festivalul International de Folclor s-a desfasurat in aer liber in fata Caminului Cultural, avand un public mare, reprezentat din oameni iubitori de folclor si dansuri populare.
     Solistii consacrati invitati in cadrul Festivalului au fost Elena Ionescu Cojocaru, Ion Ionita, Maria Macovei, Polina Gheorghe, Emilia Marinus si alti interpreti de mare valoare. Totodata au fost invitati si tineri laureati, care au debutat pe scena renumitului Festival International de Folclor.”24.06.2013 - Vizita delegatiei de copii din Republica Moldova””21.06.2013 -Semnarea Acordului de infratire cu

comuna Sarata Veche - Republica Moldova”


 

”21.06.2013 - Incheierea anului scolar”


”20-21.06.2013 - Liga femeilor primar a comunelor din Romania”

În perioada 20 - 21 iunie 2013, a avut loc Liga Femeilor Primari ai Comunelor din România unde s-au dezbatit lucrările sesiunii extraordinare pe semestrul I – 2013, în cadrul sălii de conferințe a hotelului Oxford din Constanța.
     La eveniment au fost invitați să participe reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai Asociației Comunelor din România, precum și ai Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova.
     În cadrul acestei manifestari s-a semnat si Acordului de înfrățire între localitățile Sărata Veche – Raionul Fălești – Republica Moldova și Cumpăna – județul Constanța – România care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Cumpăna.


”13.06.2013 - Inaltarea - Ziua Eroilor”


”08-09.06.2013 - Cupa 1 iunie la sah rapid”

În perioada 8 iunie - 9 iunie 2013, ȋncepând cu ora 09.00 la Cǎminul Cultural al comunei Cumpăna, s-a desfașurat concursul de șah ‟Cupa 1 iunie‟.
     La concurs au fost prezenți peste 60 de concurenţi, cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani, din ȋntreg județul Constanţa.
     Majoritatea concurenţilor activeazǎ în cadrul Palatului Copiilor Constanța, sunt elevi ai Şcolilor Generale nr. 18, 28, 29, 36, 37, 39 dar și mici sahiști din localitǎţile Năvodari, Mangalia, Topraisar, Agigea, Mereni și Cumpăna.
     La această activitate au fost prezenti Președintele Asociației Județene de șah, domnul profesor Claudiu Iordache și Vicepreședintele Asociației Județene de șah si domnul profesor Andrei Furcă și invitata de onoare, doamna Mare Maestru Internaţional, Elisabeta Polihroniade.
     Scopul acțiunii a fost acela de a conștientiza populația și liderii locali cu privire la beneficiile sportului în general, precum și acela al atragerii unui număr cât mai mare de persoane la practicarea activităților care îmbină timpul liber cu logica și inteligența.
     Câștigătorii concursului au primi din partea organizatorilor, nenumărate premii specifice vârstei participanților, care au constau în cupe, medalii, diplome, tricouri și șepci personalizate cu simbolurile sportului minţii - șahul.


”02.06.2013 - Convietuire interetnica pe plaiuri dobrogene, Editia a VI-a””02.06.2013 - Concurs lupte tataresti - Kures la Cumpana”

Evenimentul s-a desfasurat in data de 2 iunie 2013, incepand cu ora 10:00, in cadruyl Casei de Cultura din comuna Cumpana si a reunit reprezentanti ai etniilor conclocuitoare din judetele Constanta si Tulcea, resapectiv din localitatile Techirghiol, Amzacea, Tulcea, Macin, Mangalia, Independenta, Mihail Kogalniceanu, Cogealac, Ghindaresti, Sarighiol de Deal, Cumpana, Valu lui Traian, Tuzla, Murfatlar, Eforie Sud, Lumina, Agigea, 2 Mia, Castelu, Cobadin, Ovidiu, Topraisar, Medgidia, Ciocarlia si Babadag, reperzentand etnii precum: turci, tatari, armeni, albanezi, bulgari, eleni, evrei, germani, italieni, maghiari, rusi lipoveni, aromani si romani.
    Incepand cu ora 13:00 s-a desfasurat Kuresul – traditionale lupte tataresti, pe stadionul din cadrul Complexului Sportiv ”Victoria” din Cumpana.


