Primaria comunei Cumpăna:

Sos. Constantei nr. 132, cp. 907105

Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Ec. Mariana GÂJU


 

Program audiente Primar

 

Miercuri

                                 13.00 16.00

Vineri

 

Program audiente Viceprimar

 

Luni

                                 14.00 16.00

Joi   

 

Program audiente Secretar

 

Marti                        14.00 16.00

 

Program Relatii cu Publicul

 

Luni

Marti

Miercuri                    09.00 13.00

Joi

Vineri

 

Pentru inscrierea in audienta, solicitantii vor depune o cerere la biroul de registratura, insotita de documentatia aferenta ce face obiectul  audientei, pentru care vor primi o programare.

Cererile se vor depune in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00 12.00.

 


 

Lista cuprinzand documentele de interes public produse si / sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea 544/2001

 

1. Hotararile Consiliului Local al comunei Cumpana

2. Dispozitiile emise de primarul comunei Cumpana.

3. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Cumpana, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.

4. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali

5. Informari intocmite de primarul comunei Cumpana privind starea economico-sociala a comunei Cumpana, rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.

6. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domenii de activitate.

7. Lista proceselor  verbale de constatare a contraventiilor.

8. Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

9. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor, activitatile Comitetului Consultativ Cetatenesc si a Consiliului pentru transparenta locala.

10. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii .

11. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Cumpana, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).

12. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.

13. Situatia statistica privind activitatea de stare civila : numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.

14. Evidenta dosarelor de : tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.

15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.

16. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.

17. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.

18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

19. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.

20. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.

21. Lista asociatiilor de proprietari/locatari.

22. Liste de proprietate pentru repartizarea locuintelor.

23. Lista certificatelor de producator eliberate.

24. Lista autorizatiilor eliberate in baza Legii nr. 300/2004.

25. Informatii privind activitatea cultural sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Cumpana.

26. Relatii cu O.N.G. uri, programe si colaborari.

27. Informatii despre programele cu finantare externa.

28. Registrele agricole.

29. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

 

Descarca Hotararea Consiliului Local Cumpana din 27.03.2009 privind aprobarea  listei cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii, de consiliul local Cumpana si Primaria comunei Cumpana, care constituie informaţii de interes public (format .pdf)

 


 

RAPOARTE ALE PRIMARULUI COMUNEI CUMPANA

 

 Descarca Raportul Primarului pentru anul 2017 (.pdf)

 

 Descarca Raportul Primarului pentru anul 2016 (.pdf)

 

 Descarca Raportul Primarului pentru anul 2015 (.pdf)

 

 Descarca Raportul Primarului pentru anul 2013 (.pdf)

 

Descarca Raportul Primarului privind Patrimoniul pentru anul 2013 (.pdf)

 

Descarca Raportul Primarului pentru anul 2012 (.pdf)

 

Descarca Raportul Primarului pentru anul 2011 (.pdf)

 

Descarca Raportul Primarului pentru anul 2010 (.pdf)

 


 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Viata Asociativa & Relatii Internationale | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 Primaria comunei Cumpăna.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.