Primaria comunei Cumpăna:

Sos. Constantei nr. 132, cp. 907105

Telefon: +40/241/730788

Fax: +40/241/739003

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Ec. Mariana GÂJU

Proiect Constructie de locuinte tip Habitat, in comuna Cumpăna

‪Primaria‬‬ si Consiliul Local Cumpăna in parteneriat cu Habitat for Humanity Cumpăna ,a demarat proiectul "Constructie de locuinte tip Habitat, in comuna Cumpăna".
Acest proiect isi propune constructia a 14 loturi, P+M a cate 4 locuinte (duplex).
In primă fază se va realiza lotul 4, 4 locuinte P+M cuplate, iar in faza următoare se va realiza lotul 3, 4 locuinte P+M cuplate.
Locuintele se vor construi pe str. Strajii- in zona de vest a comunei Cumpăna.‬ ‬
„Înfiinţată în anul 2006, Habitat for Humanity Cumpăna a ajutat până acum mai multe familii cu conditii dificile de locuit , schimbându-le pozitiv sensul vieţii.
Cu sprijinul autorităţii locale, care a atribuit asociaţiei Habitat for Humanity Cumpăna un nou teren, cu suprafata de 10.022 mp, in următorii ani, 56 de familii vor beneficia de case decente.
In vederea intocmirii dosarului pentru locuintele de tip Habitat va transmitem formularele si inscrisurile necesare.

Descarca Anexa 1 - Cerere de luare in evidenta (.pdf)

Descarca Anexa 2 - Cerere pentru casa (.pdf)


 

Proiect Construire locuinte pentru tineri in regim de inchiriere

Va informam ca incepand cu data de 23.07.2015 au fost demarate lucrarile de montare a contorilor electrici la Blocul ANL 5 din cadrul proiectului ”Construire locuinte pentru tineri in regim de inchiriere”. De asemenea au fost incepute lucrarile de extindere retea de alimentare cu energie electrica in zona Movila – str.Marii ,str. Soarelui ,etc.

Vezi Galeria Foto:


 

Proiect “Centre socio-educative in comunele Cumpăna (judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (judetul Neamţ) şi Prundeni (judeţul Vâlcea)”

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) – şi cofinanţare publică 340.463,26 lei (15%)
Perioada de implementare: 2015 - 2016

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

Proiect CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV SF. NICOLAE

Denumirea obiectivului de investiţii: CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV SF. NICOLAE - în faza de Studiu de fezabilitate
Program de finanţare “Complexuri sportive”, aprobat şi derulat prin Hotărârea nr. 1133/18.12.2013
Amplasament: comuna Cumpăna, jud. Constanţa, str. Straja, nr. 45-47 Titularul investiţiei: Consiliul Local Cumpăna
Beneficiarul investiţiei: Consiliul Local al comunei Cumpăna
Proiectant general: S.C. DECODESIGN TEAM S.R.L., str. Unirii, nr. 19A, judeţ Constanta
Valoare proiect: 11.584,426 mii lei fără TVA
Perioada de implementare: 12 luni de la semnarea Contractului de finanţare

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

PROIECT MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CUMPĂNA,
JUD. CONSTANŢA, 12,7 km


Denumirea obiectivului de investiţii :
MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CUMPĂNA, JUD. CONSTANŢA, 12.7 km
Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC nr. 813/07.2014
Ordonatorul principal de credite :
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Beneficiar: COMUNA CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANŢA
Autoritate contractantă: COMUNA CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANŢA
Proiectant: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANŢA
Valoarea investiţiei (cu TVA): 17.801.480 lei, din care C+M 15.626.518 lei, conform devizului general elaborat la faza PT
Sursa de finanţare: Buget de stat, buget local şi alte surse legal constituite
Amplasamentul: Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

Proiect Modernizare şi reabilitare drumuri comuna Cumpăna,
judeţul Constanţa, 4,6 km


Proiectul Modernizare şi reabilitare drumuri comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, 4,6 km este finanţat prin “Programul Naţional de Dezvoltare Locală” aprobat prin OUG nr. 28/2013, prin care s-au unificat toate programele naţionale ce vizează dezvoltarea infrastructurii locale (HG 577/1999, OG 7/2006, OG 40/2006).
Proiectant: SC VAMIG SRL
Executant: SC ALMACONS S.R.L. în perioada 2012 - 2014 / S.C. GA&MA ACTIV LOGISTYC S.R.L. în perioada 2014, trim.III – în prezent
Beneficiar investiţie: COMUNA CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANŢA
Valoarea investiţiei: 3.410.000 lei cu TVA inclus
Perioada de implementare: 2012 – 2015

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

Proiect finanţat prin Programul Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în Regiunea Constanţa – Ialomiţa

Beneficiar: Consiliul Local Cumpăna
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013
Contribuţia UE: 617.224.277 lei
Contribuţia Guvernului României: 108.960.398 lei
Valoarea totală a proiectului: 821.094.918 Lei
Denumire contract: Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă, extindere reţea canalizare şi 1 staţie de pompare ape uzate nouă – localitatea Cumpăna
Cod proiect: CCI 2009 RO 161 PR 005
Autoritatea de management pentru POS Mediu: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

Proiectul „Reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept Centru pentru Tineret”

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
Axa Prioritară 1
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Buget estimativ: 3.209,92 mii lei fără TVA
Data finalizării: 2015
Contract de finanţare nr. 3758 / 12.07.2013

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

Proiect “Campus şcolar – Grup Şcolar Cumpăna”

Beneficiar: Consiliul Local Cumpăna
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul Major de Intervenţie 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Valoarea totală a proiectului: 36.299.431,29 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului : 1.746.173,60 lei
Valoarea eligibilă a proiectului : 27.656.634,70 lei
Contract de finanţare nr. 3587 / 19.12.2012
Data finalizării: 2015
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Vezi Galeria Foto:

Descarca mai multe informatii (.pdf)


 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Viata Asociativa & Relatii Internationale | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, adobe reader :.

2008 © Primaria comunei Cumpăna.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.