”01.06.2013 - Ziua Internationala a Copilului la Cumpana”


”29.05-01.06.2013 - EXPOAGROUTIL editia XXI-a”


”28.05.2013 - Impreuna vom reusi”


”25.05.2013 - Vizita unei delegatii din Grecia la Cumpana”


 

”20.05.2013 - Concurs Micii Sanitari la gradinitele din Cumpana”


 

”18-19.05.2013 - Festivalul Concurs National de Folclor pentru Tineri Interpreti - Dor de Cant Romanesc - editia VIII-a”

Festivalul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară, interpreţi ai cântecului popular românesc, având vârste cuprinse între 6 şi 18 ani.
     Manifestarea s-a desfasurat în Sala de Spectacole a Casei de Cultură din comuna Cumpăna, în ziua de 18 mai 2013, începând cu ora 1100.
     Juriul festivalului a fost compus din personalitati de marca ale etnografiei romanesti : Presedintele juriului: Doamna ELISE STAN - profesor in etnomuzicologie, realizator de emisiuni la Televiziunea Romana, Doamna DOINA ISFANONI – cercetator, etnolog la Muzeul Satului din Bucuresti, Doamna DANIELA GIBESCU – Specialist Electrecord, Doamna Eugenia FLOREA – realizator emisiuni TVR, Domnul Ion AMITITELOAIE – Interpret consacrat al folclorului dobrogean, Doamna MARIA MAGIRU – Director Muzeul de Arta Populara Constanta, Domnul Valentin MARIN – redactor sef Radio Romania Antena Satelor.
     Gala Laureatilor şi Festivitatea de Premiere a avut loc în ziua de 19 mai 2013, începând cu ora 1200.
     Festivalul a primit binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Teodosie Arhiepiscop al Tomisului.
    La acest Festival si-au dat concursul interpreţi de renume ai folclorului românesc: Steliana Sima, Marius Ciprian-Pop, Alexandru Bradatan, Maria Macovei, Mihai Iuliana, Ion Drăgan, Maria Șalaru, Ion Amititeloaie, Elena Mimis Tranca, Grupul Vocal «Dor de la Humor», Maria Butila, Marius Brutaru, Cornelia Neaga, Ansamblul Folcloric « Jidvei » Romania.
     Regia artistică şi prezentarea a fost sustinuta de Polina Gheorghe si Ion Dan Voicu.


 

”15.05.2013 - Ziua Familiei - piesa de teatru - O comedie romantica”

În data de 15 Mai 2013, ora 1700, la Casa de Cultură din localitate, a avut loc spectacolul ”O comedie romantică”, scrisă și regizată de marea artistă Rodica Popescu Bitănescu, alături de Alexandru Hasnaș, Radu Solcanu, Iuliana Călinescu, Irina Cărămizaru și Ioana Mărcoiu.
     Piesa de teatru a fost oferită familiilor căsătorite din comuna Cumpăna, care în acest an celebrează “Nunta de aur“, cu prilejul sărbătoririi ”Zilei Internaţionale a Familiei”.
     De asemenea, au fost invitate și viitoarele cupluri, care în acest an îşi vor uni destinele prin încheierea căsătoriei, dar și cele mai reprezentative familii ale comunei noastre.
     Familiile sărbătorite au fost premiate și au primit în dar diplome, flori și daruri simbolice.


 

”15.05.2013 - Vizita unor studenti din Iasi la Primaria Cumpana”


 

”10 - 12.05.2013 - Ziua Satului Romanesc - desfasurata la Cluj”

Evenimentul "Ziua Satului Romanesc", organizat in Piata Unirii din Cluj in perioada 10-12 mai 2013 de catre Asociatia "Cele Mai Frumoase Sate din Romania", a reunit 40 sate si comune din Romania, printre care si comuna Cumpana, promovand valorile satului romanesc prin expozitii si targuri de agroturism, de produse si traditii populare,  de mesteri populari si de gastronomie traditionala.

      Comuna Cumpana a fost prezenta cu doua standuri, de expozitie si promovare a comunei si de expozitie si vanzare culinara, precum si cu ansamblurile "Romancuta", ansamblu de dansuri populare romanesti, si "
Kardelen", ansamblu de dansuri traditionale turcesti. Pe scena din Piata Unirii au mai evoluat doua soliste de muzica populara din zona Dobrogei - Georgiana Neagu si Titiana Mirita.

       Standul de produse culinare ale comunei Cumpana a promovat gastronomia dobrogeana, reunind produse culinare romanesti, turcesti si machidonesti - sarmalute in foi de vita, tochitura cu mamaliguta, placinta dobrogeana, placinta machidoneasca cu praz, mamaliguta cu ou de prepelita, precum si binecunoscutii miei din aluat de chec.


 

”01.05.2013 - 1 Mai la Cumpana”


 

”30.04.2013 - Campania umanitara - Fa-le o bucurie !”


 

”29.04.2013 - Ziua Veteranilor”


 

”29.04.2013 - Impreuna pentru siguranta copiilor”


 

”28.04.2013 - Botez in Sfanta Sarbatoare de Florii la Cumpana”


 

”22.04.2013 - Lansarea Proiectului Campusului Scolar”


 

”22.04.2013 - Burse, ghiozdane si rechizite oferite de CJ Constanta”


 

”02.04.2013 - Proiectul - La un pas de tine”


 

”16.03.2013 - Cupa de Sah la Cumpana”


 

”08.03.2013 - 8 Martie la Cumpana”


 

”24.02.2013 - Stilul Qwan Qi Do la Cumpana”


 

”22.02.2013 - Depistarea precoce a Cancerului”


 

”21.02.2013 - Intalnire cu membri CCINA Constanta”


 

”14.02.2013 - Valentine's Day la Cumpana””24.01.2013 - Unirea Principatelor Romane”


 

”15.01.2013 - Dor de Eminescu si de poezie”


 

- EVENIMENTE 2012 -

”15.12.2012 - Festivalul National de Datini si obiceiuri - Dupa datina strabuna”


 

”14.12.2012 - Caravana cadourilor de Craciun organizata de CJC”


 

”06.12.2012 - Mos Nicolae”


 

”01.12.2012 - Ziua Nationala a Romaniei”


 

”08.11.2012 - Ziua sfintilor Mihail si Gavril”


 

”25.10.2012 -Rechizite oferite de CJ Constanta copiilor din liceul Nicolae Dumitrescu si celor din cadrul celor doua gradinite de pe raza comunei”


 

”25.10.2012 - Ziua Armatei Romane”


 

”14.10.2012 - Hram biserica Sf. Parascheva”


 

”13.10.2012 - Botez Social biserica Sf. Parascheva”


 

”06-07.10.2012 - Festivalul International Rodul Pamantului - Zilele Recoltei la Cumpana”


 

”25-28.05.2012 - Delegatie femei primar Republica Moldova”


 

”21.05.2012 - Botez Copii din Centre de Plasament”


 

”19-20.05.2012 - Dor de Cant Romanesc”


 

”17.05.2012 - Micii Sanitari”


 

”15.05.2012 - Ziua Familiei”


 

”11-13.05.2012 - Targul de turism Agrorural de la Brasov”


 

”09.05.2012 - Ziua Europei”


 

”01.05.2012 - 1 Mai Serbare Campeneasca”


”30.04.2012 - Conferinta Finala Proiect Canalizare S.E.E.”


 

”29.04.2012 - Ziua Veteranilor de Razboi”


 

”22.04.2012 - Ziua Pamantului”


”15.04.2012 - Oferire pachete familii nevoiase”


 

”15.04.2012 - Expozitie cu Vanzare de Paste”


 

”09.04.2012 - Oferire pachete familii nevoiase”


 

”08.03.2012 - 8 Martie”


”19.02.2012 - Ajutoare umanitare pentru sinistratii din Vrancea


24.02.2012 - Dragobete


”18.02.2012 - Valentine's Day”


24.01.2012 - Unirea Principatelor Romane


 

- EVENIMENTE 2011 -

 

”17.12.2011 - Festivalul National de obiceiuri de iarna dupa datina strabuna editia IX”


”16.12.2011 - Crucea Rosie Constanta a oferit tichete valorice persoanelor nevoiase din Cumpana”


”06.12.2011 - Mos Nicolae din partea Primariei si a Consiliului Local pentru copii din gradinite”


”01.12.2011 - Ziua Nationala a Romaniei”


”12.11.2011 - Targul National al produselor traditionale si ecologice desfasurat la Bucuresti”


”30.11.2011 - Botez social”


”11.11.2011 - Ziua Gradinitei Sfanta Maria”


”08.11.2011 - Targul de Sanatate”


”31.10.2011 - Impreuna pentru o sansa reala la educatie”


”26.10.2011 - Delegatie din Franta”


”07.10.2011 - Ziua Recoltei Constanta”


”05.10.2011 - Emisiunea Lingura de Aur”


”1 - 2.10.2011 - Ziua Recoltei si Ziua comunei Cumpana”


”29.09.2011 - Asociatia celor mai frumoase sate din Franta si Romania”


”24.09.2011 - Ziua Curateniei”


”02.06.2011 - Ziua Eroilor”


”29.04.2011 - Ziua Eroilor”


”29.04.2011 - Inaugurare Sala Sport nr. 2”


”28.03.2011 - Plantare pomi fructiferi”


”21.05.2011 - Sfintire parc zona ANL”


”21.05.2011 - Botez Social”


”18.05.2011 - Centru Multifunctional”


”13.05.2011 - Ziua Familiei”


”12.04.2011 - Receptie Sala Sport Nr. 2”


”07.04.2011 - Ziua Mondiala a Sanatatii”


”12.02.2011 - Raportul de activitate al primarului si al administratiei publice locale din comuna Cumpana”


”15.01.2011 - Mihai Eminescu”


- EVENIMENTE 2010 -


"01.10.2010 - Ziua Varstnicilor”


 

”01.12.2010 - Ziua Romaniei”


 

”01.10.2010 - Vizita delegatiei din localitatea Akcay - Turcia”


 

”02-03.10.2010 - Zilele Recoltei, Zilele Comunei”


”11.12.2010 - Balul Fulgilor de Nea”


”13.11.2010 - Inceputul Anului Scolar”


 

”15.08.2010 - Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului”


”19.12.2010 - Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti”


”21.12.2010 - Cadouri pentru Copii cu ocazia Sarbatorilor de Iarna”


”25.10.2010 - Ziua Armatei”


”19-20.08.2010 - Vizita delegatiei din Beer Tuvia - Israel”


”19-22.07.2010 - Convoi Umanitar”


"10.07.2010 - Premiera piesa teatru - Sora Mea Geamana"


"03.07.2010 - 134 de ani de la infiintarea Crucii Rosii Romane"


"28.06.2010 - Inaugurare Complex de Locuinte Protejate pentru persoanele cu handicap "


"26.06.2010 - Vizita delegatiei comunei Cumpana in comuna Dobricika, Dorrich Bulgaria"


"19.06.2010 - Scoala de balet Nicolae Spirescu stagiunea 2009 - 2010"


"13.06.2010 - Spectacol ansamblurile folclorice Romancuta, Mugurasii si Boboceii Cumpenei"


"13.06.2010 - Spectacol concurs dans sportiv Laura si Laurentiu Bogorodea"


"11.06.2010 - Festivitatea de premiere inchidere an scolar 2009-2010"


"23.05.2010 - Kures - Lupte Tataresti"


"15.05.2010 - Ziua Internationala a Familiei"


"13.05.2010 - Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor"


"01.05.2010 - Ziua Muncii"


"29.04.2010 - Ziua Veteranilor"


"24.04.2010 - Colectare selectiva statie si utilaje"


"12.03.2010 - Actiune Crucea Rosie"


"09.03.2010 - Ziua Barbatului"


"08.03.2010 - Ziua Internationala a Femeii"


"18.02.2010 - Vizita Taiex Germania"


”24.01.2010 - Unirea Principatelor Romane”


"22.01.2010 - Biblionet"


"20.01.2010 - Actiune  prevenirea traficului de fiinte umane"


"15.01.2010 - Mihai Eminescu"


- EVENIMENTE 2009 -


"24.12.2009 - Vizita la Caminul pentru persoane varstnice"


"19.12.2009 - Balul Fulgilor de Nea"


"18.12.2009 - Spectacol Scoala de Dans Sportiv Bogorodea"


"13.12.2009 - Dupa datina strabuna"


"11.12.2009 - Serbarea elevilor de la Grupul Scolar Cumpana"


"04.12.2009 - Mos Craciun la Gradinita Sf. Maria"


"01.12.2009 - Ziua ROMÂNIEI"


"27-29.11.2009 - Vizita delegatie Budesti - Rep. Moldova"


"28.11.2009 - Kurbam Bayeram la Cumpana"


"20.11.2009 - Inmanarea cheilor locuintelor ANL"


"14.10.2009 - Hramul Bisericii Sf. Parascheva"


"06 - 11.10.2009 - Participare la Ziua Recoltei Constanta"


"03.10.2009 - Ziua Recoltei si Zilele Comunei Cumpana"


"06 - 11.10.2009 - Ziua Recoltei in Constanta"


"03 - 06.06.2009 - Expoagroutil"


"05.06.2009 - Ziua Invatatorului"


"01.06.2009 - Ziua Copilului"


"23 - 24.05.2009 - Dor de Cant Romanesc - editia VI"


"20.05.2009 - Ziua Eroilor"


"18.05.2009 - descoperire amfore"


"15.05.2009 - Ziua Internationala a Familiei"


"Inchidere an scolar 2008 - 2009"


"Balet, stagiunea 2008 - 2009"


"Concurs pentru copii de gradinita intitulat Mici Sanitari - 06.05.2009"


"1 mai 2009 - Serbare Campeneasca"


"Concurs de scrima - invitat special, Laura Badea - 11.04.2009"


"Teatru pentru copii de scoala si gradinita - 09.04.2009"


"Romania prinde radacini un program de impadurire - 04.04.2009"


"Adunarea Generala ACoR, organizata la Constanta - 13.03.2009"


"Ziua barbatului - 9 Martie 2009"


"Petrecere de Ziua Femeii - 8 Martie 2009"


"Lansarea proiectului de Colectare Selectiva a Deseurilor - 24.02.2009"


"Dragobetele - 24.02.2009"


"Conferinta de Presa - Programul Case pentru Rromi - 16.02.2009"


"Valentine's Day - 14.02.2009"


“Suflet pentru suflet”

 

 

Neliniste, lacrimi, durere, neputinta… cam acestea ar fi starile pe care le traiesc cei care au fost inconjurati de ape. Acum este doar o liniste apasatoare in care fiecare se gandeste la ce a agonisit de-o viata, la cate bucurii a participat in aceea ce a fost casa lor, acolo si-au crescut copiii, i-au auzit razand, i-au vazut jucandu-se, acolo l-a acea usa bateau altadata colindatorii, toate s-au intamplat acolo, ACASA.

Noi cei din Primaria si Consiliul Local Cumpana impreuna cu oamenii din comuna am adus o raza de soare pe fetele oamenilor carora le-a ramas doar suferinta si increderea ca vor veni zile mai bune, cand dupa o perioada de colectare ajutoare, am incarcat doua tiruri cu grane, material de constructii, alimente, paturi, lenjerii- cam tot ce are omul nevoie cand porneste de la inceput. Am plecat la drum increzatori ca vom face un bine, si intradevar l-am facut, ajutand oamenii din Putna, Ulma si Radauti Prut. Cateva dintre multele localitati lovite de inundatii in zona Moldovei in anul 2008.


 

“Luceafarul culturii romanesti” 

159 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu.Gradinita Nr. 1 cu orar normal Cumpana si Scoala generala cu clasele I – VIII Cumpana.  


 

"24.01.2009 - 150 de ani de la Unirea Principatelor Romane"

 

 


 

“Delfinul de mare” 2008

 

 

                Cea de-a VII-a editie  a Festivalului  National de muzica usoara pentru copii si tineri “ Delfinul de mare”, desfasurat in perioada 28 -29 noiembrie 2008.

                Invitati de marca: Octavian Ursulescu(prezentator), Corina Chiriac(juriu si recital), Silvia Dumitrescu(juriu si recital), Dinu Maxer(prezentator, juriu si recital), Nicolae Caragia(juriu), Jolt Kerestely(presedinte juriu).


 

“Dupa Datina Strabuna”

 

 

         In data de 14 decembrie 2008 a avut loc cea de-a VII-a editie a Festivalului National de Datini si Obiceiuri de Iarna “Dupa Datina Strabuna”. Unde au partiicpat un numar de 17 Ansambluri folclorice din toate zonele tarii, care au prezentat datini si obiceiuri de iarna din zona de provenienta.


 

“Dor de Cant Romanesc”

 

 

         In zilele de 24 mai si 25 mai 2008 , Casa de Cultura din comuna Cumpana va gazdui cea de-a cincea editie – jubiliara a Festivalului – Concurs National de Folclor pentru Tineri Interpreti ’’ Dor de cant romanesc’’.


 

Ziua Recoltei si Zilele comunei Cumpana

4-5 octombrie 2008

 


 

150 de ani  de la Unirea Principatelor Romane

24 ianuarie 2009

 


 

Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice la Cumpana

1 octombrie 2008

 


 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Viata Asociativa & Relatii Internationale | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 © Primaria comunei Cumpăna.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs PULS MEDIA COM :.